Віртуальне методичне об'єднання вчителів фізичного виховання Приморського району

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Проблемна тема МО

Розвиток професійної компетентності вчителів як умова підвищення якості освіти та гармонійного розвитку учнів»

Мета: створення у системі освіти умов для усвідомлення всіма учасниками освітнього процесу життя і здоров’я особистості як найвищих особистісних і суспільних цінностей та показників цивілізованості; мотивації до збереження і вдосконалення власного здоров’я( фізичного, духовного, психічного); розбудова освітнього простору, що забезпечує безпечні умови життєдіяльності навчально – виховних закладів.

Завдання РМО вчителів фізичної культури на 2016-2017 навчальний рік

 • Налагодження у кожному навчально – виховному закладі раціональної організації освітнього процесу, що базується на оптимальних для збереження і розвитку здоров’я учнівської молоді матеріально – технічних і санітарно – гігієнічних умовах, режимах навчання та відпочинку, запровадженні здоров’язберігаючих технологій, передбачених чинним законодавством системи моніторингу стану здоров’я дітей; заходах з профілактики захворювань і шкідливих звичок.
 • Забезпечення оптимальної рухової активності дітей і підлітків.
 • Піднесення якості проведення організованих занять фізкультурою і спортом учнів, вихованців; урахування в їх організації індивідуальних фізичних можливостей і особливостей дітей і молоді.
 • Упровадження сучасних впливових форм просвітницької роботи через зміст навчання та засобами позаурочної виховної роботи щодо формування свідомого ставлення особистості до свого здоров’я, уміння його зберігати, відновлювати, зміцнювати.
 • Забезпечення чинним законодавством, якісного харчування учнів, вихованців. Забезпечення в системі освіти загального гармонійного фізичного, психічного, культурного і духовного розвитку особистості.

Керівник РМО

Нестеров Сергей Владимирович

Модератор віртуального МО

Методист відділу освіти: Алавацька Ія Вікторівна

Керівник методичного об'єднання: Нестеров Сергей Владимирович

Склад МО

Посилання на основний блог/сайт МО

Сайт вчителів фізичної культури Приморського району fisra-prim-roo.ucoz.ua

План роботи МО

План засідань РМО вчителів фізичної культури на 2016-2017 навчальний рік

 • Засідання
  • Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів фізичної культури.
  • Методичні рекомендації щодо стану викладання предмету на 2016-2017 навчальний рік.
  • Методичні рекомендації щодо планування предмету на новий навчальний рік.
  • Методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно - оздоровчої роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 н.р.
  • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді ( наказ МОН від 16.06.2015 № 641).
  • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.
  • Вимоги до заповнювання класних журналів.
  • Техніка безпеки на уроках фізичної культури.
  • Вимоги до медичної аптечки у спортивній залі.
  • Організація районної спартакіади школярів.
  • Майстер – клас « Легка атлетика» Нестеров С.В. Клименко В.В.
 • 2 Засідання
  • Вимоги до проведення районних конкурсів Нащадки Козацької слави, Олімпійське лелеченя.
  • Підвищення ефективності і якості уроку шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів.
  • Шляхи подолання перевантажень учнів на уроках фізичної культури.
  • Майстер – клас « Техніка виконання елементів футболу» Волчанов Н.В.,
 • 3 Засідання
  • Форми та методи активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках та в позаурочний час.
  • Ефективні форми і методи пропаганди здорового способу життя на уроках та в позаурочній діяльності.
  • Підведення підсумків роботи методичного об’єднання вчителів фізичної культури.
  • Звіт атестуючих та молодих вчителів за підсумками роботи за рік.
  • Майстер – клас « Техніка виконання елементів волейболу» Першута О.І., Ангеловський В.М.

Аналіз роботи МО

Аналіз роботи РМО вчителів фізичної культури за 2015-2016 навчальний рік

Організація і зміст фізичного виховання в навчальних закладах району регламентовано Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фізичну культуру і спорт», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно - правовими та іншими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах молоді та спорту щодо фізичного виховання дітей та учнівської молоді, до яких належить «Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України № 347 від 17.04.2002р», навчальна програма для учнів навчальних закладів з фізичної культури, Програма розвитку фізичної культури і спорту у Приморському районі на 2013- 2017роки.

Для їх реалізації створена відповідна навчально - матеріальна база: 25 спортивних майданчиків, 18 спортивних залів, 14 майданчиків з тренувальним обладнанням та інше. В Партизанській ЗОШ та Юр’ївській ЗОШ встановлено та функціонують тренажери для оздоровлення та зміцнення здоров’я учнів навчальних закладів. В Інзовській ЗОШ використовується майданчик зі штучним покриттям. Основна причина яка затримує в повному обсязі спортивно – масову роботу це відсутність спортивних залів в Нельгівській ЗОШ, Гюнівській ЗОШ, Банівській ЗОШ. Учні займаються на спортивних майданчиках,у пристосованих приміщеннях, в класних кімнатах. Однією з причин неефективної організації фізкультурно-оздоровчої роботи серед учнів є незадовільний стан спортивної матеріально-технічної бази в навчальних закладах, який потребує поновлення.

Для оздоровлення школярів проводиться ряд заходів. Лікарський контроль є невід’ємною складовою медичного обслуговування і фізичного виховання учнів. Методичне керівництво шкільних і підліткових лікарів, що контролюють здоров’я учнів, які займаються фізичною культурою і спортом, здійснюють регіональні кабінети лікарського контролю.

Медичне обстеження учнів проводиться відповідно до положення Міністерства охорони здоров’я України №211 від 31 грудня 1992 року «Про покращення лікарсько – фізкультурної служби», згідно рекомендацій здійснено оцінку функціональних можливостей серцево – судинної системи за індексом Руф`є з занесенням показників до листів здоров’я, які оформлено в усіх класах навчальних закладів.

За результатами поглибленого огляду на початку навчального року в навчальних закладах освіти Приморського району, учнів відповідно до стану здоров’я та фізичного розвитку, розділяють на три медичних групи: основну, підготовчу й спеціальну. Для оздоровлення школярів вчителя фізичної культури залучають учнів в позаурочний час до секцій загально – фізичної підготовки. Згідно з чиною навчальною програмою «Фізична культура» учні з різним станом здоров’я обов’язково відвідують уроки фізичної культури, на яких диференціюється навантаження, здійснюється індивідуальний підхід. На викладання фізичної культури виділено 2,5 години, в старшій школі вводиться за бажанням учнів спортивний профіль на який відводиться 5 годин. Для подальшої активізації фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи в загальноосвітніх закладах району було організовано проведення районної спартакіади школярів та участі переможців у обласній спартакіаді.

Згідно Положення про проведення районної спартакіади школярів в 2015 – 2016 навчальному році з метою подальшого розвитку учнівського спорту в Приморському районі відділом освіти організовано та проведено спортивні змагання з 10 видів спорту : футболу, міні – футболу, баскетболу серед юнаків та дівчат, легкої атлетики, волейболу серед дівчат та юнаків, допризовної молоді, настільного тенісу, шахів. Основною метою районної спартакіади було залучення учнів до регулярних занять фізичною культурою, підведення підсумків позакласної роботи а також відбір кандидатів до збірних команд району з видів спорту для участі в обласних змаганнях. Районні змагання проводились в спортивних залах та на спортивних майданчиках КЗ «Інзівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «ЗОШ № 2 І-Ш ст. м.Приморськ», КЗ «СШ ЗНЗ№1І-Ш ст. м.Приморська ПВОПК», КЗ «Приморська ЗОШ І-П ст. № 3», КЗ «Преславська БЗОШ І-Ш ст.», КЗ«НВКЄлизаветівська ЗОШ І-Шст.-ДНЗ», КЗ « НВК Єлисіївська ЗОШ І-Шст-ДНЗ», КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-Шст», КЗ «Зеленівська ЗОШ І-Шст ПМН», КЗ « НВК Коларівська ЗОШ І-Шст-ДНЗ», КЗ «Маринівська БЗОШ І-Ш ст.», КЗ «Банівська ЗОШ І-П ст.»,стадіоні «Олімпієць» м.Приморська.

Всього в районній спартакіаді прийняло участь 1350 учнів з 23 навчальних закладів району. Районним змаганням передували шкільні спартакіади. Спортивно – масовими заходами було охоплено більше 2700 учнів навчальних закладів. Найбільшою популярністю серед школярів району користувалися змагання з міні -футболу, в яких взяли участь 21 команди (200 учнів), легкої атлетики – 14 команд (140 учнів), футболу – 18 команд (180 учнів), волейболу серед дівчат – 18 команд (180 дівчат) та хлопців -16 команд(160 хлопців), допризовної підготовки -18 команд (80 учнів).

