Методичні рекомендації щодо проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека – 2020"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Загальні положення

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» (далі – конкурс) проводиться Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації спільно з комунальним закладом «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» на виконання наказів Міністерства освіти і науки України:

 • від 25.02.2019 № 254 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020»;
 • від 26.04.2019 № 598 «Про затвердження номінацій та критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020»;
 • згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України від 25 січня 2012 року № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 209/20522;
 • з урахуванням листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 23.05.2019 № 22.1/10-2024 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020».

Мета конкурсу:

залучення дітей до читання, підтримка та вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу бібліотечної професії.

Номінації:

 • "Модель бібліотеки Нової Української школи";
 • "Медіакультура в бібліотечному просторі";
 • "Бібліотека – територія читання".

Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для закладів загальної та позашкільної освіти усіх типів і форм власності, управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади.

Платформою для інформаційного забезпечення організації та проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу є Запорізький портал ЗапоВікі (https://cutt.ly/DsPoOu).

Учасники конкурсу

 1. Учасниками конкурсу можуть бути керівники, бібліотекарі, педагоги закладів загальної середньої та позашкільної освіти, методисти методичних установ одноосібно або у складі творчого колективу.
 2. Учасники мають представити конкурсну роботу – добірку матеріалів у форматі тематичного електронного портфоліо і пакет документів:
  1. анкету учасника / учасників (додаток 3 до методичних рекомендацій);
  2. мотиваційне есе учасника (ів) (додаток 4 до методичних рекомендацій), для колективної роботи готується одне есе від усіх учасників творчого колективу;
  3. паспорт бібліотеки (додаток 5 до методичних рекомендацій) лише для бібліотекарів або керівників закладів освіти;
  4. портретне фото учасника (ів) у форматі JPG.

Термін та форма проведення конкурсу

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека – 2020» проводиться у 2019/2020 навчальному році в три етапи за заочною формою у визначені терміни:

І (районний / міський / ОТГ) етап: листопад – грудень 2019 року, за результатами якого визначається один переможець у кожній із заявлених номінацій;

ІІ (обласний) етап: лютий – березень 2020 року – за участю переможців першого етапу в кожній із заявлених номінацій;

ІІІ (всеукраїнський) етап: травень – червень 2020 року – за участю переможців другого (обласного) етапу конкурсу.

Підготовка до обласного етапу конкурсу

1. Для організації та проведення ІІ етапу конкурсу обласний оргкомітет створює на ЗапоВікі загальну сторінку «Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека" – 2019-2020» (https://cutt.ly/DsPoOu) та сторінки окремих номінацій, на яких представлено нормативну базу щодо організації і проведення конкурсу, методичні рекомендації, шаблони для учасників ІІ етапу тощо.

2. Для участі переможців І (районних, міських, ОТГ) етапів конкурсу в обласному етапі:

2.1 організаційні комітети І (районного міського, ОТГ) етапу конкурсу мають подати не пізніше 20 січня 2020 року такі документи:

2.1.1 в електронному вигляді на електронну пошту bibl.zoippo@gmail.com:

2.1.2 в друкованому вигляді на поштову адресу КЗ «ЗОІППО» ЗОР (69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А, кабінет 47) з поміткою "На Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека – 2020»":

3. Всі учасники ІІ (обласного) етапу конкурсу, що представляють індивідуальну або колективну конкурсну роботу:

3.1 заповнюють з 15 по 25 січня 2020 року реєстраційну онлайн-анкету за посиланням: https://cutt.ly/ioZ2Cy;

3.2 реєструють власні матеріали за шаблоном та "Інструкцією щодо створення сторінки учасника конкурсу" на сторінці обраної номінації на ЗапоВікі (додаток 6 до методичних рекомендацій).

4. Підставою для включення конкурсантів до участі у ІІ (обласному) етапі конкурсу є наявність документів, зазначених у пункті 4.2.1, та онлайн-реєстрації (пункт 4.3).

5. Конкурсні матеріали, які не відповідають вимогам та подані пізніше 20 січня 2020 року, не розглядаються.

Вимоги до поданих конкурсних робіт

1. При оформленні конкурсних матеріалів слід дотримуватись наступних вимог.

