Контрольні роботи для перевірки знань мовного матеріалу – лексичного і граматичного

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Контрольні роботи для перевірки знань мовного матеріалу – лексичного і граматичного

Teterj Ksenij.png

Для перевірки знань лексичного матеріалу можливі завдання типу:
1. Запишіть рідною мовою значення слів або словосполучень, поданих іноземною мовою.
2. Утворіть словосполучення, поєднуючи елементи різних груп слів (в колонках), наприклад, іменників і прикметників (означень), дієслів та іменників (додатків) тощо.
3. виберіть з поданого списку слова:

  • протилежні за значенням (антоніми);
  • близькі за значенням (синоніми).

4. Згрупуйте слова за їх тематичною приналежністю.
5. Перепишіть речення і вставте замість пропусків (відповідно до змісту) одне із двох слів, поданих у дужках.
6. Перепишіть речення і вставте замість пропусків потрібні слова тощо. Знання граматичного матеріалу можна перевірити за допомогою таких завдань:

  • Напишіть дані іменники у множині.
  • Утворіть форми минулого часу від поданих дієслів.
  • Напишіть дані дієслова в неозначеній формі.
  • Напишіть дані прикметники у вищому ступені.
  • Перепишіть речення, виберіть і вставте правильну форму дієслова (в дужках дається кілька форм) тощо.

Наведені вище завдання і вправи мають суто мовний характер, їх можна доповнити вправами на підстановку, трансформацію, розширення, відповіді на запитання.