Традиційно успішно виступали у змаганнях спартакіади школярі КЗ «Зеленівська ЗОШ І-Шст ПМН», КЗ «СШ ЗНЗ№1І-Ш ст. м.Приморська ПВОПК», КЗ «Нельгівська ЗОШ І-ІІІст», КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-Шст», КЗ «Преславська БЗОШ І-Ш ст.», КЗ« Маринівська ЗОШ І-ІІІст». Старанно, з високо відповідальністю готували команди, фахівці КЗ «Партизанська ЗОШ І-Ш ст.»,КЗ « Мануйлівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «ЗОШ № 2 І-Ш ст. м.Приморськ»,КЗ « Інзівської ЗОШ І- ІІІст».

В цьому навчальному році відзначились:

 • у змаганнях з футболу школярі КЗ «СШ ЗНЗ№1І-Ш ст. м.Приморська ПВОПК», КЗ «Нельгівська ЗОШ І-Шст», КЗ «ЗОШ № 2 І-Ш ст. м.Приморськ»;
 • у змаганнях з міні-футболу КЗ «Преславська БЗОШ І-Ш ст.», КЗ «СШ ЗНЗ№1І-Ш ст. м.Приморська ПВОПК», КЗ «Нельгівська ЗОШ І-Шст»;
 • у змаганнях з шахів КЗ «СШ ЗНЗ№1І-Ш ст. м.Приморська ПВОПК», КЗ « Мануйлівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Приморський РУББ ліцей П-Шст»;
 • у змаганнях з настільного тенісу КЗ «Інзівська ЗОШ І-Ш ст.», КЗ « НВК Коларівська ЗОШ І-Шст-ДНЗ», КЗ « НВК Єлисіївська ЗОШ І-Шст-ДНЗ»;
 • у змаганнях з волейболу-дівчата КЗ «Інзівська ЗОШ І-Ш ст.», КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-Шст», КЗ «Преславська БЗОШ І-Ш ст.» та юнаки КЗ«НВКЄлизаветівська ЗОШ І-Шст.-ДНЗ», КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-Шст», КЗ «Партизанська ЗОШ І-ІІІ ст.»;
 • у змаганнях з баскетболу кращими були дівчата КЗ «Орлівська ЗОШ І-Ш ст.», КЗ «Зеленівська ЗОШ І-Шст ПМН», КЗ «Інзівська ЗОШ І-Ш ст.» та хлопці КЗ «Маринівська БЗОШ І-Ш ст.», КЗ «СШ ЗНЗ№1І-Ш ст. м.Приморська ПВОПК», КЗ «Зеленівська ЗОШ І-Шст ПМН».
 • у змаганнях з легкої атлетики школяри КЗ «Зеленівська ЗОШ І-Шст ПМН», КЗ «Нельгівська ЗОШ І-Ш ст.», КЗ «ЗОШ № 2 І-Ш ст. м.Приморськ»;
 • у змаганнях з допризовної підготовки кращими були юнаки КЗ «Нельгівська ЗОШ І-Ш ст.», КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-Шст», КЗ « Мануйлівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Зеленівська ЗОШ І-Шст ПМН»;

За підсумками районної спартакіади серед школярів однакову кількість балів у районній спартакіаді набрали команди КЗ «Зеленівська ЗОШ І-Ш ст ПМН» та КЗ «Нельгівська ЗОШ І-Ш ст.», але в зв’язку з тим що у загальному заліку переможцем може бути одна команда підсумок результатів підведено по кількості призових місць та масовій участі у видах змагань.

Таким чином переможцями у загальнокомандному заліку серед учнів загальноосвітніх навальних закладів I –III ступенів стали: перше місце команда КЗ «Зеленівська ЗОШ І-Ш ст ПМН», друге місце посіла команда КЗ «Нельгівська ЗОШ І-Ш ст.», третє місце посіла команда учнів КЗ «СШ ЗНЗ№1І-Ш ст. м.Приморська ПВОПК».

Для навчальних закладів I –II ст. проводилась районна спартакіада за такими видами: шахи, шахмати, настільний теніс, міні – футбол. На базі КЗ «Приморська ЗОШ І-П ст. № 3» проводились змагання з настільного тенісу, шахів, шашок в яких прийняли участь учні КЗ «Банівської ЗОШ І-ІІ ст.», КЗ «Приморська ЗОШ І-П ст. № 3».

В змаганнях з настільного тенісу 1 місце зайняла команда КЗ «Банівська ЗОШ І-ІІ ст.», 2 місце-команда КЗ «Приморська ЗОШ І-П ст. № 3». В змаганнях з шашок 1місце- КЗ «Банівська ЗОШ І-П ст.», 2 місце - КЗ «Приморська ЗОШ І-П ст. № 3». Результати проведення змагань з шахів: 1 місце команда - КЗ «Приморська ЗОШ І-П ст. № 3», 2 місце команда – КЗ «Банівська ЗОШ І-ІІ ст.». На базі ст. «Олімпієць» м.Приморська проводилась спартакіада з міні-футболу, перше місце виборола команда – КЗ «Гюнівська ЗОШ І-П ст.», друге місце команда КЗ «Приморська ЗОШ І-П ст. № 3», трете місце команда КЗ «Банівська ЗОШ І-П ст.». Команда КЗ «Гюнівська ЗОШ І-П ст.» з чотирьох обов’язкових видів змагань прийняла участь лише у одному виді – міні – футболі. В зв’язку з цим команда лишається права займати призове місце. Таким чином серед загальноосвітніх навчальних закладів I-II ст. переможцем спартакіади став колектив учнів КЗ «Приморська ЗОШ І-П ст. № 3»,друге місце посів колектив КЗ «Банівська ЗОШ І-ІІ ст.

Допомогу в організації та проведенні змагань спартакіади надали керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учителі фізичної культури, працівники дитячо-спортивної юнацької школи. Проте, разом з позитивним надбанням районної спартакіади на всіх етапах виявили багато недоліків, як в навчальній роботі з фізичного виховання, так і в спортивно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі. У зв’язку зі зменшенням контингенту учнів навчальних закладів, відсутністю класів та навчанням учнів за індивідуальною формою команди КЗ «Борисівська ЗОШ І-Ш ст.», КЗ «Петрівська ЗОШ І-Шст», КЗ«НВКЄлизаветівська ЗОШ І-Шст.-ДНЗ», не прийняли участь в обов’язкових видах змагань,

Покращили результати у порівнянні з минулим роком команди КЗ «Нельгівська ЗОШ І-ІІІст», КЗ «ЗОШ № 2 І-Ш ст. м.Приморськ». В 17 навчальних закладах Приморського району введено 27 гуртків спортивного напрямку в яких було охоплено 465 учнів, організація внекласної роботи сприяє ефективності спортивно – масової роботи. Учні в позаурочний час мають можливість займатися спортивними іграми, футболом, баскетболом, волейболом, займатися здоровим способом життя. В навчальних закладах району сплановано роботу зі спортивно – масового напрямку, проводяться шкільні спартакіади, Олімпійські уроки та фізкультурно – оздоровчі тижні. Розроблено та затверджено план шкільної спартакіади, просліджується рейтинг навчальних закладів при участі в районній спартакіаді.

01.04.2016 року на базі ЗОШ № 16 м. Бердянська проводився зональний етап Всеукраїнської спартакіади працівників загальноосвітніх навчальних закладів. У спартакіаді взяли участь команди від Куйбишевського району, Бердянського району, м. Бердянська, Приморського району, Чернігівського району.

Змагання проводилися з чотирьох видів: легка атлетика, шахи, настільний теніс, міні-футбол. Команда Приморського району зайняла 1 місце в легкій атлетиці, міні-футболі, настільному тенісі та 2 місце - у шахах. Загальне командне місце в спартакіаді працівників у команди Приморського району - 1.

14.04.2016 року відбувся обласний етап Всеукраїнської спартакіади працівників загальноосвітніх навчальних закладів, де брала участь наша команда. В обласній спартакіаді зустрічалися переможці зональних змагань: команда Пологівського району, Якимівського району, Приморського району, Василівського району, м. Запоріжжя. Змагання проводилися також із 4 видів. Збірна команда Приморського району зайняла в міні-футболі та легкій атлетиці 1 місце, настільному тенісі - 2 місце, шахах - 4 місце. У загальному заліку команда посіла 1 місце. В 2015-2016 н.р. на базі КЗ «ЗОШ № 2 І-Ш ст. м.Приморськ» проводився районний етап Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – спортивної патріотичної гри Українського козацтва « Сокіл» («Джура») в якому прийняли участь 23 команди загальноосвітніх навчальних закладів району.

3 – 6 травня 2016 року відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Приморський район представляла команда «Нащадки козаків» КЗ «НВК «Єлисеївська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ». Під час змагань команда продемонструвала згуртованість, витримку, творчі здібності, колективізм, патріотизм, знання з військової історії, повагу до народних звичаїв.

