«Відродження національної культури через прикладне мистецтво»

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Юдочкiна 332 2019.jpg


Содержание

Стаття: «Відродження національної культури через прикладне мистецтво».

Автор:

Юдочкіна Ірина Володимирівна - вчитель трудового навчання

Навчальний заклад

Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Джерело" Запорізької обласної ради

Анотація до статті

Стаття розкриває сутність та значення декоративно-прикладного мистецтва як генератора національної свідомості учнів загальноосвітньої школи. Увага акцентується на особливостях впровадження українського декоративно-прикладного мистецтва як одного з найважливіших засобів залучення учнів до спадщини народу. Доводиться доцільність використання прикладного мистецтва на уроках трудового навчання, що сприяє формуванню патріотичних почуттів, розвитку національної свідомості.

Рекомендовано для використання вчителями праці, малювання, української мови та літератури.

Народне мистецтво наймогутніше, найхарактерніше, воно

створене генієм усього народу за довгі віки існування нації.

Іван Гончар

Духовне відродження, що спостерігається нині в Україні, значно активізує суспільство до розв'язання проблеми виховання молодого покоління найкращими зразками світового класичного та народного мистецтва.

Найвищим виявом творчості народу є його мистецтво, яке він передає із покоління в покоління, яке він проніс через століття.

Розбудова незалежної української держави ставить нові завдання перед суспільством і школою зокрема.

В. Сухомлинський наголошував: «Школа – колиска народу, і її завдання - виховання особистості»

Виховання - це насамперед вбирання в себе кожною особистістю культури рідного народу.

Ушинський писав, що основи виховання, мета, і його напрям - різні у кожного народу і визначаються народним характером.

Нова суспільна ситуація в Україні спричинила умови для розвитку творчих пошуків у розробці теоретичних засад та мети національного виховання.

Мета:

Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу.

Актуальність та значущість

Традиції, звичаї, обряди об’єднують минуле й майбутнє, старше й молоде покоління. Треба вивчати своє минуле, бо без минулого немає майбутнього.

Через звичаї і традиції кожен народ відтворює себе, свою духовну культуру.

В обрядах, традиціях, звичаях, фольклорі, декоративно-прикладному мистецтві відбивається духовний ідеал народу, який складається віками і передається від старшого покоління до молодшого.

Свої зачатки народне мистецтво бере з глибини віків, коли художня творчість ще не була відділена від трудової та культурної діяльності людини. Мистецтво в сиву давнину - це вияв і відображення світогляду первісної людини.

У кожного народу є свої види мистецтва, в тому числі і декоративно-прикладного. Вони обумовлені традиціями, природою, кліматичними умовами. Ми - українці. На нашій території поширені такі види прикладного мистецтва як: вишивка, писанкарство, гончарство, ковальство, витинанка, розпис тощо.

Вплив декоративно-прикладного мистецтва на світогляд учнів передбачає формування художньої культури, уміння цінувати і розуміти прекрасне, уміння брати участь у процесах підтримки і відновленні суспільної культури шляхом удосконалення своєї особистості.

«Щоб любити дитину, її треба знати…

Але це не так просто як здається на перший погляд,

бо немає в світі нічого багатішого, ніж людська особистість.

Тому серед багатьох якостей справжнього вихователя одне з перших місць

посідає глибоке знання духовного світу дитини».

В. Сухомлинський

Шкільна виставка робіт з прикладного мистецтва

Неповторність, дивовижність, природність, дитяча непідкупність, спонтанність вбирає в себе дитяча творчість. Діти сприймають світ по-іншому і виражають його у власних, дитячих творах мистецтва. Саме дитяча творчість допомагає побачити і розпізнати, а згодом розвинути таланти дітей.

Перевага уроків праці перед іншими предметами полягає в тому, що вони передбачають теоретичне навчання і практичні роботи школярів.

Навчаючи школярів декоративно-прикладному мистецтву, треба керуватися наступним принципам:

 • доступністю видів народних національних промислів і декоративно-прикладного мистецтва для оволодіння учнями з різнорівневими здібностями;
 • урахування вікових особливостей школярів;
 • національний зміст виробів декоративно-прикладого мистецтва;
 • призначенням виробів для проведення національних свят та обрядів чи використанням у побуті;
 • призначенням і змістом виробів, що розширюють знання учнів своєї національної історії, викликають інтерес до вивчення своєї культури;
 • національним колоритом виробів;
 • впливом на розвиток смаків, здібностей і творчості школярів;
 • забезпечення технічними знаннями, вміннями і навичками.

