Интегрированные курсы учителей русского языка, литературы, зарубежной литературы, украинского языка и литературы, 16.01-03.02

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

26.01.2017. Педагогическая практика в Запорожской гимназии № 11 (директор Непрядкина С.Ю.). Свой опыт интеграции предметов предложили учителя гимназии Михайленко Т.В. и Настыч Т.В.

Содержание

Слушатели курсов

Юзва Р.С.

Курсовая работа "Формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках зарубіжної літератури засобами інноваційних технологій"

Олимпиадное задание

Ребус

Пазл:Отгадайте название художественного произведения

Интерактивное упражнение по русскому языку: "Склонение имен существительных"

Причиненко Л.О.

Випускна робота з теми "Вивчення стильових особливостей ранньої лірики Ґете на уроках зарубіжної літератури"

Конкурсне завдання із зарубіжної літератури

Ребус

Пазл: Впізнайте літературного героя

Интерактивное упражнение: "Литературная викторина"

Доценко З.І.

Конкурсне завдання із зарубіжної літератури

Ключ до завдання

Ребус

Курсова робота на тему:"Особливості викладання зарубіжної літератури в класах інтенсивної педагогічної корекції"

Пазл: Перекажіть епізод твору за малюнком

Интерактивное упражнение по русскому языку: "Падеж имени прилагательного"

Походун І.А.

Курсова робота з теми "Розвиток творчих здібностей дітей, забезпечення умов для самореалізації в позаурочний час у системі модернізації змісту і структури освіти"

Конкурсне завдання з зарубіжної літератури

Ребус

Пазл: назвіть казкових героїв, зображених на малюнку

Интерактивное упражнение по зарубежной литературе "Автор-произведение"

Гаєвська О.В.

Курсова робота з теми "Розвиток творчих здібностей учняв як засіб формування комунікативної компетентності школяра"

Конкурсне завдання з зарубіжної літератури

Ребус

Пазл: назвіть твір, визначте мораль

Интерактивное упражнение по русскому языку "Синонимы"

Бондаренко В.Д.

Випускна робота "Групові форми роботи на уроках української мови та літератури як засіб підвищення ефективного навчання"

Олімпіадне завдання їз зарубіжної літератури

Ребус

Пазл:Скласти опис за малюнком

Интерактивное упражнение по русскому языку "Антонимы"

Галич А.Г.

Курсова робота з теми "Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури"

Олімпіадне завдання

Ребус

Пазл:Скласти твір-опис за малюнком

Интерактивное упражнение по русскому языку "Части речи"

Касьянова А.В.

Курова робота з теми "Спрямування інтерактивних технологій на підвищення компетенції учасників освітнього процесу"

задания по русскому языку

ребус

пазл: собери картинку,узнай произведение,назови автора

Интерактивное упражнение"Грамматическая основа предложения"

Санфірова І.В.

Курсова робота з теми "Інтерактивні методи та прийоми навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів"

Задание по русскому языку

Ребус

Пазл:Собери картинку, узнай произведение, назови автора, прочитай текст наизусть

Интерактивное упражнение "Число глаголов"

Кулик Н.П.

Курсова робота на тему "Організація ігрової діяльності на уроках зарубіжної літератури"

Олимпиадные задания по русскому языку

Ребус

Пазл: назвать сказку и её героев

Интерактивное упражнение: род существительных

Полякова Н.В.

Курсова робота на тему "Развитие творческих способностей на уроках русского языка с использованием инновационных технологий"

Конкурсное задание по русскому языку

Ребус

Пазл: назвать автора и название произведения; пересказать данный эпизод

Интерактивное упражнение: имена прилагательные-синонимы

Романенко Л.А.

Випускна робота з теми "Використання інноваційних методів навчання на уроках зарубіжної літератури"

Олімпіадні завдання із зарубіжної літератури

Ребус

Пазл. Назовите героев, изображенных на картинке. Зачитайте описание Балу.

Интерактивное упражнение: антонимы - найди пару.

Бербері М.В.

Курсовая работа на тему "Впровадження та використання проектних технологій на уроках літератури"

Олімпіадні завдання з російської мови

Ребус

Пазл. Какой герой изображен на картинке? Объясните за что его наказала нимфа Эхо. Зачитайте этот отрывок.