У п’ятьох конкурсах із восьми команда посіла призові місця, а саме: І місце - у конкурсі біваків, І місце - у конкурсі «У колі друзів», ІІ місце - у конкурсі козацької пісні, ІІ місце - у конкурсі «Добре діло», ІІІ місце - у конкурсі «Відун». За виявлену силу волі до перемоги в змаганнях команда нагороджена Грамотою військового комісара Запорізького обласного військового комісаріату полковника О.М. Біди.

18.03.2016 року на базі КЗ «ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів м. Приморськ» було організовано та проведено районний етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт». У фестивалі брали участь 5 навчальних закладів Приморського району, а саме: КЗ «НВК «Коларівська ЗОШ І-Ш ст. - ДНЗ», КЗ «Преславська БЗОШ І-Ш ст.», КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-Ш ст.», КЗ «ЗОШ № 2 І-Ш ст. м.Приморськ», КЗ «Орлівська ЗОШ І-Ш ст.». До складу команди входили учні 5, 6, 7, 8, 10 класів, які за станом здоров’я віднесені до основної медичної групи. У фестивалі брала участь збірна команда загальноосвітнього навчального закладу в складі 12 учнів.

Програма Фестивалю складалась із таких видів: човниковий біг - 4 х 9 м (хлопці, дівчата); стрибок у довжину з місця (хлопці, дівчата); стрибки через скакалку протягом 30 сек. (дівчата); перетягування каната (хлопці); естафета. За підсумками всіх видів фестивалю суддівська колегія визначила переможців: 1місце зайняла команда КЗ «ЗОШ № 2 І-Ш ступенів м. Приморськ»; 2 місце - команда КЗ «Преславська БЗОШ І-Ш ст.»; 3 місце - команда КЗ «Орлівська ЗОШ І-Ш ст.», КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-Ш ступенів», КЗ «НВК «Коларівська ЗОШ І-Ш ст. - ДНЗ». Команда переможець районного етапу приймала участь в зональному етапі фестивалю, який проводився в м. Бердянськ. Проводився зональний етап спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» в м.Бердянське, Приморський район представляла команда КЗ «СШ ЗНЗ№1І-Ш ст. м.Приморська ПВОПК», 28.10.2015 року на базі КЗ «Приморська ЗОШ І-П ст. № 3» з метою підвищення професійної компетентності вчителів фізичної культури, надання методичної допомоги при проведенні сучасного уроку, ознайомлення із сучасними та традиційними підходами до забезпечення сприятливих умов для розвитку особистості проводився семінар для вчителів фізичної культури. Тема семінару «Здійснення міжпредметних зв’язків під час формування здоров’язбережувальних компетентностей учнів» відповідала сучасним тенденціям у викладанні фізичної культури. Практична частина семінару була представлена майстер-класом «Основні елементи футболу як здоров’язбережувальні компетентності учнів», який продемонстрував учитель фізичної культури КЗ «Приморська ЗОШ І-П ст. № 3» Клименко В.В. Традиційно проводилась олімпіада з фізичної культури в якій прийняло участь 17 навчальних закладів: КЗ «СШ ЗНЗ№1І-Ш ст. м.Приморська ПВОПК», КЗ «ЗОШ № 2 І-Ш ст. м.Приморськ», КЗ «Приморська ЗОШ І-П ст. № 3», КЗ «Приморський РУББ ліцей П-Шст», КЗ «Преславська БЗОШ І-Ш ст.», КЗ «Інзівська ЗОШ І-Ш ст.», КЗ « НВК Єлисіївська ЗОШ І-Шст-ДНЗ», КЗ «Орлівська ЗОШ І-Ш ст.», КЗ «Юр’ївська БЗОШ І-Шст», КЗ «Зеленівська ЗОШ І-Шст ПМН», КЗ « НВК Коларівська ЗОШ І-Шст-ДНЗ», КЗ «Маринівська БЗОШ І-Ш ст.», КЗ «Вячеславська ЗОШ І-Ш ст.», КЗ «Радолівська ЗОШ І-Ш ст.», КЗ « Мануйлівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Нельгівська ЗОШ І-Ш ст.», КЗ «НВК Новоолексіївська ЗОШ І-Шст-ДНЗ». За підсумками районного етапу в обласній олімпіаді приймали участь учень КЗ «Преславська БЗОШ І-Ш ст.» Єлізаров Андрій та учениця КЗ «Зеленівська ЗОШ І-ІІІ ст.» - Станчевська Нінель.

Матеріали засідань

Фізична культура Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді. Метою навчального предмета «Фізична культура» є формування в учнів стійкої мотивації до збереження і зміцнення свого здоров’я та ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя. Предмет надає змогу: створити цілісну уяву про вплив занять фізичними вправами на розвиток особистості; оволодіти технікою рухових дій; набути навичок організації та методики проведення найпростіших форм занять фізичною культурою; сприяти профілактиці шкідливих звичок тощо. Заняття фізичною культурою повинні увійти до звички школяра. Рух, змагання, самоствердження – природна суть фізичної культури і спорту. Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» в інваріантній складовій передбачено: 5-9 класи – 3 години на тиждень; 10-11 класи – 2 години на тиждень; 10-11 класи спортивного та військово-спортивного профілів – 5 годин на тиждень. При складанні розкладу занять на навчальний рік слід враховувати місцеві кліматичні умови, матеріальну базу навчального закладу освіти, кадрове забезпечення вчителями фізичної культури тощо. Години фізичної культури передбачені усіма варіантами Типових навчальних планів і повинні фінансуватися та використовуватися в повному обсязі. Вони зазначаються в розкладі уроків, ураховуються в педагогічному навантаженні вчителів. Ураховуючи те, що уроки фізичної культури за своїм змістом і специфікою забезпечують рухову активність учнів і не вимагають надмірного розумового напруження, години їх проведення не враховуються при підрахунку гранично допустимого навантаження учнів. Це дає змогу в кожному класі повноцінно використовувати усі навчальні години варіативної складової Типових навчальних планів, не перевищуючи загального обсягу навчального навантаження (сума інваріантної і варіативної складових). Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне чергування протягом дня і тижня предметів природничого і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я і фізичної культури. У 2016/2017 навчальному році вивчення фізичної культури здійснюватиметься за навчальними програмами, які мають відповідний гриф Міністерства освіти та науки України. Заняття з фізичної культури в навчальних закладах проводяться вчителем фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо. До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, не мають протипоказань щодо стану здоров'я, в яких визначені рівень фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою. Присутність учнів на уроках з фізичної культури незалежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також тимчасово звільнені від занять є обов’язковою. Допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом здоров'я належать до підготовчої або спеціальної груп і відвідують уроки фізичної культури, встановлює вчитель фізичної культури. Організація медичного обслуговування учнів здійснюється відповідно до чинного законодавства. Поділ класу на групи дівчат і юнаків під час вивчення предмета в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах варто проводити для хлопців та дівчат окремо. Під час планування навчального матеріалу з фізичної культури варто зважати на такі об’єктивні фактори як наявність спортивного залу (майданчика), інвентарю та обладнання, погодні умови тощо. Правильно спланувати навчальну роботу з фізичної культури означає передбачити зміст, форми і методи цієї роботи, врахувати вікові, психологічні і статеві особливості розвитку учнів, рівень їхніх фізичних якостей і рухових здібностей, стан здоров’я тощо. Змістове наповнення фізичної культури за програмою навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. Обов’язковим є включення засобів теоретичної і загально-фізичної підготовки, які передбачені програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 5-6 класах учні мають опанувати 5-6 варіативних модулів, у 7-8 класах – 3-5 модулів, у 9 класі – 3-4 модулі, 10-11 класах – 2-3 модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Однак не виключається можливість вмотивованого збільшення або зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів. На заняттях з фізичної культури рекомендуємо здійснювати особистісно орієнтований підхід до навчання учнів за статевими та індивідуальними особливостями фізичного розвитку, а також з урахуванням їхніх потреб і нахилів, навчити учнів «слухати» і «оцінювати» свій фізичний стан, добирати і використовувати різноманітні засоби свого фізичного вдосконалення. Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення модуля. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно тематичного планування. При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у змаганнях усіх рівнів. Для попередження нещасних випадків слід дотримуватись вимог безпеки під час проведення занять а, особливо, при складанні контрольних навчальних нормативів, коли учні виконують вправи з максимальним навантаженням. У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом контрольних навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ з максимальною інтенсивністю. Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством освіти і науки України до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти. Фізична культура 1-4 класи У програмі «Фізична культура» замінено термін «Школи вправ, м’яча та ін.», вилучено систему оцінювання фізичної підготовленості школярів 7-10 років, лист контролю фізичної підготовленості учня, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета «Фізична культура», тестові завдання для оцінювання теоретичних знань учнів 2-4 класів тощо. Доповнено зміст сучасними рухливими іграми та вправами на релаксацію. Лижну і ковзанярську підготовку та плавання винесено у додатки, зміст яких можна використовувати за наявності відповідних умов. У зв´язку з внесеними змінами у навчальні програми, наголошуємо, що календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим. Автономія вчителя має бути забезпечена вільним вибором форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Отже, вчитель має право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем. Адміністрація навчального закладу або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю, з метою покращення навчально-виховного процесу, а не контролю. Для реалізації оновленого змісту навчальних програм місцевим органам управління освітою та обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти необхідно скоординувати роботу усіх регіональних методичних служб та провести широку інформаційну роботу. Обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти відкорегувати навчальні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів; спланувати проведення тематичних постійно діючих семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів, тренінгів, виїзних засідань кафедр та відділів з метою ознайомлення з особливостями змісту та методикою викладання предметів за оновленими програмами.