Як показує досвід, високу ефективність має залучення до національно-культурного розвитку учнів, їхніх батьків, дідусів і бабусь. В українських сім’ях до цього часу зберігаються старовинні зразки декоративно-прикладного мистецтва, одяг та домашні утвори, давні фотографії, які є незамінними носіями традицій нашого народу, джерелом національної пам’яті для наших дітей.

На основі таких експонатів в школі-інтернаті «Джерело» створено куточок українського національного побуту, який стає в пригоді під час занять декоративно-прикладним мистецтвом.

Діти за роботою

Творча атмосфера несе насолоду. Навчально-виховний процес створює оптимальні умови для забезпечення єдності трудового, морального та естетичного виховання учнів. Ознайомлення з творами народних умільців сприяє формуванню в учнів потреби творити прекрасне власними руками.

Важливими умовами підвищення ефективності занять учнів декоративно-прикладним мистецтвом є:

 • індивідуалізація цілеспрямованих впливів на учнів залежно від особливостей їхнього характеру і поведінки;
 • тісний взаємозв’язок занять з декоративно-прикладного мистецтва з вихованням;
 • розвиток здорової пам’яті;
 • підведення до самостійного розв’язання завдань декоративної творчості.

Практична трудова діяльність учнів

Виготовлення художніх виробів – забезпечує їхню спеціальну підготовку відповідно до вимог нашого суспільства. У тих учнів, хто прагне досягти високої досконалості – завжди виникає інтерес і позитивні емоції до уроків праці. Залучення учнів до декоративно-прикладного мистецтва, оволодіння прийомами та навичками в декоративній творчості впливає як на їхнє естетичне виховання, так і на майстерність, формує в них потребу творчої діяльності. Плідними в цьому відношенні, на мою думку, можуть стати заняття з деяких видів народно-прикладного мистецтва: українська народна вишивка, плетіння з обгорток початків кукурудзи та болотяних трав, аплікація соломкою та мозаїка з яєчної шкаралупи.

Українські сувеніри

На заняттях з позашкільної роботи учні ознайомлюються з різноманітними формами обробки матеріалів, використовують найбільш доступні місцеві матеріали і на їх основі засвоюють регіональні та місцеві традиції. Традиція не тільки вчить просто жити, а й зобов’язує поводити себе згідно з її настановами й вимогами, тобто жити не тільки для того, щоб існувати, а й присвятити своє життя певній благородній меті, вірі, мрії. Традиція-це фундамент національного, так само, як національне – фундамент культури. Знищення традиції веде до морального, духовного, культурного й екологічного занепаду. В нашій школі організовані заняття в позаурочний час для глибокого ознайомлення учнів з елементами етнокультури на основі українознавства та більш глибокого вивчення ремесел, що розвиваються в Україні. Доступним та цікавим є залучення школярів до плетіння з обгорток початків кукурудзи та газетної лози. Плетіння, як технологічний процес, доступне всім віковим категоріям.

У наш час плетіння з газетної лози – популярне хобі. Найпоширеніший метод плетіння виробів із газетної лози дуже схожий на плетіння кошиків із лози та соломи. Плетіння із газетної лози цінують за доступність: адже старі газети та журнали нічого не коштують. Діти працюють з легкодоступним природним матеріалом, а їх вироби задовольняють господарсько-побутові потреби людини. Виготовлення підставок під гарячий посуд, кошиків, ваз під штучні квіти, настінні пано тощо.

Квітуча Україна
Наступним легкодоступним природним матеріалом є житня солома. Діти створюють картини, інкрустовані соломкою. Соломка-це звичайний природний матеріал, який супроводжував діяльність людини з давніх-давен. Аплікації з неї мають значний навчальний і розвиваючий вплив. У процесі роботи учні поглиблюють знання з матеріалознавства, знайомляться з оздоблювальними матеріалами, а також вивчають основи композиції та колористики.

