Курсы учителей русского языка, литературы, зарубежной литературы, г. Мелитополь 03-13.10.2016

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Слушатели курсов

Бабич Евгения Михайловна

Курсовая работа на тему "Інноваційні технології вивчення зарубіжної літератури"

Бєкєтова Світлана Євгенівна, гімназія №9

Курсовая работа «Система обучения практической грамотности на уроках русского языка»

Бєлянська Ольга Анатоліївна

Курсова робота:"Розвиток творчої особистості учнів на уроках зарубіжної літератури"

Білоусова Лариса Олександрівна

Курсова робота:"Формування творчої особистості шляхом впровадження діяльнісного підходу"

Блюмська Людмила Миколаівна

"Использование диалоговых технологий на уроках русского языка и литературы"

Борисова Ольга Анатольевна

Курсовая работа на тему: "Использование ИКТ для повышения качества обучения на уроках русского языка и литературы"

Курсовая работа по теме:"Использование ИКТ для повышения качества обучения на уроках русского языка и литературы" - ворд

Брен Ірина Анатоліївна

Курсовая работа на тему: "Использование инновационных технологий в работе над предупреждением речевых ошибок на уроках русского языка"

Буц Мария Федоровна

Курсовая работа на тему "Игровые технологии на уроках русского языка как один из способов активизации учебной деятельности учащихся"

Варбанская Лариса Евгеньевна

ВИПУСКНА РОБОТА на тему «Использование технологии критического мышления на уроках русского языка и литературы»

Вольных Ольга Алексеевна

Курсовая работа "Формування творчих здібностей.творчої активності учнів на основі використання на уроках російської мови та літератури ІКТ"

Вороніна Ірина Анатоліївна

Курсова робота з теми"Вивчення індивідуального мовного стилю письменника(на прикладі поезіїО.Блока)"

Голуб Тамара Станиславовна

Курсовая работа на тему" Формирование языковой компетентности на основе использования интерактивных технологий на уроках русского языка и литературы"

Грибачова Тетяна Володимирівна

курсовая работа на тему "Інноваційне навчанняяк засіб забезпечення якості знань на уроках літератури"

Доля Ніна Іванівна

Курсовая работа на тему"Работа с текстом как способ формирования коммуникативной компетентности учащихся на уроках русского языка и литературы"

Дудонець Тетяна Валентинівна

Курсовяая работа по теме: "Применение интерактивных методов на уроках русского языка и литературы"

Єрмоленко Оксана Сергіївна

Випускна робота на тему: «Самореалізація та розвиток особистісних компетенцій учня на уроках літератури»

Жовнерчук Татьяна Владимировна

Курсовая работа на тему "Актуализация опорных знаний на уроках русского языка"

Йолкіна Валентина Іванівна

Курсовая работа "Использование технологий проблемного обучения на уроках русского языка и литературы"

Ковтонюк Ірина Вікторівна

Курсова робота на тему "Використання інтерактивних форм і методів у викладанні російської мови та літератури"

Король ОксанаТимофеевна

КУРСОВА РОБОТА з теми «Роль эмоционального компонента в формировании мотивации учебной деятельности»

Костюк Наталья Ивановна

ВИПУСКНА РОБОТА НА ТЕМУ: "Обучение культуре речи и культуре общения на уроках русского языка как самореализация и развитие личности ученика и учителя в социокультурном пространстве"

Максименко Ольга Александровна

Курсовая работа на тему "Использование информационных технологий для формирования социокультурной компетентности учащихся на уроках русского языка и литературы"

Марунін Павло Володимирович

Курсова робота "Використання ІКТ на уроках російської мови та зарубіжної літератури"

Нікішина Ірина Олександрівна

Використання комунікативних технологій на уроках російської мови

Петряшева Ольга Вікторівна

Курсова робота на тему: "Впровадження технологій критичного мислення на уроках зарубіжної літератури"

Плаксіна Галина Василівна

Курсова робота на тему "Формування мотивації навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури через використання інноваційних технологій"

Ріжко Тетяна Семенівна

Курсова робота"Інтерактивні форми і методи навчання на уроках російської мови"

Ситник Зеновія Іванівна

Випускна робота на тему «Розвиток лексичної компетентності школярів»

Ступак Людмила Олександрівна

Курсовая работа по теме: "Работа в группах на уроках литературы как путь повышения уровня самостоятельности учащихся"

Фоменко Оксана Сергіївна

Випускна робота "Особистісно-орієнтоване навчання і виховання на уроках зарубіжної літератури"

Чуса Оксана Василівна

Курсова робота з теми: "Формування соціально активної читацької діяльності засобами інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури"