Навчальний проект "Випробування їжею!"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автори проекту

IMG 5844.jpg

Назва проекту

Випробування їжею!

453adf8e7f81.gif

Актуальність проекту

 • Через нераціональне харчування людина втрачає до 10 років здорового життя.
 • Лише третина людства забезпечена харчуванням, яке має достатню калорійність та раціональну структуру.
 • Хімізація у виробництві продуктів харчування викликає небезпеку для здоров'я людини.
 • Учні нашої школи часто вживають «заборонену» для дітей їжу, купуючи у супермаркетах.
 • Одна пачка чипсів на день рівносильна вживанню 5 літрів рослинної олії на рік.

Ключове питання

Чи можливе здорове харчування в сучасних умовах?

Тематичні питання

 • Сучасні технології виробництва продуктів – за чи проти здоров’я?
 • Чи впливає якість харчування на якість життя?
 • Яка їжа вважається здоровою?
 • Чипси – користь чи шкода?

Змістові питання

1. Що означають поняття "екологія харчування", "раціональне харчування"?

2. Що означає поняття "екологічна безпека продуктів харчування"?

3. Які продукти входять до категорії "здорова їжа", "небажані продукти харчування для дітей"?

4. З'ясувати сучасні технології виробництва продуктів харчування.

5. З'ясувати історію виникнення чипсів та склад чипсів.

Стислий опис

Ідея проекту виникла на уроці екології під час вивчення теми «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» після ознайомлення з інформацією про питання, які вивчає агроекологія. Розглянули основні напрямки досліджень агроекології та досягнення людства в землеробстві, сучасні технології виробництва продуктів харчування. Ми замислились над питанням існування екологічного харчування, залежності якості життя від корисності їжі. Зрозуміли, що проблематика цього питання актуальна для учнів та батьків, вирішення проблеми потребує нових знань, що стало потужною мотивацією до творчої діяльності.

Для реалізації даного проекту необхідно володіти опорними знаннями з екології, агроекології (11 клас), географічними знаннями з теми «світове сільське господарство» та «глобальні проблеми людства: проблема голоду» (10 клас); з економіки, основ здоров'я, біології. Для пошуку шляхів розв’язання ключового та тематичних питань необхідно вивчити додаткову літературу, матеріали Інтернету, висновки науковців та лікарів, провести власні досліди.

Метою проекту є ознайомлення з поняттям «екологія харчування», з'ясувати, чи можливе здорове харчування в сучасному житті, в Україні; проаналізувати зв'язки між якістю харчування та станом здоров'я, провести відповідні експерименти для конкретного продукту (чипсів) та зробити висновки щодо існування здорової їжі. Вдосконалити уміння та навички ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграм, презентацій, публікації тощо, уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення, вдосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи форми опитування, ресурси Internet, розвивати навички критичного мислення та уміння аргументовано доводити власну думку, виховувати патріотичні почуття, почуття шанобливого ставлення до власного здоров’я, навколишнього середовища.

Проект забезпечує отримання доступу у відкрите суспільство і, отже, здійснення соціалізації і актуалізації особи учнів; розвиток навичок самостійного здобуття нових знань з допомогою Інтернет, дослідницьких навичок; розвиток критичного мислення учнів, культури оформлення результатів досліджень; розширення кругозору учнів і поглиблення знань з екології. Проект є особисто-орієнтованим, оскільки дає можливість участі в ньому різного контингенту учнів. Робота в групі створить ситуацію значущості кожного учня в загальній справі. Проблемні питання спонукають учнів до пошукової, розумової діяльності. На початковому етапі роботи над проектом вчителі допомагають кожній тематичній групі розподілити ролі, обговорити стратегію дослідження, способи пошуку інформації, методи дослідження і можливості оформлення результатів роботи. Підсумком є індивідуальний план діяльності. Далі починається самостійна дослідницька, пошукова робота учнів відповідно до плану. На цьому етапі учні збирають інформацію по темі проблемного питання в енциклопедіях, підручниках, довідниках і в Інтернеті, обговорюють зібрану інформацію в групі, розробляють інструментарій дослідження, аналізують, порівнюють, обирають головне, узагальнюють, роблять висновки, які будуть відповіддю на проблемне питання. Для використання учнями на шкільному сайті в Інтернеті була розміщена учительська презентація.

