Курсові роботи 07.09-17.09.2015

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Іванова Л.Г.

Левінова Г.Г. Формування пізнавально - естетичної діяльності дитини за допомогою навчального проекту "Україночка"

Ареф єва З.В. Роль акомпаніатора на заняттях хореографії (робота представлена у паперовому вигляді протягом вересня 2015 - вересня 2016 року зберігається у НМЦПО)

Дрозд Т.В. Проблема гіперактивності дітей та шляхи її вирішення

Олійник Н.С. Мотивация и механизмы формирования здорового образа жизни ребенка во внешкольном учреждении

Руднєва Т.В. Використання техніки «Паперова пластика» в роботі з дітьми молодшого шкільного віку на заняттях творчої майстерні «Веселка»

Глущенко О.А. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Сіра О.Г. Форми позашкільної освіти

Яковлєв Л.В. Соціалізація особистості як соціопедагогічний процес

Дибцева І.В. https://drive.google.com/file/d/0B5_Yy9paaa1gS1YxbUdoaVRuams/view?usp=sharing

Бабич А.М.

Омельченко В.В.

Желязнова Т.С. ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ ТА ОБРЯДІВ В МАСОВИХ ЗАХОДАХ БЕРДЯНСЬКОЇ СТАНЦІЇ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

Музика І.В. Оновлення навчально-програмного забезпечення позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного профілю

Філатова М.Л.

Палєщук О.В. Ефективні інноваційні прийоми на заняттях гуртків у позашкільному закладі

Скоробогатова І.В. Виявлення та розвиток потенцiйних творчих здiбностей дiтей та пiдлiткiв

Демченко О.М.

Безгінська Л.А.

Хандан О.В. Прищеплення любові до праці, розвиток творчих здібностей дітей, виховання любові до національних традицій

Мищатина Н.Й. Хореографія – засіб естетичного виховання дітей та розвиток творчих здібностей

Доценко Р.М. Влияние занятий футболом на физическое состояние детей 10-12 лет

Демченко І.І.

Солонська Н.Ю.

Белинська О.С. Виховання любові до Батьківщини засобами етнопедагогіки

Пастух Є.В. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТА В ГУРТКОВІЙ РОБОТІ

Зленко О.Ю. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА «АНГЛІЙСЬКА МОВА

Симоненко В.Є. Роль учереждений дополнительного образования в приобщении детей и подростков к народному творчеству

Терешина О.В. Національно – патріотичне виховання у позашкільному навчальному закладі засобами декоративно – ужиткового мистецтва

Дерега О.М.

Паломар С.Г. "Гурток художнього конструювання як можливість соіалізації дітей молодшого та середнього шкільного віку" (робота представлена у паперовому вигляді з вересня 2015 по вересень 2016 зберігається у НМЦПО)

Ходикіна

Онищенко

Петруненко О.В. Естетичне виховання гуртківців засобами музичного мистецтва