Дистанційний майстер-клас за темою "Бібліотечні виставки як форма популяризації літератури"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Мета майстер-класу

Автори

Крижко Людмила Володимирівна, методист НМЦПО

 • E-mail: bibl.zoippo@gmail.com; krizshko.l@gmail.com; krizshko-l@rambler.ru
 • Тел.роб.: (061) 236 18 44
 • Тел. моб.: 099 319 77 71; 097 403 73 52
 • Skype-name: krizshko-l

Писанець Вікторія Володимирівна, директор КЗ "Запорізька обласна бібліотека для юнацтва" ЗОР

 • E-mail: younglib.zp@gmail.com
 • Тел.роб.: (061) 224 07 29

Немашкало Людмила Миколаївна, завідувач бібліотеки Енергодарської ЗОШ І-ІІІ ст. №7

 • E-mail: bibliotekaezosh7@mail.ru; ludanemo31@gmail.com
 • Тел.роб.:(06139)3 36 66

Учасники

Заняття

3.3.1.5. Технологія організації бібліотечних виставок (12 годин: практичне заняття – форма проведення – «круглий стіл» з елементами практикуму). Мета спецкурсу: ­ закріплення знань про види та методику організації різноманітніх бібліотечних виставок; ­ формування навичок щодо їх організації і підготовки. Завдання спецкурсу: ­ ознайомити слухачів з особливостями організації і підготовки різних видів бібліотечних виставок; інновацій у виставковій роботі; ­ вміти розробляти концепцію бібліотечної виставки; ­ формувати практичні навички щодо організації і підготовки бібліотечної виставки: ідеї, читацького призначення, змісту, назви; моделювання структури (заголовок, розділи, аксесуари, звернення до читача, «ай-стоппер» при підготовці виставки).Тема 1. Технологія організації бібліотечних виставок (практичне заняття - 2 год., форма проведення – «круглий стіл»). Мета: закріплення знань про види, методику організації бібліотечних виставок. Питання для обговорення: 1. Поняття «бібліотечна виставка»; мета і завдання організації бібліотечних виставок. 2. Головні властивості виставок. Термін дії виставки. 3. Види бібліотечних виставок; їх характеристика за різними ознаками. 4. Спільне й відмінне в організації традиційних та інноваційних виставок. 5. Вибір теми, форми і назви залежно від мети бібліотечної експозиції, її концептуальність. 6. Реклама виставки. Ефективність виставкової роботи. Баланс між кількістю і якістю виставок. Якісні показники діяльності бібліотеки. 7. Методи для визначення ефективності бібліотечних виставок. Тема 2-3. Технологія організації традиційних бібліотечних виставок (практичне заняття – 4 год., форма проведення – «круглий стіл» з елементами практикуму). Мета: закріплення знань про методику організації традиційних бібліотечних виставок. Питання для обговорення: 1. Традиційна виставкова діяльність. 2. Етапи підготовки і організації книжково-ілюстративної виставки. a. Назва виставки, вимоги до її вибору. b. Розділи виставки, їх роль. c. Кількісне співвідношення книг та ілюстрацій на виставці. d. Способи розташування назви, розділів, звернення до читача, книг та ілюстрацій на виставці. e. Врахування гами кольорів під час оформлення книжково-ілюстративної виставки залежно від її мети і теми. f. Презентація виставки. Пам’ятка з оформлення книжкових виставок. 3. Виставки нових надходжень. Виставки періодичних видань: тематичний, хронологічний, галузевий принцип в оформленні; виставка одного журналу. 4. Особливості внутрішньополичних виставок. Практичні завдання: Моделювання та презентація книжково-ілюстративної виставки; виставки нових надходжень; виставки періодичних видань; виставки одного журналу. Тема 4-6. Технологія організації інноваційних бібліотечних виставок (практичне заняття – 6 год., форма проведення – «круглий стіл» з елементами практикуму). Мета: закріплення знань про види, методику організації інноваційних бібліотечних виставок. Питання для обговорення: 1. Інноваційна виставкова діяльність. Особливості інновацій у виставковій роботі. Можливості використання музичного і відеоряду. 2. Види нестандартних виставок. Практичні завдання: 1. Моделювання інноваційних виставок: формулювання і оформлення заголовку виставки; розташування і оформлення розділів; підбір аксесуарів; розташування матеріалу на виставці; звернення до читача; «ай-стоппер» при підготовці виставки. 2. Презентація моделей інноваційних бібліотечних виставок, групове обговорення.