Оформлення результатів проектної діяльності планувалося у вигляді презентації, публікації, веб-сайту. Одночасно з цим готується виступ групи на відкритому захисті. Для презентування результатів проекту великій аудиторії було створено учнівський блог.

В ході захисту проекту кожна група представляє свою роботу, відповідає на питання. Оцінювання відбувається за допомогою розроблених критеріїв учасниками групи, самооцінюванням. Захист проектів дозволяє відповісти на ключове питання, сформулювати загальні висновки за підсумками роботи.

Необхідним елементом всієї проектної діяльності є аналіз виконаної роботи, де вчителі обговорюють з учнями успіхи та недоліки, причини невдач. Представлення проекту на шкільному тижні природничих наук дозволяє учасникам проекту усвідомити власну значущість, коли вони діляться досвідом для великій аудиторії учнів.

Навчальні предмети

екологія, географія, економіка, основи здоров'я

Класи

11 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Навчальна програма: Екологія. 11 клас, Київ: Перун, 2010 рік

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

• проаналізувати сучасний стан продуктів харчування в Україні;

• проаналізувати безпечність продуктів харчування для здоров'я людей;

• з’ясувати, як впливає якість продуктів харчування на здоров'я людини;

• дослідити якісний склад чипсів;

• запропонувати альтернативні чипси як засіб збереження здоров'я й отримання задоволення;

• формувати вміння стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій, публікації тощо, уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення;

• удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи форми опитування, аналізу, ресурси Internet, уміння аргументовано доводити власну думку;

• розвивати навички критичного мислення;

• виховувати патріотичні почуття;

• почуття шанобливого ставлення до власного здоров’я.

Діяльність учнів

Назва етапу проекту Діяльність учнів Одержані результати
Початковий
(планування діяльності)
 • Ознайомлення з учительською презентацією
 • Осмислення актуальності проекту
 • Обговорення ключового та тематичних питань
 • Об'єднання учнів у групи, отримання завдань
 • Визначення джерел інформації
 • Складання плану дій
 • Створили групи, визначилися з напрямками роботи
 • Ознайомилися з пам'ятками роботи в групі, в мережі Інтернет, з плануванням роботи, правилами ведення дискусії, готовності доповідних матеріалів, оцінюванні готових продуктів
 • Розподілили обов'язки у групі
 • Переглянули відеоматеріали до проекту
Творчий
(дослідження теми проекту)
Робота у групах:

І група Теоретики:

 • вивчити питання: “екологія харчування”, “здорова їжа”, “небажані продукти харчування”, продукт - чипси;
 • розглянути додаткову та довідкову літературу із заданої тематики;
 • знайти та опрацювати матеріали в Інтернеті;
 • визначити: чи можливе раціональне харчування у сучасних умовах?
 • оформити публікацію.

ІІ група Соціологи:

 • провести соцопитування учнів:

Питання для учнів школи:

1. Чи відоме вам поняття «здорова їжа»?

2. Чи вважаєте картопляні чипси здоровою їжею?

3. Чи вживаєте ви чипси? Як часто?

4. Чипси якої торгівельної марки ви їсте?

5. Чи читаєте ви на упаковці інформацію про склад чипсів?

 • вивчити питання в супермаркетах:

Дослідження в супермаркетах міста з питань:

1. Обсяги продаж чипсів за день.

2. Які торгові марки користуються більшим попитом?

3. Вікова структура покупців.

4. Ціни на чипси різних виробників.

 • проаналізувати отримані результати, зробити відповідні розрахунки, на основі яких побудувати діаграми, зробити висновки;
 • створити презентацію за результатами досліджень.

ІІІ група Практики:

 • провести досліди з чипсами різних виробників, які користуються попитом у учнів школи;
 • спостерігати за ходом експериментів, проаналізувати, зробити відповідні висновки;
 • приготувати альтернативні чипси (власного виробництва), порівняти їх із купленими у магазині за зовнішнім виглядом, об'ємом, смаком;
 • провести розрахунки витрат на виробництво власних чипсів;
 • створити презентацію за результатами експериментів з власними фотоматеріалами, коментарями, висновками.

