Бібліотеки навчальних закладів в умовах впровадження інклюзивної освіти

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Тема: Бібліотеки навчальних закладів в умовах впровадження інклюзивної освіти

Керівник творчої групи

Крижко Людмила Володимирівна, методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Засоби зв'язку з керівником:

 • E-mail: bibl.zoippo@gmail.com
 • Skype: krizshko.l
 • Телефон робочий: 061 222 25 85
 • Телефон мобільний: 097 403 73 52; 099 319 77 71

Обґрунтування діяльності творчої групи

Створення нової української школи потребує нової сучасної бібліотеки закладу освіти, яка має стати ресурсним осередком, експериментальним майданчиком для учнів, дітей з особливими потребами та вчителів, забезпечити їм вільний доступ до якісних електронних підручників, енциклопедій, бібліотек, лабораторій тощо. А також відсутність відповідних нормативних документів щодо створення нової сучасної бібліотеки закладу освіти в умовах реформування української школи та запровадження інклюзивної освіти на базі загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області згідно з науково-педагогічним експериментом (наказ ДОН ЗОДА від 30.08.2016 № 0568).

Учасники творчої групи

Бібліотекарі навчальних закладів - учасників обласного експерименту щодо впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах області.

План роботи обласної творчої групи

Мета

Cприяння щодо забезпечення творчого пошуку в розробці пакету документів з означеної проблеми, запровадження одержаних результатів у практику бібліотек закладів освіти області.

Завдання

 1. Вивчити існуючі нормативно-правові документи, ознайомитись з літературою з бібліотечної справи та кращим українським і зарубіжним досвідом бібліотек.
 2. Систематизувати та упорядкувати відібрані документи, створити інформаційний банк з даної проблеми.
 3. Розробити пакет документів (моделі, положення, правила, посадові обов’язки, методичні рекомендації тощо)та підготувати їх для друку. Апробувати розроблені документи.
 4. Підготовити висновки і розробити узагальнюючі рекомендації щодо використання пакету підготовлених документів.
 5. Поширити результати роботи (виступи, рекламна продукція в мережі Інтернет).

Очікувані результати

Створення пакету нормативних документів і методичних рекомендацій щодо створення нової сучасної бібліотеки (медіатеки) закладу освіти.

Члени творчої групи мають можливість отримати сертифікат по завершенню роботи, якщо:

 • успішно виконають план роботи;
 • братимуть участь у всіх запланованих засіданнях групи;
 • вивчать чинні нормативні документи та літературу з означеної проблеми;
 • підготують нормативні документи і практичні матеріали, оформлять їх у друкованому вигляді.

Термін роботи

1 рік (січень 2018 року – грудень 2018 року).

Планування засідань творчої групи

І засідання творчої групи

Методичні рекомендації щодо організації роботи обласних творчих груп при КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Інструкція щодо роботи в творчій групі "Бібліотеки ЗЗСО в умовах впровадження..."

І засідання

Тема: Бібліотеки навчальних закладів в умовах запровадження інклюзивної освіти. Питання щодо організації роботи творчої групи.

Мета: ознайомити бібліотекарів з причинами, що зумовили створення творчої групи, її завданнями та основними документами, літературою, досвідом бібліотек з означеної проблеми.

Дата проведення Місце
28.02.2018 ЗОІППО, ауд. 35

Розглянуто питання

 1. Тренінг «Знайомство» (Крижко Л.В., методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР).
 2. Діагностування освітніх потреб членів творчої групи (Крижко Л.В., методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР).
 3. Визначення основних завдань творчої групи (Крижко Л.В., методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР).
 4. Висвітлення означеної проблеми в нормативній базі, літературі, періодичних виданнях. Відбір матеріалу для створення банку даних (Крижко Л.В., методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР).
 5. Рекомендації щодо складання індивідуального плану учасника творчої групи (Крижко Л.В., методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР).
 6. Підведення підсумків засідання творчої групи; визначення домашнього завдання (Крижко Л.В., методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