Мозаїка з яєчної шкаралупи є наступним цікавим різновидом декоративно-прикладного мистецтва. На цих заняттях завжди панує творча атмосфера. Під час виконання мозаїчних робіт навчання проводиться індивідуально за принципом дидактики - «від простого до складного», від простих елементів (контурної лінії, зубчиків, кола, трикутників) до складних ліній, з яких створюються сюжетні картинки.

За допомогою проведення занять з травоплетіння, мозаїки, газетоплетіння, вишивки та аплікації соломкою у дітей розвивається як репродуктивна, так і логічна пам’ять, асоціативне мислення, кмітливість, дрібна моторика рук, концентрується увага, розвивається пізнавальна зацікавленість до вивчення видів декоративно-прикладного мистецтва.

Учні школи переймають традиції старших поколінь, пов’язані з побутом, звичаями, навколишнім середовищем нашої місцевості: острів Хортиця, Запорізька Січ і т.д.

Вони стають небайдужими до екологічного стану природи рідного міста. Учні з великою зацікавленістю займаються підготовкою робочої сировини та подальшим створенням виробів із газет, обгорток початків кукурудзи, соломки – це виготовлення народної іграшки, ляльки-мотанки, новорічних ялинкових прикрас, мозаїчних картин.

Учні школи «Джерело» щорічно беруть участь в міських та обласних виставках

 • «Берегиня українського роду»
Берегиня українського роду
 • «Моя новорічна мрія»
 • «Квітуча Україна»
 • «Українські сувеніри»
 • «Писанковий рай»
 • «Космічні фантазії»
 • «Знай і люби свій край»
Переможцями конкурсів стали Бабенко О., Бабенко Т., Алєшкіна А., Бабенко А., Сінько Д., Кайдаш Н., Поспєлова А.

Писанковий рай

Стимулом бажання навчитися таємницям народного мистецтва є прийом здивування.

Яскраво вишитий рушник, серветка, килим веселкових кольорів, плетений кошик, намисто з бісеру, картина, інкрустована соломкою чи мозаїкою з яєчної шкаралупи - все це вражає уяву людини, краса побаченого захоплює її, зацікавлює, викликає бажання власними руками виготовити щось подібне.

Я і мої учні постійно перебуваємо в стані приємного неспокою, разом щось шукаємо нове, беремо на озброєння, переформотуємо і втілюємо в наших роботах. Ми не зупиняємося на досягнутому, підхоплюємо естафету з рук митців, мова яких універсальна. Наше кредо - творити красу своїми руками на радість собі та людям, серед яких ми живемо.


Висновок

Отже, залучення учнів до прикладного мистецтва, що виникло і ґрунтується на стародавній культурі українського народу та здійснюється на основі національних традицій, духовної спадщини максимально сприяє поглибленню духовності школярів, її моральних якостей та естетичних смаків.

Вивчення різних видів декоративно-прикладного мистецтва розкриває перед учнями багатство культури народу, допомагає їм засвоїти різні звичаї, традиції, що передаються з покоління в покоління, формує їхню національну свідомість, вчить розуміти і любити прекрасне, залучає до праці за законами краси, допомагає розкрити власні творчі здібності.

Список використаних джерел

1. Александровська Г.Л. Журнал «Трудове навчання» № 11-12, «Виховання учнівської молоді на народних декоративно-ужиткових традиціях» К.:2017 р.
2. Антон Гриб «Соломоплетіння» Технічна праця 5-11 кл. Т.: 2005 р.
3. Бондаренко О.Л. Журнал «Трудове навчання» №20, «Нетрадиційні форми організації пізнавальної діяльності учнів на уроці» К.:2017 р.
4. Богомолова Н.Ю. «Упровадження ідей національно-патріотичного виховання в технологічній освіті» Трудове навчання №6 – 2017 р.
5. Журнал «Відроджуємо ремесла – виховуємо народолюбство» та «Трудова підготовка» №3/2007р. ст..36-39.
6. Журнал «Трудове навчання» – березень «Технологія газетоплетіння» ст..26-32 - 2016 р.
7. Крофорд Б.Дж. «Плетіння кошиків, вази. Практично, просто, красиво». Клуб сімейного досугу Х.: 2015 р.
8. Стеченко О.Ф. «Плетіння із соломи та рогозу» - народні ремесла - К.: 1997 р.