ПОЛОЖЕННЯ

Положення районного конкурсу на кращий спортивний зал загальноосвітніх навчальних закладів Приморського району.

1.Загальні положення

Конкурс проводиться з метою виконання ст. 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Законів України «Про освіту», «Загальну середню освіту», Указу Президента України від 28.09.2004 № 1148/2004 «Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту», наказів Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 2008 року №1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)», 20.07.2004 N 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів».На виконання п.4.40 Положення про відділ освіти Приморської районної державної адміністрації Запорізької області, затвердженого розпорядженням голови Приморської районної державної адміністрації від 13.02.2009 року №161, щодо забезпечення організації в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. Відповідно до п.3.2.10 Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Приморської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Приморської районної державної адміністрації 17 лютого 2009 року №164 про надання допомоги педагогічним працівникам у проведені змагань та участі у подальших етапів конкурсів.

2. Мета конкурсу

1.Конкурс проводиться для виявлення кращих спортивних залів та майданчиків, загальноосвітніх навчальних закладів, зміцнення, поновлення їх матеріально-технічної бази та привернення уваги державних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, громадськості до потреб освіти в нових соціально-економічних умовах.

2. Метою конкурсу є забезпечення необхідних умов для функціонування і розвитку загальноосвітніх навчальних закладів

3. Основними завданнями конкурсу є:

-створення належних умов для здобуття дітьми, молоддю повноцінної загальної середньої освіти, -зміцнення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів,-вдосконалення науково-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Порядок проведення конкурсу 1. Конкурс проводиться щорічно серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ, І-ІІІ ступенів, ліцеїв.2. За результатами конкурсу районна конкурсна комісія до 1 жовтня визначає переможців.

4. Умови та критерії проведення конкурсу 1. Створення належних умов для щотижневої оздоровчої рухової активності дітей та молоді. (22 бали) 2.Навчальна робота. ( 4 бали) – Нормативно-правові документи, програми, якими керується педагогічний колектив навчального закладу по організації фізичного виховання. – Умови для якісного проведення занять з фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі ( зручний розклад, спортивна база в т. ч. орендована, обладнання та інвентар тощо) – Наявність комп’ютерної бази даних фізичної підготовленості вихованців. – Впровадження нових педагогічних технологій, інноваційних підходів. – Якість рівня навчальних досягнень дітей з фізичної культури: -  % досягнень дітей з фізичної культури по рівнях компетенції до загальної кількості учнів;- коефіцієнт рівня навченості (в таблиці). – Специфіка проведення роботи з фізичного виховання. – Ведення книги медичного обстеження учнів, паспортів здоров’я, листів здоров’я.3.Естетичне оформлення спортивного залу,кабінету вчителя (20 балів).4.Зміцнення навчально-матеріальної бази спортивної зали, майданчика.(82 бали): – Відповідність спортивної бази програмам, вимогам, обладнання відповідно до профілю навчального закладу. – Характеристика спортивної бази навчального закладу. Забезпеченість навчального закладу спортивним інвентарем та обладнанням (відповідно до переліку типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів).– Асигнування на поліпшення матеріально-спортивної бази (бюджет, спонсорська допомога.).– Співпраця навчальних закладів (дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів з ДЮСШ) по використанню спортивних баз для занять фізичною культурою і спортом, спортом та оздоровлення дітей.

5.Санітарно-гігієнічний паспорт (2 бали).

6.Акт підготовки до нового навчального року (2 бали).

7. Стан і зовнішній вигляд спортивних споруд ( акт перевірки спортивного обладнання) (10 балів)

8. Наявність комплексів для фізичної культури ( 10 балів)

спортивний зал (1 бал);

футбольне поле (1 бал);

волейбольне поле (1 бал);

баскетбольне поле (1 бал);

наявність тенісних столів (2 бали); шахів (2 бали); шашок (2 бали)

9 Запровадження профільного навчання

(курси за вибором учнів, факультативи, поглиблене вивчення предметів, допрофесійна підготовка учнів)(6 балів).

10. Робота з обдарованими дітьми (олімпіади)(10 балів).

11 Виконання навчальних планів і програм(6 балів).

12.Гурткова робота.( 6 балів)– Гуртки з видів спорту, які культивуються у закладі: - кількість груп; - вид спорту;- досягнення.

13. Фізкультурно-масова робота.( 10 балів) – Проведення спортивно-масових заходів:- спортивні свята, розваги;- «Старти надій», «Шкіряний м’яч», «Нащадки козацької слави»; – Спартакіада (шкільна, районна, міська): - прийняло участь дітей; -  % від загальної кількості дітей; - всього заходів.– Залучення батьків до фізкультурно-масової роботи у закладі:- план роботи з батьками.

14. Фізкультурно-оздоровча робота. ( 10 балів) – Проведення «Днів здоров’я» у закладі: - кількість заходів;- кількість дітей, що приймали участь; -  % .– Туристична робота у закладі. Якісно - кількісний аналіз:- методичні матеріали до проведення;- кількість походів за рік; - кількість учасників; -  %. Заходи по запобіганню травматизму на заняттях з фізкультури та під час проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи:- наявність відповідної документації з техніки безпеки (перелік); - наявність інструктивних матеріалів з безпеки життєдіяльності для дітей.

15.Стан захворюваності в навчальному закладі(за звітній період) ( -10 балів):- кількість учнів всього; - кількість випадків травматизму на уроках, спортивних заняттях;- кіл-сть захворювань у %;- кіл-сть інфекційних захворювань. Робота по оздоровленню дітей за 2011 рік.– Робота з дітьми, які віднесені за станом здоров’я до оздоровчих та спеціальних медичних груп: - кількість спеціальних чи оздоровчих груп;- кількість дітей по групам; -  % дітей; - наявність спеціального обладнання;- наявність спеціального приміщення;- наявність фахівця, що проводить заняття.

16.Вдосконалення кадрового та науково-методичного забезпечення закладу(9 балів):Якісний склад педагогічних працівників, атестація педагогічних кадрів, курсова підготовка педагогічних кадрів, Форми підвищення кваліфікації, якими користуються фахівці фізичного виховання навчального закладу (документи, які це підтверджують).Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання фахівців фізичного виховання навчального закладу.

17.Стан методичної роботи.( 10 балів)Специфіка відповідності методичного забезпечення з урахуванням навчального закладу. – Участь у роботі районних (міських,обласних) методичних об’єднань, семінарах, конференціях з питань фізичного виховання дітей , проведення семінарів на базі представленого навчального закладу: - дата і місце проведення;- теми;- учасники. – Участь у підготовці та розробці програм (авторських, регіональних), методичних матеріалів з питань фізичного виховання дітей (копії відповідних матеріалів, посвідчень).Проведення міських, районних та обласних семінарів на базі представленого навчального закладу: план, тематика.

18. Основна шкільна документація: ( 24 бала). Річний план роботи (2 бали). Протоколи засідань педради (3 бали).Книги наказів з основної діяльності (3 бали).Книга запису наслідків внутрішнього контролю (2 бали).Положення шкільної спартакіади (2 бали) Організація підписки на районні, обласні та фахові видання (2 бали).Стан травматизму( положення, акти, журнал реєстрації нещасних випадків, (2 бали). Вчасна здача інформацій (5 балів).Відвідування нарад, семінарів (2 бали).Списування матеріальних цінностей (2 бали).

19.Пропагандистка та агітаційна робота.( 6 балів)

Наявність інструктивних, інформаційних, фотостендів в навчальному закладі: - інформація для батьків; - фотостенди про фізкультурно-оздоровчу роботу (надати фото).– Проведення спортивних свят з залученням відомих спортсменів, спортсменів – колишніх вихованців закладу: - кількість;- сценарій, фото, відео. – Пропагандистка робота серед батьків:- план роботи з батьками; - види роботи з батьками. – Наявність музею (кабінету) спортивної спрямованості в навчальному закладі (коротка інформація про його діяльність).

