Годовая контрольная по информатике 11 клас

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Задание

Создать совместную статью по теме годовой контрольной работы (тему по вашему выбору из затронутых в ней):

 • БД в электронных таблицах: назначение, примеры;
 • БД в СУБД Access: назначение, примеры;
 • Сайт: назначение, примеры;
 • Блог: назначение, примеры;
 • Персональная учебная среда: назначение, примеры;
 • Вики-технологии. вики-сообщества: назначение, примеры;
 • Google-сервисы как облачные технологии: назначение, примеры.

Учитель Кобзарева Т.Э.

Участники

Бурлачко Дмитрий

Вонярха Эмилия

Охоян Лаура

БД в электронных таблицах

Автор

БД в СУБД Access

Автор

Сайт

Автор

Блог

Автор Охоян Лаура

Блог — це веб-сайт, головний зміст якого — записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для Блогів характерні короткі записи тимчасової значущості. -Блогерами називають людей, які ведуть Блог. -Сукупність всіх Блогів в Інтернеті прийнято називати блогосферою. -Пост (окреме повідомлення Блогу) має заголовок, дату публікації, зміст (інформаційне наповнення Блогу). Як правило, до кожного посту читачі можуть залишити коментарі (відгуки до публікації) за допомогою простої Web-форми.

      Різновиди блогів:

-За автором (авторами): Особистий (авторський, персональний) Блог — ведеться однією особою (як правило — його власником); «Примарний» Блог — ведеться від імені чужої особи невизначеною персоною; Колективний або соціальний Блог — ведеться групою осіб за правилами, які визначає власник; Корпоративний Блог — ведеться усіма співробітниками однієї організації; -За наявністю мультимедіа: Текстовий Блог — Блог, основним змістом якого є тексти; ФотоБлог — Блог, основним змістом якого є фотографії; Музичний Блог — Блог, основним змістом якого є музичні файли; Подкаст і Блогкастинг — Блог, основний зміст якого надиктовується та викладається у вигляді аудіофайлів, наприклад, MP3-файлів; ВідеоБлог — Блог, основним змістом якого є відеофайли; -За особливостями змісту: Контентний Блог — Блог, який публікує первісний авторський текст; МікроБлог — Блог, дописами в якому є короткі щоденні новини з власного життя користувачів (див. МікроБлогінг) Мониторінговий Блог — Блог, основним змістом якого є відкоментовані посилання на інші сайти чи Блоги; Цитатний Блог — Блог, основним змістом якого є цитати з інших Блогів; Сплоґ — спам-Блог; -За технічною основою: Блог Stand-alone — Блог на окремому хостингу та рушії (CMS); Блог на Блог-платформі — Блог, який ведеться на потужностях Блог-служб (LiveJournal, LiveInternet та ін.); МоБлог — мобільний Блог, який наповнюється з мобільних чи портативних пристроїв;

   Роль та популярність Блогів

Надзвичайна популярність Блогів зумовлена двома головними обставинами: по-перше, публікувати інформацію в Інтернеті за допомогою Блогів досить легко — фактично, створення нового посту зводиться до набирання його тексту у відповідному полі та відправки його на сервер шляхом натисканням кнопки «Публікувати» (англ. Publish) або подібної. Після цього пост зберігається на сервері, який автоматично формує веб-сторінки, різні посилання, додає стиль форматування тощо (такі серверні програми називаються системами управління змістом — англ. Content Management Systems або CMS). Тому користуватися Блогом не важче, ніж простим текстовим редактором. Друга причина — це моментальна доступність в Інтернеті опублікованої інформації; існують декілька безкоштовних Блогових платформ (наприклад Wordpress або Livejournal), де будь-хто може зареєструватися та вести свій Блог. Блоги періодично скануються Інтернет-пошуковиками, такими як Google, Yahoo!, та ін.