2. Конкурсні роботи учасників обласного етапу можуть бути представлені у формі – моделі (проекту) або опису досвіду роботи та у форматі тематичного електронного портфоліо (онлайн або офлайн).

3. E-портфоліо: онлайн – сайт, блог, офлайн – електронна презентація або папка з файлами, що розміщена в мережі Інтернет (Google-Диск; веб-ресурс учасника чи закладу освіти / установи, бібліотеки під рубрикою «Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека – 2020»).

 • E-портфоліо (сайт, блог) повинне мати зручну навігацію, логічне розміщення матеріалів.
 • E-портфоліо (електронна презентація, папка), у назві якого має бути зазначено номінацію і прізвище учасника (у разі колективної роботи – прізвище особи, яка є першою за алфавітом), наприклад, «Модель бібліотеки Нової української школи_Бабенко».
 • Файли у папці електронного портфоліо повинні розташовуватися у логічній послідовності, а назви відповідати їх змісту із зазначенням виду документу, номінації та прізвище учасника (у разі колективної роботи – прізвище особи, яка є першою за алфавітом). Наприклад,
«1_Мета_Завдання», 
«2_Модель», 
«3_Додаток_Діаграма».

4. Всі подані в e-портфоліо матеріали повинні бути доступними для перегляду з 10 лютого 2020 року.

5. У разі наявності описової частини доцільно зробити в тексті гіперпосилання на документи, що будуть подаватися у додатках.

6. Опис досвіду роботи має складатись з титульного аркуша, змісту роботи із вказівкою сторінок, основного тексту, списку використаних джерел, оформленого відповідно до ДСТУ щодо бібліографічного опису документів з обсягом не більше 10 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5).

На титульному аркуші обов’язково має бути зазначено:

 • найменування конкурсу і номінації,
 • тема досвіду;
 • прізвище, ім’я та по батькові учасника (учасників);
 • посада (посади), заклад/установа;
 • місто/село, область.

7. Авторські доробки (положення, програми, моделі, схеми, методики, методичні матеріали, розробки, пам’ятки, тести, презентації, проспекти, буклети, копії статей, списки літератури та рекомендованих інтернет-джерел тощо) мають бути оформлені згідно з вимогами до конкретного виду документів і підписані із вказівкою прізвища та ініціалів автора/ів, посади (посад), закладу/установи, міста/села, області. Кількість доробок не обмежується, але вони повинні бути оригінальними, цікавими, відповідати темі портфоліо.

8. При підготовці конкурсної роботи слід ураховувати загальні критерії оцінювання матеріалів та критерів оцінювання для кожної номінації, поданих в додатку 7 до методичних рекомендацій.

Зверніть увагу!!! Досвід можна подати у вигляді короткого опису системи роботи.

Оцінювання конкурсних робіт

1. Конкурсні роботи учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2020» оцінюються за загальними критеріями та критеріями до кожної номінації.

2. Загальні критерії щодо оцінювання конкурсних робіт включають наступні параметри:

 • відповідність змісту матеріалів е-портфоліо зазначеній темі та номінації;
 • інформаційна насиченість матеріалів;
 • практична спрямованість;
 • цілісність, тематична завершеність роботи;
 • доступність та доцільність матеріалів;
 • чіткість, лаконічність, грамотність;
 • дотримання норм законодавства України про захист авторських прав.

3. Особливості змістовного наповнення конкурсних робіт учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» за номінаціями та крітерії їх оцінювання здійснюватимуться відповідно до додатку 7 до методичних рекомендацій.

4. Під час експертизи роботи оцінюються тільки е-портфоліо. Анкети, мотиваційні есе учасників, паспорти бібліотек оцінюванню не підлягають.

Визначення переможців обласного етапу конкурсу

 1. Переможці і лауреати у кожній із заявлених номінацій конкурсу визначаються за критеріями, які розроблені обласним організаційним комітетом.
 2. У кожній із заявлених номінацій конкурсу визначається один переможець.
 3. Переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» є учасник, який набрав найбільшу кількість балів у заявленій номінації.
 4. Лауреатами конкурсу в кожній номінації вважаються учасники, які за результатами обласного етапу ввійшли до п’ятірки кращих.
 5. Переможці та лауреати обласного етапу конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.
 6. Матеріали з досвіду роботи переможців можуть бути надрукованими на сторінках періодичних видань.