Бінарний урок з геометрії та української мови для учнів 5 класу з ураженою слуховою функцією

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Конспект уроку з теми : « Периметр прямокутника і квадрата. Опис геометричної фігури.»
(Розробка уроку для учнів з ураженою слуховою функцією)

Содержание

Автор(и) розробки

Перегуда Світлана Василівна, вчитель української мови та літератури
Шаповалова Наталія Леонідівна, вчитель математики

Навчальний заклад

Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Джерело" Запорізької обласної ради

Клас

5

Назва навчальної програми, автори програми

Міністерство освіти і науки України Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 (10) КЛАСів СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ГЛУХИХ ДІТЕЙ
Математика, 5 клас
Укладач Литвинова В.В. Київ-2014
Українська мова, 5 клас
Укладач Жук В.В. Київ-2014

Тип уроку

Комбінований.

Компетенції учнів на уроці

Комунікативна, інформативна, мовленнєва, здоров'язберігаюча, математична,

Мета

Навчальна:

 • формувати вміння будувати геометричні фігури (прямокутник);
 • повторити основні геометричні фігури;
 • вчити учнів користуватися математичними формулами для обчислення периметру геометричних фігур;
 • вчити розпізнавати знайомі слова слухо-зорово та розуміти їх логіко-граматичне навантаження;
 • формувати уміння розуміти інструкції вчителя, які формують завдання.

Розвивальна:

 • розвивати словесну пам’ять і логічне мислення на матеріалі математичних термінів;
 • розвивати навички слухової уваги і слухового сприймання на матеріалі слів та словосполучень;
 • розвивати обчислювальні навички.

Виховна:

 • виховувати культуру спілкування на уроці ;
 • виховувати охайність під час виконання письмової роботи в зошиті (обчислення, креслення фігур).

Корекційна:

 • сприяти розвитку навичок самоконтролю під час усного мовлення;
 • закріплювати навички читання з губ;
 • коригувати звуковимову;
 • вдосконалювати навички розуміння усного (дактильного, жестового) мовлення вчителя та однокласників;
 • використовувати залишковий слух для корекції вимови та правильного дотримання логічного та словесного наголосу під час формулювання означень.

Обладнання уроку

 • Мультимедійний проектор,
 • ноутбук,
 • планшети,
 • набір для креслення (олівець, лінійка),
 • дошка,
 • індивідуальний роздатковий матеріал,
 • сигнальні картки.

Дидактичні та методичні матеріали

План уроку

 1. Організаційний етап (привітання, оголошення теми та мети уроку та пояснення принципу оцінювання на уроці).
 2. Актуалізація опорних знань (диктант, усні відповіді на запитання вчителя;виконання інтерактивної вправи ( Kahoot)).
 3. Виконання практичної роботи (пояснення ходу роботи вчителем;відповіді на питання учнів;виконання роботи ).
 4. Фізкультхвилинка.
 5. Складання опису геометричної фігури .
 6. Підсумок уроку.
 7. Оцінювання. Домашнє завдання.
 8. Рефлексія.

Словник Прямокутник, квадрат, сторона, кут, периметр, формула.

Хід уроку

1. Організаційний етап

Тема, мета та план роботи уроку написані на дошці .
Вчитель математики:
- Який зараз урок?
- Чому на уроці два вчителя?
- Яка тема уроку?
- Яка мета уроку?
-Який план уроку? Що ми будемо робити на уроці?
( звернути увагу на правильність відповідей учнів, на правильну вимову всіх слів).
Вчитель пояснює учням, чому на уроці два вчителя — математики та української мови.
Для побудови та обчислення периметру прямокутника потрібні знання з математики, а для складання опису геометричної фігури— знання з української мови.
Далі вчитель української мови знайомить учнів з метою уроку і разом з дітьми визначається порядок досягнення мети.
План уроку записан на дошці:

 1. Писати диктант.
 2. Відповідати на питання ( перевірка домашнього завдання).
 3. Виконувати практичну роботу.
 4. Складати опис фігури.
 5. Підсумок уроку.
 6. Домашнє завдання.