Саме з цих характеристик — мобільності та доступності Блогів — випливає їх визначна роль у творенні інформаційного суспільства, реалізації свободи слова, боротьбі за права людини у світі, та й просто у комунікації та обговоренні будь-яких ідей поміж людьми. Визнанням великої соціальної ролі Блогосфери у боротьбі за права та свободи людей стала нещодавня публікація так званого «Довідника Блогерів та кібер-дисидентів» (Handbook for Bloggers and Cyber-dissidents) асоціацією «Репортери без кордонів» (Reporters without Borders), який є вільним для використання та поширення і служить прекрасним вступом як до основ ведення Блогу і різних його аспектів, так і до застосування Блогів як зброї для боротьби з тоталітарними урядами та цензурою. Одним з багатьох прикладів соціальної ролі Блогів можна вказати відомий Interdictor's Блог на LiveJournal, який був присвячений урагану «Катріна» і вівся хлопцем, який залишився у Новому Орлеані і кожні кілька годин сповіщав про розгортання трагічних подій, що у той час сприяло підбуренню суспільної думки проти занадто повільної реакції Білого Дому.

Більшість Блогів приватного характеру становлять інтерес лише для невеликої групи людей, які можуть бути знайомі з автором або цікавляться його думками та коментарями щодо подій у світі, фахової діяльності, родинного життя, мистецтва тощо. Тільки деякі з них стають відомими Блогерами, нові пости яких можуть отримувати десятки або сотні коментарів.

Персональная учебная среда

Автор

Вики-технологии. вики-сообщества

Автор Вонярха Эмилия

' 'Технология Wiki и ее основные характеристики Wiki — это технология построения веб-сайта, позволяющая пользователям самим через веб-интерфейс активно включиться в процесс редактировании его контента — исправления ошибок, добавления новых материалов. Wiki-технология не требует использования специальных программ, регистрации на сервере и знания HTML. Термином Wiki называется также ПО, которое разрабатывается для создания таких сайтов.

Информация, представленная в Wiki, имеет нелинейную навигационную структуру. Каждая страница обычно содержит большое количество гиперссылок на другие страницы. Первая вики, WikiWikiWeb, была разработана в 1994 году и в 1995-м впервые появилась в Интернете. Первым Wiki-сайтом стало «Портлендское хранилище образцов», созданное Уордом Каннингемом (Ward Cunningham), где собирались фрагменты программного кода. Крупнейший и известнейший Wiki-сайт — Википедия. Сегодня технология Wiki применяется для создания справочников, баз знаний, разработки документации. Современные Wiki-движки позволяют работать не только с текстами, но и с электронными таблицами, календарями, галереями изображений, файлами и т. д. По Wiki-принципу можно строить и картографические сервисы. Появились разработки Wiki-приложений для корпоративной среды (например, Confluence, Jot, Near-Time).

Wiki призвана решить простую и естественную задачу — дать возможность каждому посетителю участвовать в разработке контента. Участвовать не только в качестве комментатора, но и в качестве полноценного автора и редактора — наравне с администрацией и штатными сотрудниками проекта. Для этого необходимо две вещи: во-первых, у пользователя должна быть техническая возможность внесения изменений в страницы сайта, а во-вторых — этот процесс не должен требовать специальных знаний и навыков.

Технология Wiki позволяет аккумулировать знания человечества, представляя их в электронной интероперабельной форме, обеспечить навигацию по этой базе знаний и средства ее актуализации. При этом использовать Wiki могут сообщества различного объема и тематической направленности, создавая базы знаний от глобальных Википедий и электронных энциклопедий крупных корпораций до легко обновляемых справочных систем небольших организаций, предприятий и учебных заведений. Wiki — это достаточно сложная система для сбора и структурирования информации. Ее основными характеристиками являются:

— количество авторов соизмеримо с количеством пользователей Wiki-ресурсов;

— обеспечивается поддержка многопользовательской работы;

имеется возможность многократного редактирования любого текста с помощью самой Wiki-среды (веб-сайта);

— появление изменений сразу же после их внесения;

— каждая статья Wiki имеет собственное уникальное имя;

— язык данной разметки достаточно прост и не требует специальных знаний;

— существует возможность возвратиться к предшествующей версии.

По сравнению с CMS (Content Management Systems) технология Wiki имеет следующие отличия:

— Название статьи одновременно является гиперссылкой для внешних систем.

— Статьи создаются и редактируются практически в любое время любым пользователем.

— Статьи, доступные для редактирования, находятся непосредственно в веб-браузере.