Домашнє завдання

 1. Бібліотекарям Череватенко Л.І., Туліній І.В., Семікіній Н.С., Натхі Н.В., Ключевській Ж.В., Ільченко В.Ф., Завгородній В.Г., Деркач О.М. та Вініченко С.Л. терміново створити власну електронну адресу на Google (@gmail.com) і надіслати лист-повідомлення на адресу керівнику творчої групи (bibl.zoippo@gmail.com).
 2. Бібліотекарям Ільченко В.Ф., Ключевській Ж.В., Красильщик Т.О. та Портновій Л.М. дооформити власну вікі-візитки на ЗапоВікі та завантажити фотографію.
 3. Бібліотекарям Завгородній В.Г., Семікіній Н.С. та Туліній І.В. здійснити реєстрацію на платформі ЗапоВікі та створити власну вікі-візитку за зразком.
 4. Скласти індивідуальний план участі в роботі творчої групи: ознайомитись..., визначитись..., розробити..., запровадити... (можна використати ланцюг щодо організації дослідницької діяльності: розробка гіпотези, визначення завдань, методики експериментальної роботи, проведення експерименту, обговорення проміжних та кінцевих результатів, розробка методичних рекомендацій).
 5. Підібрати та вивчити матеріал (теоретичний, з досвіду роботи) з теми творчої групи, запропонувати його до банку даних.
 6. Провести підготовчу роботу щодо створення моделі нової бібліотеки у вашому закладі освіти (інформаційна довідка про шкільну бібліотеку, аналітичне обґрунтування реформування бібліотеки закладу освіти).
ІІ засідання творчої групи

ІІ засідання

Тема: Бібліотеки навчальних закладів в умовах запровадження інклюзивної освіти. Розробка пакету документів щодо реформування бібліотеки закладу освіти.

Мета: сприяти розробці документів (положення, правил користування, посадових обов’язків тощо) з реформування бібліотеки освітнього закладу.

Дата проведення Місце
16.05.2018 Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. №66

Розглянуто питання

 1. Презентація бібліотеки Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 66 Запорізької міської ради (Натха Н.В., завідувач бібліотеки Запорізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 66).
 2. Представлення виконаної роботи з підготовчого етапу щодо перетворення бібліотеки закладу освіти (Члени творчої групи).
 3. Аналіз існуючої нормативної документації з організації роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (Крижко Л.В., методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР).
 4. Визначення переліку документів щодо перетворення бібліотеки закладу освіти (Крижко Л.В., методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР).
 5. Розробка положення нової сучасної бібліотеки для нової української школи. Практична робота (Крижко Л.В., методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР).
 6. Розподіл завдань між членами творчої групи щодо створення певних видів документів з перетворення бібліотеки закладу освіти (Крижко Л.В., методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР).
 7. Підведення підсумків засідання творчої групи, визначення домашнього завдання (Крижко Л.В., методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

Домашнє завдання

 1. Розробити проекти визначених документів щодо перетворення шкільних бібліотек (див. поділ) та надіслати керівнику до 01.09.2018 року.
 2. У період з 02 до 12 вересня 2018 року всім членам творчої групи ознайомитись із запропонованими проектами документів, прокоментувати їх (внести доповнення, уточнення, зміни тощо).
 3. Підготувати презентацію про бібліотеку вашого закладу освіти за орієнтовним планом.

ІІІ засідання

Тема: Бібліотеки навчальних закладів в умовах запровадження інклюзивної освіти. Розробка пакету документів щодо реформування бібліотеки закладу освіти: аналіз та корекція дій.

Мета: з’ясувати поточний стан розробки документів щодо реформування бібліотеки закладу освіти та проблеми, які виникають в учасників творчої групи під час роботи над ними; сприяти вирішення означених проблем.

Дата проведення Місце
12.09.2018 ЗОІППО

Розглянуто питання

Домашнє завдання

ІV засідання

Тема: Бібліотеки навчальних закладів в умовах запровадження інклюзивної освіти. Підведення підсумків роботи творчої групи.

Мета: проаналізувати отримані результати роботи членів творчої групи щодо розробки пакету документів з реформування бібліотеки закладу освіти, визначити шляхи їх популяризації.

Дата проведення Місце
28.11.2018 ЗОІППО

Розглянуто питання

Домашнє завдання

Облік роботи творчої групи

Фотоальбом творчої групи бібліотекарів, 2018 рік

Матеріали творчої групи