Медіаурок «Ласкаво просимо до України», Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Обов'язкове заповнення всіх розділів

Содержание

Назва проекту

Ласкаво просимо до України

Рік створення

2014

Змістовий напрям:

«Мала Батьківщина. Рукотворне чудо»

Автор

Скригун Оксана Адамівна, вчитель англійської мови Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Консультант проекту

Бистрицька Наталія Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи nata097@ukr.net

Навчальний заклад

Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Мета проекту

Формувати навички діалогічного мовлення на рівні мікродіалогу та монологічного мовлення; удосконалювати навички читання та аудіювання; формувати вміння опрацьовувати інформацію та подівати її в письмовому вигляді; тренувати учнів у вживанні сполучних слів та структур so/ nor, neither; розширювати знання про рідну країну; розвивати творчі здібності учнів; розвивати культуру спілкування; сприяти формуванню громадянської позиції учнів засобами іноземної мови; виховувати почуття гордості за свою Батьківщину.

Анотація (короткий опис) проекту

Розробка уроку до теми «Ласкаво просимо до України» з використанням інтерактивної дошки для учнів 6-х класів загальноосвітніх шкіл знайомить із новітніми підходами до організації навчального процесу. Використання комп’ютерної презентації в поєднанні з аудіо- та відео засобами дозволяє реалізувати принципи наочності, доступності та системності викладу матеріалу. Під час проведення уроку повторюються й узагальнюються знання учнів, які вони отримали раніше. Зміст уроку стимулює розвиток розумової та творчої активності учнів, сприяє захопленню предметом, створенню найкращих умов для оволодіння навичками аудіювання, читання, письма і говоріння та забезпечує ефективність засвоєння матеріалу на уроці англійської мови.

Використані джерела

  • Відеоролик Welcome to Ukraine - Візитна картка України (2008) Сайт YouTube. ua. Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=PqqLNNhhzuU 17.02.2014.
  • Несвіт А.М. Ми вивчаємо Англійську мову. Підручник для 6 класузагальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2006
  • Пономарьова Н. Д. Конспектуроку за темою «Welcome to Ukraine» Сайт «Персональний сайт вчителя англійської мови Поньомарьової НаталіїДмитрівни» Режим доступу: http://nataliya-ponomareva.edukit.lg.ua/konspekti_urokiv/konspekt_uroku_za_temoyu_welcome_to_ukraine/17.02.2014.


Відгук

Розробка даного уроку передбачає реалізацію змістових ліній (мовленнєвої, мовної, соціокультурної. діяльнісної) і є яскравим елементом системи роботи вчителя. Використання інформаційних технологій сприяють активізації сприймання учнями навчального матеріалу,ефективності організації навчального процесу на уроці. Поєднанням аудіо- та відеозасобів сприяють реалізації ряду дидактичних принципів:наочності, доступності та системності викладу матеріалу, взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку, особистісної орієнтації, практичної спрямованості навчання. Досягненню мети уроку сприяють впроваджуваний учителем комунікативно-функціональний, соціокультурний підходи, які простежуються усистемі.


Бистрицька Н. А., заступник директора з навчально-виховної роботи

Посилання на проект, розміщений в мережі Інтернет

Конспект уроку

Презентація до уроку