— Каждая статья предоставляет доступ к просмотру и редактированию хронологии/версий страницы, которая поддерживает поиск существующих расхождений.

— Каждая статья предоставляет пользователю доступ к странице обсуждения этой статьи.

Wiki предполагает более широкие права пользователей при редактировании контента, отсутствие иерархии и более свободный доступ к информации. Кроме того, страницы, создаваемые в технологии Wiki, обеспечивают интероперабельность и повторное использование знаний.


Источник www.hi-Tech.ua


Вики Сообщества Главное отличие Вики Сообщества от остальных википроектов в том, что она содержит не тематические статьи, а информационные и справочные материалы, которые призваны рассказать участникам о том, что такое ФЭНДОМ (ранее — Викия) и википроекты. Вики курируется помощниками, а также сотрудниками ФЭНДОМА — на русском языковом портале это Kuzura. Как и на любой другой вики, каждый участник может создать новую статью или дополнить одну из текущих статей. Также участники могут создавать блоги, если хотят поделиться с другими участниками интересными особенностями развития своего википроекта или дать советы по работе на вики или ФЭНДОМЕ в целом.

История Вики Сообщества была создана 3 июля 2007 года по запросу участников Exlex и Roman Bekker, поэтому технически основателя у неё нет. Однако так как первым статус администратора и бюрократа вики был присвоен участнику Exlex, а также именно его email указан для связи с основателем вики, формально основателем можно считать его. Он же занимался начальным развитием вики, включая логотип, шаблоны, первые справочные статьи, тогда как Roman Bekker ограничился только раздачей статусов администраторов своим друзьям из Википедии. Активность участника Exlex продолжалась всю вторую половину 2007 года и первые два месяца 2008 года, после чего, вероятно, посчитал свою задачу выполненной, и после 2009 года он сделал на вики всего 7 правок.

Второй период активности на Вики Сообщества пришёлся на конец лета 2009 года, когда участница MsDream решила дополнить справочные статьи на Вики Сообщества, а Exlex, воспользовавшись её появлением, попытался организовать создание русскоязычной Стартер Вики, но дальше обсуждений и нескольких статей дело не пошло.

Только в 2010 году совместно с началом роста всего русскоязычного портала Вики Сообщества начала играть ту роль, для которой она была создана — быть центром википроектов на русском языке. В первую очередь активизировались форум и страница обсуждения участника Exlex, куда стали регулярно поступать вопросы, а 26 октября 2010 года администратор Fringe Wiki Leobear попросил у участника Exlex статус администратора Вики Сообщества, желая привести её в порядок после релиза скина Wikia Exlex выдал ему этот статус, и Leobear сразу привлёк к обсуждению оформления и содержания вики участников Sasha 097 и Kuzura. На следующий день Exlex им также присвоил статусы администраторов. Пока Leobear оформлял Заглавную страницу вики, Kuzura создал страницы Порталов, впервые разделив википроекты на Золотые, Серебряные и Бронзовые. Чуть позже, в конце ноября Kuzura инициировал создание полноценной Вики Справки. Тогда же на Вики Сообщества прошли первые выборы лучшей Вики Месяца.

Блоги Одной из особенностей Вики Сообщества является то, что страницы блогов входят в общий список страниц вики. Этим подчёркивается, что информация их них также важна, как и другие страницы справки. В настоящий момент на Вики Сообщества существуют следующие категории блогов:

Новости — блоги с новостями ФЭНДОМА Советы — блоги, в которых даются различные советы по работе с википроектами. Сюда же относятся страницы с интервью с участниками. Википроекты являются достоверными и авторитетными источниками знаний на самые разнообразные темы. Многие создатели видеоигр, сериалов, книг обращаются к этим статьям в поисках информации о своих же собственных творениях. Например, когда Саймон Пегг писал сценарий к фильму «Стартрек: Бесконечность», он опирался на обширные знания участников с Memory Alpha вики. ФЭНДОМ — это не только вики-сообщества, где фанаты пишут фактически достоверные статьи о своих любимых видеоиграх, сериалах, книгах, комиксах и многом другом, а также место, где они могут пообщаться друг с другом и узнать новости о любимых темах.

Google-сервисы как облачные технологии

Автор