ІV група Технологи:

 • узагальнити та систематизувати результати дослідження всіх груп;
 • створити веб-сайт;
 • для ознайомлення з результатами проекту громадськості створити учнівський блог, зробити його доступним для переглядання в Інтернеті.
 • Зібрали необхідну інформацію
 • Зробили аналіз зібраної інформації
 • Провели соцопитування
 • Провели експерименти
 • Створили продукти досліджень
 • Підготували висновки
Підсумковий
(перегляд результатів проекту, підбиття підсумків)
 • Оформлення результатів
 • Демонстрація готових матеріалів
 • Оцінювання діяльності учнів
 • Рефлексія
 • Оформили результати
 • Розробили пам'ятку приготування чипсів
 • Продемонстрували учнівську публікацію, учнівську презентацію, учнівський веб-сайт, учнівський блог
 • Оцінили роботу учнів у групі та провели самооцінювання
 • Підвели підсумки роботи в проекті
 • Обговорили підсумкові оцінки за діяльність у проекті
 • Відповіли на питання: "Найбільше мені запам'яталося?", "Більше всього мені сподобалося?", "Під час проекту мені вдалося?", "Я навчився?"
 • Обговорили строки та вид презентування проекту шкільній спільноті

Час, необхідний для реалізації навчального проекту

3 тижні - з 06.02.2014 р. по 27.02.2014 р.

Вхідні знання та навички

Учні повинні знати:

• структуру сучасної екології;

• складові прикладної екології;

• основні напрямки розвитку агроекології;

• системи сучасного землеробства;

• суть глобальної проблеми забезпеченості продуктами харчування людей різних регіонів та країн світу, питання структури харчування;

• поняття генно модифіковані організми та продукти харчування;

• поняття «здорова їжа»;

• значення якості харчування для повноцінного здорового життя людини.

Учні повинні вміти:

• вдосконалити уміння аналізувати інформацію, робити висновки;

• вдосконалити навички планування діяльності;

• користуватися додатковою, довідковою літературою;

• користуватися Інтернетом;

• створювати учнівські презентації, публікації, веб-сайт;

• проводити досліди з чипсами, готувати чипси власного виробництва.

-- 2m5ubfkp.jpg

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

1. Презентації:

1.1. Здорове харчування

1.2. Соціологів

1.3. Практиків

2. Публікація

3. Веб-сайт

Копия веб-страница 11.jpg Копия веб-страница1.jpg Копия веб-страница 2.jpg Копия веб-страница 3.jpg Копия веб-страница.jpg

4. УЧНІВСЬКИЙ БЛОГ

5. Ребуси (російською мовою)

Копия экология.png ?

________________________________________


Копия питание.png ?

________________________________________


Копия здоровье.png ?

________________________________________


Копия еда.png ?

________________________________________

6. Пам'ятка створення чипсів

7. Реферати:

7.1. Альтернативне землеробство

7.2. Здорове харчування

7.3. Чипси

8. Висновки

Фотоматеріали

1.Фоторепортаж проекту

2. Галерея

Методичні матеріали

1. Анотація на проект

2. План проекту

3. Планування реалізації проекту

4. Задачі проекту

5. Презентація вчителів установча

6. Презентація "Екологічне харчування"

7. Конспект уроку з екології

8. Контроль знань

9. Методика викладання:

9.1. Впровадження ІКТ на уроках екології

9.2. Педагог в медіасередовищі

9.3. Розвиток самоосвітньої компетентності учнів

10. Статті:

10.1. Основи раціонального харчування

10.2. Особливості харчування населення України

10.3. Харчуємось раціонально!

10.4. Чому не можна їсти чипси?

Дидактичні матеріали

1. Пам'ятки учням:

1.1. Публічний виступ

1.2. Лист готовності доповідних матеріалів

1.3. Лист планування роботи в групі

1.4. Пошук інформації

1.5. Правила ведення дискусії

1.6. Правила робота в групі

2. Соцопитування:

2.1. Використання презентацій при виступі

2.2. Чи можливе екологічне харчування?

