Навчальний проект "Земля Прислівникова"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Сертифікат Пелипенкоу 2016 265.jpg

Содержание

Автор проекту

Пелипенко Світлана Іванівна

Місце роботи: Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Посада: вчитель української мови та літератури

Назва проекту

Земля Прислівникова

Місто Прислівників


Десь, колись давно на світі
Жили славні диваки –
Громадяни добрі, щирі,
Як один – прислівники.
Ми у подорож рушаєм
І пригод собі шукаєм
В дивній тій частині мови –
У землі Прислівниковій!

Основні питання проекту

Ключове питання

Як живеться дивакам, славним тим прислівникам?

Тематичні питання

 • Як з’явилася назва прислівник?
 • Які морфологічні ознаки має прислівник?
 • Які труднощі виникають у правописі прислівників?
 • Чи можемо ми обійтися без цієї частини мови?


Змістові питання

 • Що таке прислівник?
 • Чим він відрізняється від інших частин мови?
 • На які розряди за значенням поділяються прислівники?
 • Які правила написання прислівників слід добре пам’ятати?
 • Якими способами творяться прислівники?
 • Що спільного між прислівником і дієприслівником?

Стислий опис

Щоб закріпити знань основи,
Повторим цю частину мови!
Л.Лужецька

Проект розроблено до навчальної теми з української мови «Прислівник, загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль» для учнів 8 класу. Ідея створення виникла після аналізу виконання завдань веб-квесту «Морфологічний калейдоскоп», де найбільші труднощі виникли під час виконання завдань пов’язаних з прислівником. Метою впровадження проекту є узагальнення й систематизація знань учнів про прислівник як частину мови та правила правопису, структурування вивченого теоретичного матеріалу, удосконалення орфографічних уміннь й навичок. Учні діляться на 3 групи («Лінгвісти», «Грамотії», «Мудрагелі»), які готують презентаційні матеріали для звіту про виконану роботу перед семикласниками. Під час роботи восьмикласники матимуть можливість сформувати цілісну систему особистісних знань з теми «Прислівник», закріпити навички роботи з комп'ютером, освоїти цільовий пошук інформації в мережі Інтернет. Учні навчаються робити самооцінку, взаємооцінку своєї роботи та роботи своїх однолітків. Матеріал може бути використаний під час вивчення даної теми у сьомому класі та підготовці учнів до складання ЗНО.

Навчальні предмети

Українська мова та література, інформатика.

Класи

8-Б клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (укладачі: Н. Бондаренко, С. Караман, А. Ярмолюк, В. Кононенко, О. Савченко)- Ч.:Букрек, 2005.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

1.Узагальнити й систематизувати знання восьмикласників про прислівник як частину мови та правила правопису прислівників.

2. Сформувати цілісну систему особистих знань учнів з теми.

3.Структурувати вивчений теоретичний матеріал.

4. Удосконалювати орфографічні вміння й навички.

5.Показати роль прислівників як засобу увиразнення мовлення.

6.Збагачення словникового запасу учнів.

Розвивати вміння працювати з текстовим редактором, програмами MS Power Point та MS Publisher , а також з програмами обробки графічних зображень з метою створення власних презентацій, публікацій, веб-сайту.

Діяльність учнів

Крок Що робимо? Як звітуємо?
Знайомимося з ключовим питанням
 • Ознайомитись з ключовим питанням, на яке будемо шукати відповідь: Як живеться дивакам, славним тим прислівникам?
 • Обговорити план роботи над проектом
 1. Об'єднатися в групи за інтересами та можливостями
 2. Підготувати план роботи над проектом [1]
 3. Пройти вступне анкетування [2]
 4. Пройти діагностичне тестування з теми «Прислівник»
Шукаємо, аналізуємо, систематизуємо, створюємо банк джерел і ресурсів
 • Повторюємо вивчений теоретичний матеріал з теми «Прислівник»
 • Складаємо опорні схеми з опрацьованого матеріалу
 • Створюємо базу з найбільш важливими джерелами інформації з проекту
 1. Створити таблицю (документ) зі списком використовуваних джерел
 2. Підготувати публікацію «Правопис прислівників(орфографічна шпаргалка)»
Проводимо дослідження
 • Дослідження реалізуються в рамках обраного напряму діяльності:
  • досліджуємо історію виникнення назви прислівник;
  • спостерігаємо за роллю прислівників у мовленні;
  • аналізуємо допущені орфографічні помилки.
 1. Створюємо презентацію «Особова справа прислівника»
 2. Підготувати презентацію «Прислівниковий словограй»
 3. Систематизуємо опрацьований матеріал у презентації «Морфологічні ознаки прислівника»
Узагальнюємо результати
 • Порівняємо рівень засвоєння правил правопису та наголосу прислівників
 1. Cистематизувати результати діяльності, створивши карту знань чи хмару слів.
 2. Випустити інформаційний бюлетень по результатах роботи над проектом «Земля Прислівникова»
 3. Проходимо вихідне тестування з теми «Прислівник»
Завершуємо і підводимо підсумки
 • Підводимо підсумки, обговорюємо результати, обмінюємося думками
 1. Публічний захист результатів проекту перед семикласниками.
 2. Представлення матеріалів на блозі

