«Функції та принципи корекційно-реабілітаційної допомоги учням з вадами слуху»

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Крохмаль сертифікат 248.jpg

Стаття «Функції та принципи корекційно-реабілітаційної допомоги учням з вадами слуху»
Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Джерело" Запорізької обласної ради
2015-2016 навчальний рік

Автор:
Крохмаль Наталія Борисівна - заступник директора з навчально-виховної роботи

Тема:
«Функції та принципи корекційно-реабілітаційної допомоги учням з вадами слуху»

Мета:
Виокремлення спеціальних функцій та принципів корекційно-реабілітаційної допомоги нечуючим вихованцям, що стануть вектором, на який будуть орієнтуватися педагоги-дефектологи у своїй діяльності.

Значущість
Теоретична значущість роботи полягає в систематизації функцій та принципів корекційно-реабілітаційної допомоги учням з ураженою функцією слуху.
Практична значущість матеріалів полягає у розробці методичного забезпечення корекційно-реабілітаційної допомоги учням з вадами слуху.

Рекомендації до впровадження
Засідання №3 методичної ради школи-інтернату «Джерело» від 20.01.2016р. рекомендувало представлені матеріали до опрацювання та впровадження в практичну діяльність педагогам, які навчають нечуючих дітей.


Функції та принципи корекційно-реабілітаційної допомоги учням з вадами слуху

«Жодна людина не почне займатися ремеслом,
якщо попередньо не вивчила його,
навіть коли це найнезначніше заняття»
(Сократ)Одним із пріоритетних напрямків навчально-виховної роботи школи-інтернату є реалізація завдань корекційно-реабілітаційної допомоги учням з вадами слуху шляхом безперервного педагогічного пошуку, використання нових освітніх парадигм та створення комфортних умов для вихованців. Розв’язання проблем, що виникають у цьому ракурсі в школі-інтернаті, здійснюється з позицій корекційної педагогіки як науки, яка вивчає закономірності й особливості освіти, навчання, виховання та підготовки до самостійного життя, як умови успішної інтеграції в суспільство осіб з особливостями психофізичного розвитку.
На підставі аналізу та узагальнення результатів вивчення стану допомоги дітям з особливими потребами та /або/ інвалідністю був зроблений висновок щодо необхідності внесення коректив в корекційно-реабілітаційний процес навчання дітей з ураженою слуховою функцією.
Осмислення методології корекційно-реабілітаційної діяльності в школі-інтернаті для нечуючих учнів відбувалось на основі послідовного узагальнення попереднього досвіду надання допомоги глухим вихованцям та парадигм, які склались протягом еволюції системи корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальній школі-інтернаті. Це дозволило сформувати концепцію соціодинаміки корекційно-реабілітаційної діяльності, яка охоплює не лише процеси соціодинаміки безпосередньої практичної допомоги, а й визначає принципи зростання професійного потенціалу педагогів спеціального навчального закладу.
Дослідження проблеми спонукало сурдопедагогів на пошук шляхів вирішення протиріч між потребами практики корекційно-реабілітаційної допомоги (зокрема, створення умов для впровадження інтегрованого, інклюзивного, індивідуального навчання) та сформованого теоретичного підґрунтя. У зв’язку з введенням інклюзивної освіти у школі-інтернаті з’явилась і нова функція - надання корекційно-реабілітаційної допомоги учням з інклюзивною формою навчання.
Здійснений перехід до інклюзивного навчання вимагає, з одного боку, невідкладних, а з іншого-глибоко вивірених і виважених рішень принципового, стратегічного характеру, а також розробки нових технологій, адекватних виявленим проблемам.
Злиття підсистем (колективної та інклюзивної форм навчання дітей з особливими потребами) у процесі надання корекційно-реабілітаційної допомоги спонукало педагогів виокремити спеціальні функції та принципи. Це дозволило працювати з нечуючими учнями на синергетичних засадах, згідно наступності, пріоритетності та послідовності.


Функції корекційно-реабілітаційної допомоги
учням з вадами слуху

6787.jpg

Вивчення загальних принципів діяльності галузей соціальної сфери дозволило авторові визначити спеціальні принципи діяльності у роботі з нечуючими школярами.
Дотримання цих принципів забезпечить соціальну справедливість, безпеку та раціональність при отриманні корекційно-реабілітаційних послуг.


6788.jpg

Функції та принципи корекційно-реабілітаційної допомоги розглядаються як пролонгована, послідовна у часі діяльність, спрямована на допомогу людині з особливостями психофізичного розвитку (слуховими порушеннями), яка здійснюється впродовж усього її життя.
Сподіваємось, що представлені матеріали будуть корисними всім, хто цікавиться сучасним станом і перспективами розвитку системи корекційно-реабілітаційної допомоги в Україні.

Посилання на використані джерела:
1. Бондар В.І. Проблеми корекційного навчання у спеціальній педагогіці, 2005 р.
2. Дегтяренко Т.М. До проблеми побудови методології корекційно-реабілітаційної діяльності, Ж-л «Дефектологія» №3, 2011р.