На дошці закріплені сигнальні картки зі схематичним описом дії ( писати, слухати, читати, рахувати).
Вчитель української мови: Діти, що ми будемо робити сьогодні на уроці?
Учні називають дії , які зображені на картках .
Вчитель звертає увагу на план роботи та пропонує співвідносити малюнок з відповідним пунктом плану.

Робота над планом уроку

Вчитель математики пояснює принцип оцінювання роботи учнів : на екрані зображена таблиця,а учням поясюється коли і як вона буде заповнюватись. Протягом уроку учні виконуватимуть різні форми завдань: диктант(письмово), перевірка домашнього завдання (усно), виконання вправи (тест), виконання практичної роботи (вимірювання розмірів прямокутника та обчислення його периметра-заповнення таблиці), складання опису прямокутника (письмово) і за кожне завдання учні отримують від 0 до 2 балів, що буде занесено до таблиці. Наприкінці уроку учні самостійно підрахують одержані бали та отримують відповідну оцінку за роботу на уроці.

прізвище та ім'я учня Диктант Усна відповідь Вправа (kahoot) Практична робота Опис фігури Підсумковий бал
Киричек Едуард ... ... ... ... ... ...
Латипова Мілана ... ... ... ... ... ...
Ставріді Юлія ... ... ... ... ... ...
Панкєєв Микола ... ... ... ... ... ...
Соломашенко Вікторія ... ... ... ... ... ...
Чепурненко Мелані ... ... ... ... ... ...

2 Актуалізація опорних знань

2.1. Вчитель української мови проводить слухо-зоровий диктант.

Завдання: записати словосполучення із відповідними словами.
На дошці написані в стовпчик слова ( прямокутник, периметр, сторона, квадрат, формула, кут ), поруч з ним у другому стовпчику написані прикметники.
Вчитель промовляє слова без дактилювання, а учні за допомогою словника записують відповідне слово та добирають прикметник за змістом.
Наприклад, прямокутник маленький.

прямокутник холодний ,смачний, маленький
периметр обчислений , зелений, квадратний
сторона протилежна, сердита, солодка
кут прямий, твердий, сумний
квадрат великий, веселий, швидкий
формула школи, периметра, торту

Для перевірки роботи учні обмінюються зошитами . Оцінювання роботи: виконання без помилок- 2 бали, якщо одна помилка - 1 бал, якщо більше однієї помилки -робота не оцінюється.
Учні разом із вчителем заповнюють перший стовпчик таблиці оцінювань.

2.2. Вчитель математики усно перевіряє домашнє завдання.

Учні по черзі відповідають вчителю на питання, які зображені на екрані:

 • Скільки сторін у прямокутника? ( У прямокутника чотири сторони)
 • Які ви знаєте геометричні фігури? ( Я знаю відрізок, кут, трикутник, коло, прямокутник , квадрат)
 • Скільки кутів у прямокутника?( У прямокутника чотири кути)
 • Скільки сторін у квадрата? ( У квадрата чотири сторони)
 • Як обчислити периметр квадрата ? ( Треба величину сторони помножити на чотири )
 • Чи може квадрат мати шість кутів? ( Ні, у квадрата тільки чотири кути)
 • Якими буквами позначаються сторони квадрата? ( Сторони квадрата позначаються буквами а і в)
 • За якою формулою обчислюється периметр прямокутника?( Периметр прямокутника обчислюється за формулою 2•(а+в) )
 • Скільки міліметрів в одному сантиметрі? ( В одному сантиметрі 10 мм)

Учитель разом з учнями заповнює другий стовпчик таблиці: якщо учень відповідав самостійно та без помилок-2 бали, якщо була допомога вчителя чи інших дітей- 1 бал.
Після повторення основних понять і формул учні виконують он-лайн тестування за домпомогою сервіса Kahoot! ( код тесту 756796)
Прямокутник, квадрат, периметр.

Виконання інтерактивної вправи

Вчитель разом з учнями заповнює третю колонку у таблиці оцінювання: учні, які отримали перші три місця- 2 бали,4 і 5 результат-1 бал, решта - 0 балів. .

