Курсы учителей русского языка, литературы, зарубежной литературы, 14.12-25.12

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Слушатели курсов

Черкащенко Світлана Юріївна

курсовая работа виртуальная экскурсия "Литературно-мемориальный музей М.Булгакова в Киеве"
Розробка уроку позакласного читання 9 клас "Бароко- зв'язок століть"

Зінченко Лідія Сергіївна

Курсова робота " Інноваційні технології на уроках зарубіжної літератури-ефективний засіб розвитку творчої уяви учнів"

Бутенко Ірина Григорівна

Курсова робота Бутенко Містично - релігійна філософія Бальзака в романі "Серафіта"

Серебренникова Лилия Вениаминовна

Курсовая работа «Духовно-нравственное воспитание учащихся 8 класса на уроках литературы как фактор формирования социальной компетенции»

Прилепская Вера Викторовна

Курсовая работа.Использование технологии развития критического мышления на уроках русского языка и литературы

Двадненко Маргарита Викторовна

Курсовая работа на тему "Розвиток творчих здібностей учнів на уроках російської мови"

Носова Наталія Іванівна

Курсова робота "Розвиток творчих здібностей учнів засобами літератури"

Гнідець Людмила Олександрівна

Курсова работа "Метод проектів в шкільному курсі зарубіжної літератури"

Петрикова Валентина Анатоліївна

Курсова робота "Інтерактивні форми і методи навчання як засіб розвитку творчих здібностей учнів"

Руденко Анна Владимировна

Курсовая работа. Внеклассное мероприятие

Котлярова Юлія Григорівна

курсова робота "Інноваційний підхід до викладання зарубіжної літератури"

Шумейко Наталія Ісаївна

Курсова робота "Інноваційні технології як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури"

Куксова Наталя Вікторівна

Курсова робота "Інтерактивні технології на уроках зарубіжної літератури - шлях до формування творчої особистості"

Мандзий Надежда Федоровна

Курсовая работа "Медиаобразование в работе учителя-словесника

Заховавко Любовь Даниловна

Курсова робота:Розвиток креативного мислення на уроках зарубіжної літератури

Козлова Ольга Владимировна

«Формирование коммуникативной компетенции на уроках русского языка»

Науменко Лилия Алексеевна

Курсова робота "Використання компаративної методики на уроках зарубіжної літератури»

Кирильченко Наталія Анатоліївна

курсова робота "Формування ключових компетентностей учнів на уроках зарубіжної літератури та російської мови"

Щербатюк Анна Ігорівна

Курсовая работа"Функциональный подход к изучению грамматики в школе"

Московка Світлана Володимирівна

Курсова робота "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках російської мови та літератури"

Жифарська Наталія Євгеніївна

Курсова робота на тему "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні зарубіжної літератури"

Дойнова Наталя Леонідівна

Курсова робота на тему "Розвиток розумової діяльності, пізнавальної активності і кращих моральних якостей учнів на уроках зарубіжної літератури"

Завальнюк Людмила Олександрівна

Курсова робота «Інноваційні методи навчання на уроках зарубіжної літератури»

Азарная Лариса Степановна

Курсовая работа на тему "морально-этическое воспитание на уроках зарубежной литературы"

Тулупова Ирина Митрофановна

Курсова робота "Застосування елементів дидактичної гри на уроках зарубіжної літератури"

Денега Неля Павлівна

Курсова робота "Ігри на уроках зарубіжної літератури"