2.3. Чи залежить якість життя від якості харчування?

3. Таблиці:

3.1. Агрофітоценоз

3.2. Харчові добавки

4. Схеми:

4.1. Голод у світі

4.2. Структура екології

4.3. Колообіг речовин у природі

5. Перевірка знань:

5.1. Загадки про їжу

5.2. Кросворд "Екологія"

5.3. Прислів'я та приказки про їжу

5.4. Тестові завдання

6. Цікаве про продукти харчування:

6.1. Чи шкідлива пальмова олія?

6.2. Вчимося правильно харчуватись

6.3. ГМО продукти: за чи проти?

6.4. Чорний список ГМО-продуктів

6.5. Дванадцять принципів здорового харчування

6.6. Знайомтесь, чипси!

Друковані матеріали

1. Безпека харчування: сучасні проблеми: Посібник-довідник / Укл. А. В. Бабюк, О. В. Макарова, М. С. Рогозинський, Л. В. Романів, О. Є. Федорова. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005.

2. Вплив харчування на здоров’я людини: Підручник / В. П. Пішак, М. М. Радько, А. В. Бабюк та ін.; Ред. М. М. Радько. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006.

3. Архіпова Г. І. Особливості екологічних вимог до сировини для продуктів дитячого харчування / Г. І. Архіпова // Екологічний вісник. - 2010. - № 6.

4. Вдовенко Н. Перспективи виробництва екологічно чистої продукції в Україні: погляд на проблему // Культура безпеки, екології та здоров'я.-2011 - № 10

5. Черкасова Л. Сучасні і традиційні системи харчування. Основи безпеки харчування / Лариса Черкасова // Здоров'я та фізична культура. - 2010. - № 2\

6. Худавердієва В. А. Проблеми продовольчої безпеки в Україні / В. А. Худавердієва // Економіка АПК - 2011 -№ 3

7. Клещенко Е. ГМ-продукты: битва мифа и реальности // Химия и жизнь. — 2008. — № 1.

8. Великий довідник школяра. К.-Ранок, 2012р.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

 • Відеофільми про вплив на ріст та розвиток організмів генно модифікованої продукції, чипсів; про здорове та раціональне харчування.
 • Картопляні чипси певних торгівельних марок, посуд для проведення експериментів, вода, йод, паперові серветки.
 • Для приготування чипсів: картопля, соняшникова рафінована олія, посуд, дека, духовка, сіль, натуральні спеції, газ.

Ресурси Інтернету

Сайти:

1. Екологічна енциклопедія

2. ГМО

3. Раціональне харчування

4. Продукти, які нас вбивають

5. Екологічна безпека продуктів харчування

6. Органік-журнал

7. Екологія життя

8. Екологія харчування

9. Хімпром у нашій їжі

10. Забруднювачі харчових продуктів

Відео:

1. Експерименти учнів з чипсами

2. Чорний список продуктів харчування

3. Обережно, їжа!

4. Мультфільм про здорову їжу

Інтернет-cервіси у проекті

 • Google-Продукты:
  • диск (документи Word, Excel, Publisher, Power Point, таблиці, відео)
  • перекладач
  • пошта
  • фотографії
  • YouTube
  • Blogger
  • Picasa
 • Яндекс-відео
 • Карти знань Bubbl.us
 • Ребуси он-лайн Rebus1.com
 • Закладки проекту на І.ua

Оцінювання знань та вмінь учнів

Відбувалося за допомогою спостереження за роботою учнів, виконання поставлених завдань, аналізу створених ними кінцевих продуктів (презентацій, буклету, веб-сайту). Підсумкова оцінка була виставлена з урахуванням самооцінки, оцінки групи, оцінки вчителя.

Звернення учасників проекту

Не завжди те, що смачно, насправді корисно. Те, що ми їмо, безпосередньо визначає наше самопочуття, здоров'я, життя. Почнімо замислюватися над екологією харчування вже сьогодні!