20.Документація вчителя: ( 47 балів) 1. Державна програма.(2 бали) 2. Календарний план на семестр.( 2 бали) 3. План-конспект уроку.( 4 бали) 4. Річний звіт (форми).( 1 бал) 5. План роботи шкільної методичної комісії, склад комісії, розподіл обов’язків між його членами(6 балів) 6. Журнал з техніки безпеки на уроках фізкультури з видів спорту (за програмою).(3 бали) 7. Список фізоргів.(1 бал) 8. Список учнів, які за станом здоров'я віднесені до основної, підго¬товчої та спеціальної медичної груп.( 3 бали) 9. Положення про шкільну спартакіаду з видів спорту. ( 2 бали) 10. Зведена таблиця результатів спартакіади.( 2 бали) 11. Календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів.( 2 бали) 12. Розклад занять спортивних секцій.( 2 бали) 13. Журнал обліку роботи спортивних секцій.( 3 бали) 14. Папка протоколів про проведення змагань із видів спорту.( 4 бали) 15. Таблиця рекордів школи.( 4 бали) 16.Стінгазети, фотостенди, фотомонтажі. Тексти лекцій чи бесід на теми: «Здоров'я — це щастя і його потрібно берегти з дитинства», «Рух — основа життя і розвитку» тощо. ( 5 балів) 17. Акт прийому спортивного залу (кімнати).( 2 бали)

21.Медичний контроль. ( 10 балів)Проведення медичних оглядів дітей навчального закладу (термін проведення, контингент, який підлягає поглибленому обстеженню). Наявність медичних працівників в навчальному закладі. – Контроль з боку медичних працівників за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог фізкультурних залів, приміщень, майданчиків, навантаженням на дітей під час занять фізичною культурою. – Наявність медичного кабінету в навчальному закладі, його забезпеченість.

22.Контроль за фізичним вихованням в навчальному закладі. ( 20 балів) Наявність розділу «Фізичне виховання» в річному плані роботи навчального закладу з обов'язковим календарним плануванням спортивно-масових заходів навчального закладу. – Облік відвідування уроків (занять) фізичної культури та позаурочних спортивно-масових заходів адміністрацією навчального закладу (план затверджений директором).– Здійснення контролю з боку відділу освіти, СЕС, тощо. – Проведення нарад, педрад з питань фізичного виховання.

23. Визначення переможців конкурсу

НАГОРОДЖЕННЯ 1. За результатами конкурсу відділ освіти Приморської районної державної адміністрації готує наказ про визначення переможців конкурсу серед закладів І-ІІІ ступенів, ліцеїв, серед закладів І-ІІ ступенів.2. Навчальні заклади, які стали переможцями конкурсу, нагороджуються Почесною грамотою відділу освіти Приморської районної державної адміністрації та грошовою премією або цінним подарком.

Позакласна діяльність

21 жовтня 2016 року на базі ЗОШ №2 відбудеться районий етап гри Сокіл ( "Джура")


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл»(«Джура»)

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» («Джура») проводиться на підставі доручення Президента України від 06 травня 2011 року № 1-1/860 щодо активізації роботи по відродженню і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.12 № 687 «Про затвердження положення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» та наказу Міністерства освіти і науки України від 31.03.14 р. №276 «Про внесення змін до положення про Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», на виконання пункту 2 наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді», відповідно до Рекомендацій з організації Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах України (лист МОН України від 17.02.2015 р. №1/9-78). Проведення Всеукраїнської гри консолідує діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, навчальних закладів і громадських організацій щодо вирішення проблем військово-патріотичного виховання підростаючого покоління.

1. Мета: перевірка знань із військової історії та навичок військово-спортивної підготовки школярів на основі народних звичаїв та усвідомлення славного, героїчного минулого наших предків.

2. Завдання:

виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу; шляхом свідомого пізнання і прийняття героїчного, лицарського, гуманістичного та демократичного славного минулого наших предків Українського козацтва, його традицій, культури, науки, військового мистецтва та господарювання духовно і морально піднятися до розуміння Української Національної Ідеї, до виховання національно свідомого громадянина України; формування здорового способу життя, зміцнення духовного і фізичного здоров’я школярів; популяризація та пропаганда туризму серед молоді.

Учасники

1. У змаганнях беруть участь команди (далі рої) з числа учнів, вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, членів дитячо-юнацьких громадських організацій. Кількісний склад рою – 10 осіб: 8 дітей (не менше 2-х дівчат) та 2 керівники. Вікові групи учасників – джури козацькі (школярі середніх класів віком 11-15 років) та молоді козаки (школярі старших класів віком 16-18 років). Учасники повинні мати особисте та командне спорядження, необхідне для автономного проживання у польових умовах й облаштування табору та командне спорядження, необхідне для участі у військово-спортивних та туристсько-спортивних конкурсах Гри. У кожному рої визначається провідник – ройовий. 2. Керівники призначаються наказом навчального закладу, на яких покладається відповідальність за збереження життя та здоров'я учасників команди. Один керівник команди – вихователь, другий – фахівець з певного виду змагань, включений до програми Гри, який може залучатися до суддівства та роботи секретаріату Гри за рішенням ГСК.

Документація та терміни її подання

1. Іменні заявки на участь команд у змаганнях виключно за формою (Додатку 4), завірені підписом і печаткою начальника рай.(міськ.) ВО або керівника навчального закладу, а також печаткою медичного закладу, подаються до мандатної комісії в день заїзду. Разом із іменною заявкою керівникам команд потрібно подати такі документи: -підсумковий протокол І районного/міського етапу Гри (додаток 3); -учнівські квитки, дійсні на 2016-2017 рр. або довідки з місця навчання на 2016-2017 рр. виключно за формою (додатку 3). Учнівські квитки, виготовлені поліграфічним способом, та довідки з місця навчання, мають бути завірені підписом директора навчального закладу та печаткою, що перекриває фотографію не менше ніж на третину. Також додатково повинна бути завірена печаткою інформація про рік навчання (кожен навчальний рік окремо). Цей документ учасники повинні мати при собі постійно на всіх етапах проведення Гри -страхові поліси від нещасних випадків на всіх учасників, дійсні на час проведення змагань. Умови страхування повинні передбачати страховий захист від нещасних випадків, які сталися під час занять спортом; -медичні книжки (копії, завірені печаткою керівника закладу) для керівників команд; -наказ закладу щодо участі команди в змаганнях, у якому зазначено про проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності з учасниками змагань (для команд КЗ «Центр туризму» ЗОР – журнал реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності з гуртківцями).

Зміст Гри

Учасники Гри змагаються у таких видах: 1. Військово-спортивні та туристсько-спортивні види: впоряд (стройова підготовка; оцінка зовнішнього вигляду, одностроїв, зорганізованості та якості виконання впорядових наказів; виконання маршової патріотичної пісні); смуга перешкод з використанням козацької легенди та подоланням перешкод; «Рятівник» – змагання з надання першої долікарської допомоги та елементи рятувальних робіт. 2. Додаткові види: гра «Відун»– інтелектуальні змагання з історії України, доби козаччини, українських військових формувань різних епох, сучасних збройних сил України. «Бівак» (таборування – оцінка побуту, чистоти, доцільності розміщення, дотримання санітарно-гігієнічних норм, стан спорядження, особистих речей, посуду тощо). Ватра («У колі друзів») – представлення творчо-мистецького звіту рою. «Добре діло» – конкурс на кращий звіт про доброчинні справи під гаслом, що виконувались відповідно до ідейних принципів козацького лицарства. «Конкурс козацької пісні» – конкурс на краще виконання народних та авторських українських пісень на тему козацтва. «Стрільба» – змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки по мішені на дистанції 10 метрів.