Список літератури:

 1. Бородина, В. А. Библиотечное обслуживание : учебно-метод. пособие / В. А. Бородина. - М. : Либерея, 2004. – 164 с.
 2. Воробель, С. Інтерактивні технології в роботі бібліотеки / С. Воробель // Бібліосвіт. - 2007. - № 4. - С. 20-26.
 3. Глазунова, Н. Выставка-диалог как путь к читателю в информационном пространстве школьной библиотеки / Н. Глазунова // Школьная библиотека. - 2002. - № 2. - С. 19-24.
 4. Голдина, И. И. Нетрадиционная выставка — это современно! : [приклади нетрадиційних форм книжкових виставок] / И. И. Голдина // Библиотека. - 2003. - № 1. - С. 23-24.
 5. Головко, С. И. Свидание с талантом: популяризация литературы – инновационный поход / С. И. Головко // Библиотека. - 2004. - № 5. - С.12-13.
 6. Епифанова, И. Пространство творчества : [виставкова робота] / И. Епифанова // Библиотека. - 2008. - № 6. - С. 57-59.
 7. Зайцева, Т. Простір, в якому легко орієнтуватися : метод. поради щодо організації виставкової роботи / Т. Зайцева // Шкільна бібліотека. – 2004. - № 18. – С. 6-16.
 8. Киселева, В. Внутреннее оформление и выставочная работа в школьной библиотеке / В. Киселева // Школьная библиотека. - 2001. - № 8. - С. 33-36.
 9. Матлина, С. Г. Привлекательная библиотека, или что может реклама : практ. пособие / С. Г. Матлина. – М. : Либерея, 1997. – 96 с.
 10. Олзоева, Г. К. Массовая работа библиотек : учебно-метод. пособие / Г. К. Олзоева. - М. : Либерея, 2006. – 120 с.
 11. Пантюхова, Т. Визитная карточка библиотеки : [виставки] / Т. Пантюхова // Библиотека. – 2000. - № 4. – С. 43-45.
 12. Соколова, И. Добрые лица XX века : выставка газетной публикации / И. Соколова // Библиотека в школе. - 2002. - № 17. - С. 30-31.
 13. Сопова, Т. Бібліотечна виставка: новий погляд / Т. Сопова // Бібліосвіт. – 2005. - № 2. – С. 34-38.
 14. Тумарь, В. Н. Оформление экспозиций. Поиск новых решений : [про нетрадиційні прийоми оформлення книжкових виставок для дітей] / В. Н. Тумарь // Библиотека. - 2003. - № 2. - С. 78.
 15. Хайфуллина, Р. Как оформить выставку? / Р. Хайфуллина // Библиотека. - 2000. - № 1. - С. 70-71.

Питання для перевірки та самоконтролю:

1. Визначити поняття «бібліотечна виставка». 2. Що є причиною виникнення поняття «бібліотечна виставка»? 3. Чим відрізняються традиційні та інноваційні виставки? 4. Яка роль звернення до читачів? 5. Які є способи розташування матеріалів на виставці? 6. За яким критерієм визначається ефективність бібліотечної виставки? 7. Які існують види традиційних виставок? 8. Проаналізувати методику організації традиційних бібліотечних виставок. 9. Яка роль звернення до читачів? 10. Запропонувати елементи привернення уваги в підготовці бібліотечних виставок. 11. Які особливості в оформленні виставки має кожен вид? 12. Назвати етапи підготовки книжково-ілюстративної виставки. 13. Яке є кількісне співвідношення книг та ілюстрацій на виставці? 14. Як презентувати виставку? 15. Запропонувати пам’ятку з оформлення книжкових виставок. 16. Які є види інноваційних виставок? 17. Назвати особливості інновацій у виставковій роботі. 18. Проаналізувати методику організації інноваційних бібліотечних виставок. 19. Вивчити значення ай-стопперів під час підготовки експозицій у бібліотеці. 20. Які елементи можуть привернути уваги в підготовці бібліотечних виставок?

Ресурси