Вплив фізичної культури на збереження і зміцнення здоров’я учнів

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Автор:

Свірюков Віктор Іванович

Тема:
«Вплив фізичної культури на збереження і зміцнення здоров’я учнів»

Здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.
«Здоров’є – не все, але без здоров’я- нічого». Сократ.
За останнє десятиріччя чітко спостерігаються такі фактори, які впливають на стан здоров я учнів, а саме: зростання навчального навантаження, вільний час діти все більше проводять за переглядом фільмів, за комп’ютерними іграми. Усе це призводить до гіподинамії, порушення постави, порушення зору.
Сучасна медицина займається не здоров’ям, а хворобами, не профілактикою, а лікуванням. Завдання ж школи – зберегти, зміцнити здоров’я учнів, сформувати в них відповідальне ставлення до власного здоров’я. Ми вчителі фізичної культури ставимо за мету постійно і систематично зберігати і зміцнювати здоров’я учнів.
Ми прагнемо, щоб урок був здоров’язберігаючим, здоров’яформуючим, здоров’язміцнюючим, спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, учимо культури здоров’я на засадах розвитку життєвих навичок. Такий підхід до уроку зобов’язує нас бути взірцем здорової людини.
На уроках фізкультури ми враховуємо вікові та анатомо-фізіологічні особливості розвитку учнів, розвиваємо значення занять фізичними вправами, сприяємо формуванню вмінь та навичок здорового способу життя, профілактики захворювань, травматизму. На уроках здійснюється диференційований підхід до учнів, враховується рівень здоров’я та рівень фізичної підготовленості. Базуючись на цих показниках ми підбираємо фізичні вправи, навантаження, враховуємо їхню інтенсивність. Також на уроках фізкультури проводяться між предметні зв’ язки з фізіологією людини, гігієною, музикою, історією фізкультури та спорту. Так у вересні проводили тиждень фізичної культури та спорту де проводились спортивні змагання, рухливі ігри, конкурси, вікторини, малюнки на асфальті. Усі діти відвідують обов’язкові уроки, але виконують загально розвиваючі та коригуючи вправи з різним фізичним навантаженням та ті , які їм не протипоказані.
Впровадження здоров’язберігаючих технологій потребує від нас учителів по-перше не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів, індивідуальні мовні особливості кожного учня. Намагаємось планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми. Здоров’язберігаючі технології передбачають: зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної, емоційної, рухової видів діяльності; групової й парної форми роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, вчимо вмінню поважати думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій, нестандартних уроків, інтегрованих уроків. Проводимо спортивні змагання: «Веселі старти», «Тато, мама, я- спортивна сім’ я», «День збройних сил України», «День захисника Вітчизни», різноманітні рухливі, народні ігри , День туризму, День Українського козацтва. Здоров’я – це найвище благо, дароване людині природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. На жаль, досить часто діти-через необізнаність, дорослі-через легковажність бездумно розтринькуємо цей дарунок, забуваючи, що втратити здоров’я легко, а повернути - дуже важко, інколи неможливо.
Як не прикро. Природа дарує здоров’я з однією умовою: його потрібно належним чином підтримувати, зміцнювати, тренувати. Якщо ж людина порушує цю умову, то природа відбирає здоров я і дарує його комусь іншому з тією ж умовою. Збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління - найважливіша функція шкільної освіти.
Таким чином, вся робота вчителів фізичної культури нашої школи направлена на те, щоб допомогти дітям усвідомити, що здоров’я - це прекрасний дарунок, першооснова щастя людини, тому треба його берегти й зміцнювати. При цьому ми враховуємо всі сфери здоров’я: фізичне, психологічне й соціальне, що дає можливість зберегти і зміцнити здоров’ я кожного школяра.