Умови проведення технічних етапів і конкурсів

1. «Впоряд» (5-7 хв.) – змагання з індивідуальних дій та дій у складі рою проводяться за навчально-методичним посібником «Муштровий впоряд дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Українського козацтва» (упорядник – С. П. Рудюк). Час на виконання обов’язкового завдання – 3 хв., творчого завдання – 4 хв. Обов’язкове завдання повідомляється рою на початку змагань. Творче завдання готується командою заздалегідь. Участь у зазначеному змаганні бере рій у складі 8 чол. Усі накази подає ройовий. Обов'язкове завдання – це виконання прийомів у складі рою. Творче завдання може бути представлене у вигляді монолітного та чіткого показу різноманітних елементів впоряду у складі рою під супровід барабанного бою чи під музику. Оцінка виставляється від 1 до 4 (незадовільно, задовільно, добре, дуже добре) за такими критеріями: • в обов’язковому та творчому завданнях оцінюється зовнішній вигляд, однострій, організованість та якість виконання впорядових наказів; • виконання маршової патріотичної пісні. На завершення показу виконується марш рою стройовим кроком з маршовою патріотичною піснею. Бажано використовувати козацьку тематику пісень. Перемагає рій, який в сумі набирає найбільше балів. Порядок виконання: рій виходить на місце для показу стройових прийомів у колоні по двоє за командою «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, ходом – РУШ!». Після виходу на визначене місце ройовий подає команди: «РІЙ – СТІЙ, право-(ліво-) РУЧ, СПОЧИНЬ, ЗАПРАВИТИСЬ!». Вийшовши на середину ладу (строю), ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО! Рій (проголошує назву), наш девіз (звучить девіз). Рівняння до СЕРЕДИНИ!»; підходить до судді конкурсу та доповідає про готовність рою: «Пане суддя! Рій (назва) до участі в конкурсі "Впоряд" готовий! Ройовий (називає своє прізвище)». Суддя подає команду: «СПОЧИНЬ!». Ройовий дублює команду: «СПОЧИНЬ! Рій – РОЗІЙДИСЬ». Після цього рій виконує прийоми в такій послідовності: • шикування в однолаву; • розмикання і змикання рою; • перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки; • повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись); • крок на місці; • перешикування в колону по двоє; • проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху; • проходження з виконанням ладової пісні (по завершенні творчого завдання). Шикування в однолаву Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду для збору: «Рій – ДО МЕНЕ» (За цією командою джури бігом збираються до ройового). Ройовий подає команду: «Рій, у лаву – ЗБІРКА». (Подавши команду, ройовий приймає поставу «струнко» обличчям у бік чолової лінії шикування, рій шикується ліворуч від ройового. З початком шикування ройовий виходить із ладу й стежить за шикуванням рою). Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ». (За цією командою усі, крім правокрилового, повертають голови праворуч (праве вухо вище від лівого, підборіддя трохи підняте) вирівнюючись. Під час вирівнювання джури можуть трохи пересуватися вперед, назад або в той чи інший бік). Після закінчення вирівнювання рою подається команда: «СТРУНКО!» Ройовий завершує виконання прийомів командою: «СПОЧИНЬ!». (За цією командою всі джури швидко ставлять голову прямо). Розмикання і змикання рою Ройовий стає перед ладом і подає команду: «Рій, вліво на два кроки розім-КНИСЬ». (За командою всі джури, за винятком того, від якого здійснюється розмикання, повертаються в зазначений бік, рівночасно з постановкою ноги повертають голову до чола ладу і йдуть пришвидшеним півкроком, дивлячись через плече на того, хто йде ззаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто йде ззаду, кожен робить ще стільки кроків, скільки було зазначено в команді, й повертається праворуч). Ройовий подає команду: «Рій, вправо зім-КНИСЬ». (За командою всі джури, за винятком того, до якого призначене змикання, повертаються в бік змикання, після чого пришвидшеним півкроком підходять на встановлений для зімкненого ладу проміжок і в міру підходу самостійно зупиняються та повертаються ліворуч). Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» Ройовий завершує виконання командою: «СПОЧИНЬ!». Перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки Ройовий подає команду: «Рій, до двох – ВІДЛІЧИ». (Відлік починається з правого крила: кожний джура, швидко повертаючи голову до джури, який стоїть ліворуч від нього, називає свій номер і швидко ставить голову просто (прямо), крайній лівого крила голову не повертає). Ройовий подає команду: «Рій, у дволаву – ШИКУЙСЬ». (За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою крок назад, не приставляючи правої ноги, крок праворуч, щоб стати ззаду за першими номерами, й приставляють ліву ногу). Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО». Ройовий подає команду: «Рій, в однолаву – ШИКУЙСЬ». (За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою крок вліво, не приставляючи правої ноги, крок вперед й приставляють ліву ногу). Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» Ройовий завершує виконання командою: «СПОЧИНЬ!». Повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись) Ройовий подає команду: «Рій, право-РУЧ». (За виконавчою командою всі джури повертаються праворуч). Ройовий подає команду: «Рій, ліво-РУЧ». (За виконавчою командою всі джури повертаються ліворуч). Ройовий подає команду: «Рій, обернись, ЗАПРАВИТИСЬ». (За виконавчою командою всі джури повертаються через ліве плече на 180 градусів. Під час вирівнювання рою після виконання команди «обернись» у наступній команді вказується на бік рівняння, наприклад: «Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ»). Ройовий подає команди: «Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» Ройовий завершує виконання прийому командою: «СПОЧИНЬ!». Крок на місці Ройовий подає команду: «Рій, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, на місці ходом-РУШ». (За виконавчою командою всі джури крокують на місці). Ройовий подає команду: «Рій – СТІЙ!». (За виконавчою командою, подається під ліву ногу, всі джури приставляють праву ногу і зупиняють крок на місці). Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!» Ройовий завершує виконання прийому командою: «СПОЧИНЬ!». Перешикування в колону по двоє Ройовий подає команду: «Рій – РОЗІЙДИСЬ». Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду для збору: «Рій – ДО МЕНЕ» (За цією командою джури бігом збираються до ройового). Ройовий подає команду: «Рій, в колону по двоє – ЗБІРКА». (Подавши команду, ройовий приймає поставу «струнко» обличчям у бік руху рою, рій шикується за ройовим по двоє). Ройовий з початком шикування повертається до рою і подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!». Ройовий розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, ходом– РУШ!». (За виконавчою командою ройовий виводить рій на вихідну позицію для проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху). Проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху (Рій у колоні по двоє знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом, ройовий стоїть перед хорунжим). Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!», розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, рівним кроком – ходом РУШ!». (Рій починає рух у встановленому напрямку). При наближенні рою до судді ройовий повертає голову вправо (в напрямку до судді) і подає команду: «Рій, вправо – ГЛЯНЬ!». (За виконавчою командою ройовий прикладає праву руку до головного убору, хорунжий і права колона рою тримає голову прямо, а ліва колона повертає голову праворуч). Після проходження рою за межі суддів ройовий подає команду: «Рій – СПО-ЧИНЬ!». (За виконавчою командою ройовий опускає праву руку, ліва колона рою повертає голову прямо, рій крокує на встановлене місце). Проходження з виконанням ладової пісні (Рій у колоні по двоє знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом (мал.3), ройовий стоїть перед хорунжим). Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!», розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, з піснею – ходом РУШ!». (Рій починає співати пісню з початком руху). Після проходження рою за межі суддів ройовий подає команду: «Рій – СПОЧИНЬ!». (За виконавчою командою рій припиняє співати пісню і крокує на встановлене місце).

2. «Конкурс біваків (таборування)» – оцінюються обов’язкові атрибути (хоругва, емблема, назва), біля яких повинно бути організоване чергування; також оцінюється побут, чистота, доцільність розміщення, дотримання санітарно-гігієнічних норм, стан спорядження, особистих речей, посуду тощо. Огляди біваку проводяться систематично протягом усіх днів перебування. Час огляду таборів – відповідно до програми за поточним графіком СК, який попередньо не оприлюднюється. Роям виставляються штрафні бали за напрямами оцінювання: • чистота табору (до 2-х балів); • постановка табору (до 3-х балів); • дотримання режиму та розпорядку дня (до 10-ти балів); • стан та наявність предметів особистої гігієни (до 5-ти балів); • стан зберігання особистих речей та посуду (до 5-ти балів); • своєчасність видалення сміття у контейнери (до 3-х балів); • фіксація місця перебування учасників таборування (до 5-ти балів). Переможець визначається за найменшою сумою штрафних балів. 3. «Смуга перешкод». У конкурсі беруть участь 6 учасників команди. Час проходження дистанції фіксується секундоміром. Дистанція складається з таких етапів: - Маятник. Етап обладнано контрольними лініями на початку і в кінці етапу. Маятник організований силами суддівської колегії. Ширина перешкоди до 4-х метрів. Команда проходить етап з передачею мотузки. Технічними помилками є: зрив (будь-які торкання учасником рельєфу між контрольними лініями), втрата маятнику, заступ за лінію перешкод. Кожен учасник має право на три спроби. Штрафні бали не нараховуються. - Визначення відстані та висоти. Визначається відстань від точки знаходження до недоступної точки (наприклад, на іншому березі річки). Біля точки знаходження команді надається вільний простір дистанції для замірів. Судді визначають відстань або висоту після проходження етапу усіма командами. Помилка до 10% не штрафується. За кожен наступний 1 м команда отримує 1 бал штрафу (20 секунд). - Переправа через яр по колоді. Етап обладнано колодою (суддівською), контрольними лінями на початку і в кінці етапу та перилами самостраховки. Переправа першого учасника по колоді здійснюється з обов’язковою командною страховкою через карабін (опору). Переправа інших учасників – по перилах, організованих командою із супроводжуючою мотузкою. Перила повинні бути жорсткими, без провисання. Кріплення учасників до перил – «вусом» самостраховки. Технічними помилками є: зрив (будь-які торкання учасником рельєфу нижче колоди), два учасники на етапі, не застебнутий карабін, заступ за лінію перешкод). Кожен учасник має право на три спроби. Штрафні бали не нараховуються. - Переправа по мотузці з перилами. Етап обладнано контрольними лініями на початку і в кінці етапу. Переправа організована силами суддівської колегії. Відстань між мотузками до 1,5 м. Кріплення учасників до перил – “вусом” самостраховки. Технічними помилками є: зрив (будь-які торкання учасником рельєфу нижче мотузки), два учасники на етапі, не застебнутий карабін, заступ за лінію перешкод). Кожен учасник має право на три спроби. Штрафні бали не нараховуються. - Подолання заболоченої місцевості по жердинах. Етап обладнано сьома поперечними колодами. Перша і остання колода виконують роль контрольних ліній. Команді надається 6 жердин, за допомогою яких вони повинні переправитися на інший бік не торкаючись землі. За кожне торкання до землі одною ногою команда отримує штраф – 15 с. Якщо учасник став на землю двома ногами, то штраф збільшується до 30 с. - Рух по пластунські через коридор з обмеженою висотою. Етап обладнано коридором з натягнутим павутинням на відстані 50 см. від рівня землі. Кожен учасник повинен пролізти по пластунські через коридор не торкаючись павутиння. За кожне торкання команда отримує 15 с. штрафу. - Рух на фініш гусячим кроком. Етап обладнаний двома контрольними лініями на відстані від 30 до 60 м. Завдання команди полягає у тому, щоб подолати цю відстань гусячим кроком.