Интерактивное упражнение: синонимы - подбери синонимы к словам.

Шикита Ю.О.

Випускна робота на тему "Проблемне навчання на уроках зарубіжної літератури"

Олімпіадні завдання з російської мови

Ребус

Пазл. Вспомните название мифа о Геракле, каким он был по счету. Зачитайте описание льва, найдите эпитеты.

Интерактивное упражнение: вспомни определение частей речи и соедини название части речи с примером.

Ієвлева О.А.

Курсова робота з теми "Формування загальнолюдських цінностей на уроках зарубіжної літератури"

Олімпіадні завдання із зарубіжної літератури

Ребус

Пазл

Интерактивное упражнение: собственные и нарицательные имена существительные

Добровольська Т.В.

Курсова робота з теми "Театралізована діяльність як засіб розвитку мовлення на уроках літератури та позакласній роботі"

Олімпіадні завдання з російської мови

Ребус

Пазл "Енотики"

Интерактивное упражнение: разряды имен прилагательных - определить разряд имен прилагательных.

Шкода Н.Г.

Курсова робота з теми "Розвиток творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури"

Завдання з російської мови

Ключі

Ребус

Пазл "Маугли": Знайти уривок з тексту до поданої ілюстрації

Интерактивное упражнение "Собери пословицы"

Літвін Г.В.

Курсова робота з теми "Використання інтерактивних методів для створення позитивної атмосфери на уроці"

Конкурсні завдання з літератури

Ребус

Пазл: збери картинку, назви, хто зображений на ній, згадай, представником якої літератури є цей письменник.

Інтерактивні вправи: "Буква ь в именах существительных после шипящих."

Інтерактивна вправа з літератури

Цикарєва С.А.

Курсовая работа по теме "Применение технологии развития критического мышления на уроках русского языка и литературы"

Конкурсное задание по русскому языку

Ребус

пазл : укажи автора и название произведения.

Интерактивные упражнения по русскому языку "Ы / И после Ц"

Лисенко В.О.

курсова робота на тему "Групові форми роботи на уроках зарубіжної літератури

завдання для олімпіади з російської мови

ребус

пазл: создать и описать

Интерактивное задание по литературе - викторина по повести Н.В.Гоголя "Шинель"

Яценко О.О.

курсова робота з теми "Види робіт з морфеміки на уроках російської мови в 5-6 класах"

завдання для олімпіади з російської мови

ребус

Пазл: собрать и ответить на вопрос: Куда летел Вакула и почему черт его слушался?

Интерактивное задание по литературе- викторина по теме "А.С.Пушкин"

Купліченко Н.Є.

Курсовая работа на тему: «Технология интегрированного обучения на уроках русского языка и литературы»

Задание для олимпиады по русскому языку

ребус

Пазл: собрать и ответить на вопрос: О чем просил старик рыбку; описать рыбку

Интерактивное задание по русскому языку "Разбей слова на слоги"

Скрябіна Г.М.

Курсова робота з теми "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках зарубіжної літератури як засіб активізації творчої діяльності учнів"=

Задания для контрольной работы МАН по русскому языку в 11 классе

Ребус

Пазлы: Собрать пазлы с иллюстрацией к известному произведению, назвать автора и героя, рассказать о данном эпизоде

Интерактивное задание по зарубежной литературе 5 класс "Писатели и их литературные герои"

Інтерактивне завдання "Кому з героїв роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита"належить наведена цитата?

За характеристикою впізнати героя роману "Майстер в Маргарита"

Основні образи роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита2

Мала О.В.

Задания по языку в 9 классе

Курсова робота з теми "Інноваційні технології на уроках української та зарубіжної літератури. "Мозковий штурм""

Ребус

Пазлы: Собрать пазлы, определить автора и его героя

Интерактивное упражнение по зарубежной литературе 5 класс "Авторы и их произведения"

Яценко Н.Є.

Курсова робота - Впровадження методу проектів на уроках зарубіжної літератури

Олимпиадные задания по русскому языку - 9 клас

Ребус

Пазл: Знайти уривок з тексту до якого відноситься дана ілюстрація

Интерактивное упражнение "Найди автора"