3. Практична робота « Обчислення периметра прямокутника і квадрата».

 • Пояснення вчителя математики щодо алгоритма виконання роботи.

Алгоритм:

 1. Вибрати прямокутник із запропонованих фігур на додатку;
 2. Виміряти його довжину та ширину;
 3. Записати виміри в таблицю;
 4. Обчислити периметр;
 5. Записати отримане значення у відповідний стовчик таблиці.

(пояснення повторюється учнями)

Вчитель математики пояснює алгоритм виконання практичної роботи.
 • Учні працюють самостійно .
  Виконання практичної роботи.
 • Після виконання роботи вчитель математики разом з учнями заповнює відповідні стовпчики у таблиці оцінювань: виконано все правильно, таблиця заповнена без виправлень-2 бали, якщо є невелички помилки в обчисленні або багато виправлень- 1 бал, виконані тільки вимірювання - 0,5 балів, не виконане жодне завдання- 0 балів.

4. Фізкультхвилинка.

Фізкультхвилинка-.jpg

На екрані написані слова-команди : руки догори, права рука, ліва рука, встаньте, сідайте. Вчитель української мови називає будь-яку команду, а учні повинні зчитати з губ та виконати відповідну дію.

5. Складання опису геометричної фігури.

Вчитель української мови пропонує учням скласти опис прямокутника, заповнюючи порожні місця у заготовленому тексті.

(Протилежні, сусідні) сторони прямокутника рівні. ( протилежні, сусідні) сторони прямокутника позначаються буквами а і в. Периметр прямокутника ( обчислюється, позначається) буквою Р та ( обчислюється, позначається) за формулою Р= 2а+2в.

Вчитель української мови пояснює завдання.

6. Підсумок уроку.

Вчитель пропонує учням згадати всі етапи роботи на уроці.

Учні записують оцінки в щоденники.

7. Оцінювання. Домашнє завдання.

Користуючись таблицею оцінювань, учні самостійно оцінюють свою роботу на уроці та записують у щоденник.

Підсумок уроку- чудова посмішка!

Домашнє завдання - виміряти розміри всіх фігур, зображених на додатку . Записати результати вимірювань у мм.

8. Рефлексія.

Учні та гості уроку отримали чотири смайлика з відповідним настроєм(щира посмішка,слабка посмішка, серйозний смайлик, сумний смайлик), вчителі пропонують вибрати той смайлик, який відповідає сучасному настрою.

Список використаних джерел

Підручник української мови для 5 класу. Автор

Підручник математики для 5 класу. Автор- Мерзляк А.Г.,Полонський В.Б.,Якір М.С., 2018 рік.

Шаблон презентації -Автор : Фокіна Л.П.,МКОУ «СОШ ст. Евсино» Искитимского района Новосибирской области 2014

Шкільний кліпарт http://s3.pic4you.ru/allimage/y2013/10-24/12216/3925122.png

Лінейкі http://s1.pic4you.ru/allimage/y2012/08-20/12216/2356205.png

Лист в клеточку http://s1.pic4you.ru/allimage/y2012/08-20/12216/2356208.png

Скрепка http://img-fotki.yandex.ru/get/6610/134091466.1c/0_8f975_cc74afe5_S

Циркуль http://img-fotki.yandex.ru/get/6521/108950446.113/0_cd1e6_7c1b8dea_S

Лінейка http://s1.pic4you.ru/allimage/y2012/08-20/12216/2356155.png

Циркуль http://img-fotki.yandex.ru/get/6619/108950446.113/0_cd1e9_394b9c86_S

Сова http://img-fotki.yandex.ru/get/6419/108950446.114/0_cd212_c7ac5fee_S

Листя http://img-fotki.yandex.ru/get/6623/108950446.115/0_cd23c_44b148c7_S

Линейка http://s1.pic4you.ru/allimage/y2012/08-20/12216/2356194.png

Циркуль с линейкой http://img-fotki.yandex.ru/get/6423/108950446.113/0_cd1e7_4caa1851_S

Цифра 5 http://img-fotki.yandex.ru/get/9511/134091466.ce/0_cb245_e401dbc8_S