4. «Рятівник» – змагання з надання першої долікарської допомоги (відповідь на питання) та демонстрація елементів рятувальних робіт (на підставі жеребкування завдань). У конкурсі беруть участь 6 осіб, із них не менше 2-х дівчат. Рій витягує картку і одночасно виконує завдання. Завдання складається із двох частин: 1. Теоретичний тур (можливі завдання): правила надання першої допомоги при опіках, тепловому та сонячному ударах, відмороженнях, переохолодженні, ураженні електричним струмом, утопленні, тривалому здавленні окремих частин тіла, гострому болі в животі, отруєнні хімічними продуктами, їжею, грибами, ягодами, укусах отруйних змій, комах та павуків. 2. Практичний тур (можливі завдання): накладання пов’язок на голову, передпліччя, ліктьовий, плечовий, колінний, гомілкостопний суглоби, накладання джгута на стегно. Кожну помилку суддя вказує рою та сигналізує підняттям руки, секретар заносить результати у протокол. 3. Після виконання завдань рій проходить швидкісний етап: накладання шини (при переломах плеча, передпліччя, стегна, гомілки) та транспортування потерпілого через яр (іншу перешкоду – буде вказана за 1 год. до початку змагань) на ношах, виготовлених із двох жердин та двох брезентових курток (штормівок) або шматка брезенту. Потерпілий визначається роєм, йому заборонено виконувати будь-які дії, що полегшують роботу рою. Штрафи: заступ обмежувальної лінії – 1 бал, рух поза обмежувальною лінією – 10 балів, падіння – 3 бали, торкання потерпілим рельєфу або поверхні води будь-якою частиною тіла при транспортуванні на ношах – 1 бал, потерпілий надає допомогу команді – 3 бали, невірні дії супроводжуючого (супроводжуючий знаходиться на відстані, що не дозволяє контролювати стан потерпілого – 3 бали). Один бал прирівнюється до 10 сек. часу. Витратні матеріали суддівські.Враховується час виконання завдань, проходження швидкісного етапу та штрафні бали.Рій, що перевищив ліміт часу, отримує штраф 30 балів. 5. «Відун» – інтелектуальні змагання з історії України, доби козаччини, українських військових формувань різних епох, сучасних Збройних Сил України у формі гри « Брейн-ринг»). До участі у конкурсі допускаються команди з 6 учасників. У конкурсі одночасно беруть участь всі команди. Суддя вголос ставить перше питання. На обговорення питання дається 1 хвилина. По закінченні часу обговорення кожній команді дається 10 секунд, щоб записати свою відповідь на папері і здати судді. Після чого суддя оголошує правильну відповідь і ставить наступне питання (всього їх 5-6). За кожну правильну і повну відповідь команда отримує по 2 бали, за неповну – 1 бал, за неправильну відповідь чи її відсутність – 0 балів. Якщо за результатами відповідей на основні питання визначити переможців не вдається, суддя ставить додаткові питання командам, що за кількістю набраних балів претендують на призові місця. 6. «У колі друзів» – представлення творчо-мистецького звіту рою. У конкурсі бере участь вся команда. Перед конкурсом проводиться жеребкування, у ході якого визначається послідовність виступу команд. Тривалість виступу (програми) для кожної групи 5-10 хвилин. Представлення рою. Команда повинна представити свою атрибутику - назва, відзначка, ройовий клич-девіз, ройове гасло-позивний, прапорець встановленої форми з своїми барвами, типову форму – однострій, основні напрямки роботи, над якими працює група. Оцінюється: - атрибутика рою (до 5 балів); - змістовність (до 5 балів); - артистизм виконавців, чіткість виконання (до 5 балів).

7. «Добре діло». Письмовий конкурсний звіт (підтвердження). Звіт повинен бути зроблений заздалегідь і у оформленому печатному вигляді представлений суддям. Звіт складається у письмовій формі. Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 15 сторінок, в тому числі текстової частини – 10 сторінок. Звіт повинен бути друкованим та бажано на електронних носіях (формат RTF, документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt інтервал - 1,5), мати формат аркуша А-4 і пронумерованим разом з додатками. Нумерація наскрізна і повна. Звіт повинен мати такі структурні елементи: • титульна сторінка; • анотація; • довідкові відомості; • фотографії; • опис доброго діла (сценарій заходу); • додатки, що демонструють суспільну значимість Доброго діла; • підсумки, висновки, рекомендації. 7.1. Текстова частина повинна носити діловий характер. Опис та розповідь про цікаві події та учасників може мати нарисовий характер. 7.2. Титульна сторінка. На титульній сторінці дається назва регіону, повна назва навчального закладу чи організації, де рій був паспортизований, загальна назва Доброго діла (заходу), місце, термін проведення, прізвище, ім’я, по батькові виховника, його посада, домашня адреса, контактний телефон, E-mail: за формою:__________________________________________________________ (навчальний заклад, організація, назва рою) 7.3. Анотація. В анотації у стислій формі викладається головна суть та ідея доброго діла (проведеного заходу). Обсяг – до 0,5 сторінки. 7.4. Зміст. У змісті вказуються назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, номер сторінки, з якої вони починаються. 7.5. Довідкові відомості про: • місце та адресну спрямованість; • час та тривалість; особливі умови проведення; • список рою, де вказати прізвище, ім’я, по батькові, навчальний заклад, клас; назва навчального закладу чи організації, завдання яких виконував рій, короткий зміст завдання. 7.6. Фотографії. Фотографії у звіті повинні розкривати місце, час, мету даного Доброго діла, проведеного заходу, відображати зміст та конкретну участь кожного.Фотографії повинні мати підписи об’єктів, містити пояснення, мати нумерацію. У звіті фотографії розміщуються у хронологічному порядку в місцях, де на них є посилання. Розмір фотографій від 13х18 см до 21х29,7 см. 7.7. Опис Доброго діла (заходу). обґрунтування вибору;матеріали про виконану роботу, бажано у формі нарису, що докладно розкриває тему. 7.8. Додатки. - висвітлення у ЗМІ; - рішення місцевих органів влади, суспільний резонанс. 7.9. Підсумки, висновки, рекомендації.Розділ повинен відмітити найбільш характерні особливості саме цього Доброго діла (заходу).Розділ містить короткий підсумок роботи, висновки, рекомендації. У форму написання звіту про «Добре діло» та умови підбиття підсумків можуть вноситись зміни організаторами цього конкурсу. Перелік видів змагань і конкурсів, їх детальний опис, умови заліку та підбиття підсумків (результатів) при проведенні підсумкових (фінальних) заходів навчальним закладом визначаються організаторами напередодні, але не пізніше ніж за добу до проведення.

8. «Стрільба». Виконується стрільба з пневматичної гвинтівки по мішені №6 або №8 на дистанції 10 метрів. • Час стрільби – 5 хв. • Кількість учасників – 6. • Кількість позицій для стрільби – 6. • Пострілів – 8 (3 – пристрілочні, 5 – залікових). • Мішеней – 2 (пристрілочна – П, залікова – З) (мішень може бути одна, яка після пристрілочних пострілів буде відмаркована). • Положення – лежачи з упору.

