Модуль 6. Педрада. Безпечне та відповідальне використання Інтернету. Вчителі хімії, січень 2014

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

1 група

 • Учасники:

Биваліна Л.Є., Попова Н.А., Караваєнко К.Б., Осіка С.М.

 • Запитання: Які загрози та ризики становить Інтернет для учнів? Згрупуйте проблеми. Запропонуйте можливі шляхи вирішення проблем.
 • Відповідь:

1 Недостовірна інформація

2 Шкода здоров'ю

3 Буллінг

4 Відсутність живого спілкування

Шляхи вирішення

1 Рекомендувати адреси сайтів з свого предмету

2 Вести пояснювальну роботу

3 Вчити учнів толерантному спілкуванню та правилам роботи в інтернеті

2 група

 • Учасники:
 • Запитання: Як навчити учнів безпечній роботі в Інтернеті? Хто це має зробити? Кого можна залучити? З якого віку потрібно починати цю роботу? Обґрунтуйте свої відповіді.
 • Відповідь:

1. Проводити заняття з учнями на яких розглядаються ризики для учнів підчас роботи в мережі 2.Вчителі-предметники, вчитель інформатики, класні керівники, батьки. 3.Ранній шкільний вік.

3 група

 • Учасники:Ганошенко С.А., Будникова Л.П., Лівик Т.С., Веретільник А.А.
 • Запитання:Чи варто/можна оцінювати знання та вміння учнів з безпечного використання Інтернету?
 • Відповідь:

Варто, оскільки оцінювання: - передбачає пояснення правил безпечного користування Інтернетом; - привертає увагу учнів до проблеми безпеки; - формує культуру користувача Інтернету; - убезпечує від негативних наслідків (вплив, пропаганда, негативні знайомства, фото- і відеоматеріали, що не відповідають віковим критеріям учнів та етичним нормам, тощо). Можна оцінювати, наприклад: - вербально - заохочувати (додатковими балами при накопичувальній системі оцінювання)

4 група

 • Учасники:Курловичя І.Є, Тернова В.К., Кулик К.В.
 • Запитання: Які загрози та ризики становить Інтернет для учнів? Згрупуйте проблеми. Запропонуйте можливі шляхи вирішення проблем.
 • Відповідь:

В інтернеті учні можуть отримати небажану інформацію, яка може містити загрозу для їх життя, усуває їх від реальності.Можливі шляхи вирішення проблем: контроль з боку батьків і вчителів, обмеження в часі за компьютером,мотивувати дітей іншими видами діяльності.

5 група

 • Учасники:Грязнов О.Г., Трофимюк В.М.,Чиньонова І.В., Швець Н.Д.,
 • Запитання: Як навчити учнів безпечній роботі в Інтернеті? Хто це має зробити? Кого можна залучити? З якого віку потрібно починати цю роботу? Обґрунтуйте свої відповіді.
 • Відповідь:

1. Предлагать ученикам определённые сайты для работы. 2. Рекомендации родителям . Учитель информатики, учитель предметник, классный руководитель, Руководство школы, специалистов по развитию информационных технологий. С момента осознования ребёнком интернет ресурса.

6 група

 • Учасники:

Вепрева Наталья Юрьевна Ушева Лилия Николаевна

 • Запитання:Чи варто/можна оцінювати знання та вміння учнів з безпечного використання Інтернету?


 • Відповідь:

Данные задания необходимо оценивать на любом предметном уроке, так как безопасная работа в системе Интернет позволит ученику более продуктивно исспользовать время и возможности