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

З 20 квітня по 15 травня 2015 року ( три тижні).

Вхідні знання та навички

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з теми «Прислівник» Володіння комп'ютерними програмами MS Робота в Інтернеті
Учень:

розпізнає прислівники, визначає їх морфологічні ознаки, синтаксичну роль;

утворює прислівники за допомогою відомих способів словотвору;

утворює ступені порівняння прислівників, правильно наголошує і вживає прислівники вищого і найвищого ступенів;

добирає до прислівників синоніми, антоніми і вживає їх у мовленні;використовує прислівники як засіб зв’язку речень у тексті, а також для увиразнення мовлення, вираження оцінки;

складає і використовує у мовленні речення з обставинами, вираженими прислівником;

знаходить вивчені орфограми і пояснює їх за допомогою правил, правильно пише слова з вивченими орфограмами; знаходить і виправляє помилки на вивчені правила.

Office Word

Power Point

Publisher

Excel

Правила Інтернет - безпеки

Правила Інтернет - етики

Користування Інтернет-ресурсами

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентація

Особова справа прислівника

Досліджуємо прислівник

Прислівниковий словограй

Прислівник поетичний

 • Публікація
  • Земля прислівникова [3]
  • Правопис прислівників [4]
 • Веб-сайт

Місто Прислівників

 • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Вступна презентація проекту

Методичні поради

Дидактичні матеріали

Дидактичні матеріали проекту "Земля Прислівникова"

Друковані матеріали

 1. Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (укладачі: Н. Бондаренко, С. Караман, А. Ярмолюк, В. Кононенко, О. Савченко) - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005.
 2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор – укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 176 с.
 3. Вердіна С. В., Панченко А.Г. Секрети педагогічної майстерності. Уроки для вчителя. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 111с.
 4. Освітні технології: Навчально – методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; за заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: Вид.А.С.К., 2002. – 252с.
 5. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. – метод. Посібник. – К.: Вид. А.С.К., 2004. – 192с.
 6. Жовтобрюх В.Ф. Комплексний заліковий зошит для тематичного оцінювання. Рідна мова. 7 клас. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007.
 7. Кобцев Д.А. Українська мова: Диктанти. Завдання. Правила. 7 клас. – Х.: Торсінг, 1999. – 192 с.
 8. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова: Збірник диктантів/ Для учнів середніх шкіл усіх типів / 2-ге вид. – К.: Либідь, 1996. – 240 с.
 9. Нестандартні уроки з української мови та літератури. Випуск 1 / Упор. К.Ю.Голобородько. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 304 с.
 10. Пономарів О.Д. Сучасна українська мова. – К.: Либідь, 1987.
 11. Сікорська З.С. Словникові диктанти з української мови для 5 – 7 класів. – К.: Вежа, 1999. – 256с.
 12. Сучасний український орфографічний словник / Укладач В.Ф.Жовтобрюх. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.
 13. Український правопис / 4-те вид., випр. й доп. - К.: Наук. Думка, 1994.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Обладнання

 • Принтер
 • Цифровий фотоапарат
 • Засоби для зв'язку з Інтернетом
 • Проектор
 • Сканер
 • Комп'ютери

Ресурси Інтернету

Перелік використаних ресурсів Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Знання з української мови, мовні уміння та навички оцінювалися відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Критерії оцінювання публікації

Критерії оцінювання публічного виступу

Журнал оцінювання роботи над проектом