9. «Конкурс козацької пісні» – конкурс на краще виконання народних та авторських українських пісень на тему козацтва. У конкурсі бере участь вся команда (6-8 осіб). Конкурс може проводитись біля вечірнього вогнища. Перед конкурсом проводиться жеребкування, у ході якого визначається послідовність виступу команд. Кожна команда виконує одну пісню. Участь всіх членів команди у виконанні пісні обов’язкова. Дозволяється використання будь-якого акомпанементу (крім фонограм). У разі необхідності команда може запросити для акомпанування (без підтримки голосом) власного керівника, представника чи керівника іншої команди, або члена ГСК. Перед виконанням кожна команда повинна сказати декілька слів про пісню: хто автор, чому обрали саме цю пісню, цікаві події, пов'язані з цією піснею тощо. Критерії оцінки виступу команд: 1. Відповідність темі конкурсу – 10 балів 2. Загальне враження (краса виконання, емоційність і т.д.) – 10 балів 3. Складність та театральність виступу – 10 балів Максимальна кількість балів за пісню – 30 балів

Підведення підсумків

1. Оцінювання у конкурсах, змаганнях та естафеті здійснюється в балах. Призові місця та рейтинг місць команд визначаються за найбільшою сумою балів. Серед команд що посіли однакове рейтингове місце, переможець визначається за кількістю перших місць. Команди, які не взяли участі у конкурсі, змаганні чи естафеті, посідають останнє місце в рейтингу. 2. У командних змаганнях на дистанції «Смуга перешкод» переможці визначаються за сумою часу, витраченого на проходження етапів дистанції та штрафного часу. При рівності результатів перевага надається тій команді, яка має меншу суму штрафного часу. 3. При кількості команд меншій трьох, ІІ і ІІІ місце не присуджується. 4. За порушення заходів безпеки та дисципліни Гри на команду, за рішенням суддівської колегії, накладаються штрафні санкції, включаючи дискваліфікацію команди.

Творча група

Семінари

Листопад 2016 року КЗ " Зеленівська ЗОШ І-ІІІ ст" Семінар - практикум " Методика викладання гімнастики в загальносвітніх навчальних закладах( відкритий урок "Гімнастика")

Фото/відео альбоми

Нормативна база МО

Пакет документації, що регламентує спортивно-масову і фізкультурно-оздоровчу роботу у школі обов'язково повинен включати наступні документи:
1. Державна програма.
2. Календарний план на семестр.
3. План-конспект уроку.
4. Річний звіт (форми).
5. План роботи шкільного колективу фізкультури.
6. Журнал з техніки безпеки на уроках фізкультури з видів спорту (за програмою).
7. Склад шкільного колективу фізкультури і розподіл обов'язків між його членами.
8. Список фізоргів.
9. Список учнів, які за станом здоров'я віднесені до основної, підго¬товчої та спеціальної медичної груп.
10. Положення про шкільну спартакіаду з видів спорту.
11. Зведена таблиця результатів спартакіади.
12. Календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів.
13. Розклад занять спортивних секцій.
14. Журнал обліку роботи спортивних секцій.
15. Накази директора школи про хід здачі державних тестів.
16. Зведені відомості ходу здачі тестів випускних класів.
17. Папка протоколів про проведення змагань із видів спорту.
18. Таблиця рекордів школи.
19. Стінгазети, фотостенди, фотомонтажі. Тексти лекцій чи бесід на теми: «Здоров'я — це щастя і його потрібно берегти з дитинства», «Рух — основа життя і розвитку» тощо.
20. Акт прийому спортивного залу (кімнати).
В навчальному закладі видаються відповідні накази з фізкультурно – оздоровчої роботи:
НАКАЗИ ДИРЕКТОРА
• Про організацію та проведення фізичного виховання в навчальному закладі у 200 __ / 200 __ навчальному році
• Про дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності з фізичної культури і спорту
• Про організацію роботи з учнями, віднесеними до медичних груп для занять фізичною культурою і спортом
• Про організацію і проведення «Дня фізичної культури і спорту»
• Про підсумки проведення «Дня фізичної культури і спорту»
• Про організацію та проведення шкільної спартакіади учнів
• Про проведення змагань з футболу по програмі шкільної спартакіади
• Про підсумки проведення змагань з футболу.
• Про відрядження учнів школи на спортивні змагання
• Про організацію і проведення І туру фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю школярів України «Нащадки козацької слави»
• Про підсумки проведення фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю школярів України «Нащадки козацької слави»
• Про проведення змагань з настільного тенісу по програмі шкільної спартакіади
• Про підсумки проведення змагань з настільного тенісу по програмі шкільної спартакіади
• Про участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу
• Про проведення змагань з волейболу по програмі шкільної спартакіади
• Про підсумки проведення змагань з волейболу по програмі шкільної спартакіади
• Про проведення змагань з баскетболу по програмі шкільної спартакіади
• Про підсумки проведення змагань з баскетболу по програмі шкільної спартакіади
• Про організацію і проведення змагань з легкої атлетики по програмі шкільної спартакіади
• Про підсумки проведення змагань з легкої атлетики по програмі шкільної спартакіади
• Про організацію та проведення тестування оцінки фізичної підготовленості і моніторингу стану здоров’я учнів
• Про проведення змагань молодших школярів по програмі шкільної спартакіади «Крок до здоров’я»
• Про підсумки проведення змагань молодших школярів «Крок до здоров’я»
• Про організацію і проведення фізкультурно-спортивного свята молодших школярів «Веселі старти»
• Про підсумки проведення фізкультурно-спортивного свята молодших школярів «Веселі старти»
• Про організацію і проведення комплексного фізкультурно-спортивного (військово-спортивного) свята «Козацькі розваги 200__ »
• Про підсумки проведення комплексного фізкультурно-спортивного (військово-спортивного) свята «Козацькі розваги 200__ »
• Про підсумки проведення шкільної спартакіади
• Про підсумки організації фізичного виховання за 200 __ - 200 __ навчальний рік

Перелік обов'язкових документів вчителя фізичної культури
Закон України про освіту.(додаток №1)
2) Конвенція про права дитини.(додаток №2)
3) Закон України "про фізичну культуру і спорт". (додаток №3)
4) Цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації". (додаток №4)
5) План заходів на виконання Цільової комплексной програми "Фізичне виховання - здоров'я нації".
6) Національна доктрина розвитку фізичної культури та спорту. (додаток №5)
7) Державні вимоги до системи фізичного виховання. (додаток №6)
8) Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів. (додаток №7)
9) Відомості про дітей, які за станом здоров'я відносяться до підготовчої та спеціальної медичних груп.
10) Навчальні програми:
- для 1 - 4 класів;
- для 5 - 9 класів;
- для 10-11 класів.
11) Навчальна плануюча документація
- графік розподілу і проходження навчального матеріалу (наприклад);
- плани-конспекти на серію уроків (блок-конспекти);
- дидактичний матеріал (розділ "Додаткова освіта").
12) Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури в поточному навчальному році.
13) Критерії оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури.( додаток 8,9)
14) Науково-методичні та науково-популярні журнали з фізичної культури.
15) Класні журнали.
16) Матеріали до атестації.( нове положення про атестацію, 2010р.) (додаток №10)
17) Журнали спортивних секцій (якщо діяльність секцій фінансується за рахунок коштів гурткової роботи).
18) План спортивно-масових заходів на навчальний рік.
19) Положення про проведення спортивно-масових заходів в закладах освіти.
20) Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України.
21) Документація з техніки безпеки:
- посадова інструкція: учителя фізичної культури (додаток №11)
- інструкція з охорони праці, правила поведінки учнів у спортивному залі, спортивному майданчику;
- інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів;
- інструкція з охорони праці під час проведення занять з усіх розділів програми (легка атлетика, гімнастика...)
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів;
- акт проведення перевірки на надійність спортивного обладнання (додаток №12)
- акт-дозвіл на експлуатацію спортивного залу.
22) Інвентарна книга.
23) Паспорт спортивного залу.
24) План роботи спортивного залу на рік.
25) Перспективний план оснащення спортивного залу.
26) Графік роботи спортивного залу.
27) Правила електробезпеки у спортивному залі.
28) Інструкція з пожежної безпеки у спортивному залі.
29) План евакуації у випадку аварійних ситуацій у спортивному залі.
30) Схема евакуації зі спортивного залу.
31) План роботи предметно-методичної комісії вчителів фізичної культури школи. Протоколи засідань.
32) Зразок довідки про результати медичного обстеження. ( додаток №13)