Навчальний проект "Не пізнавши себе - не пізнаєш країну!"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автори проекту

IMG 5844.jpg

Назва проекту

Не пізнавши себе – не пізнаєш країну!

Емблема проекту

Емблема проекту

Актуальність проекту

 • Застаріла інформація у навчальних посібниках про обсяги демографічних процесів в Україні, Запорізькій області, місті Мелітополі;
 • Вивчення сучасних міграційних процесів в Україні, Запорізькій області, місті Мелітополі;
 • Вивчення контингенту учнів нашої школи: чисельності, міграцій, складу родин;
 • Отримання знань про статус та соціальний захист багатодітних сімей;
 • Профорієнтація: необхідність знань з зайнятості населення та професій, що користуються попитом на ринку праці нашого міста, оскільки учні 9 класів визначаються з вибором професій;
 • Аналіз стану сучасних ландшафтів мікрорайону нашої школи, їх зміни людиною;

Ключове питання

Хто є населення для держави?

Тематичні питання

• Як держава контролює зміни чисельності населення?

• Багатодітні сім’ї. Чи опікується держава багатодітними сім’ями?

• Як змінилися міграційні процеси у державі в останні роки?

• Яка ситуація на ринку праці в місті Мелітополі?

• Як населення освоює природні ландшафти?

Змістові питання

• Що означають поняття "демографія", "демографічні процеси"?

• Який сучасний стан демографічних процесів в Україні, Запорізькій області, місті Мелітополі?

• Як отримати дані чисельності населення у державі, регіонах?

• Як змінюється чисельність учнів нашої школи протягом останніх років?

• Чи впливають зміни чисельності населення в Україні, Запорізькій області, в місті Мелітополі на зміни чисельності учнів нашої школи?

• Які сім’ї в Україні мають статус багатодітних; права та пільги багатодітних сімей?

• Чи є багатодітні сім’ї у нашій школі?

• Яка кількість багатодітних сімей та дітей у цих сім’ях нашої школі?

• Що означає поняття "міграції"? Види міграцій

• Який вид міграційних процесів переважає зараз в Україні, Запорізькій області?

• Що означають поняття "трудові ресурси", "безробіття"?

• Яка кількість безробітних зареєстрована у місті Мелітополі?

• Які розміри виплат отримують безробітні?

• Що необхідно для того, щоб стати на облік у центр зайнятості?

• На які професії є попит у Мелітополі?

• Чи є можливість отримати роботу зареєстрованим у центрі зайнятості?

• Що означає поняття "ландшафт"?

• Як господарська діяльність людини змінює ландшафти у мікрорайоні нашої школи?

• Які види ландшафтів переважають у мікрорайоні?

• Чи завжди зміни ландшафтів людиною негативні?

Стислий опис

Ідея проекту виникла на уроках географії під час вивчення тем “Ландшафти”, “Населення” після ознайомлення з застарілою інформацією про чисельність, міграції населення України, Запорізької області та міста Мелітополя, невизначеністю з ситуацією на ринку праці у місті, відсутність інформації про сучасний стан ландшафтів області, міста, мікрорайону школи. Ми замислились над тим, чи впливають зміни що відбуваються на державному рівні, у Запорізькій області, у місті Мелітополі на процеси у нашій школі. Нам захотілося дізнатися про зміни кількості дітей у школі, наявність багатодітних сімей, шкільні міграційні процеси, особливості ландшафтів мікрорайону школи. Бо ми вважаємо, що зрозуміти і пізнати нашу державу та процеси, що відбуваються в ній останнім часом можна тільки починаючи з себе. Ми зрозуміли, що проблематика цього питання актуальна для учнів та батьків, вирішення проблем потребує нових знань, і це стало потужною мотивацією до творчої діяльності.

Мета проекту - ознайомитися з поняттями: «демографічна політика», «демографічні процеси», «населення», «багатодітні родини», «міграції», «трудові ресурси», «безробіття», «ландшафти»; з'ясувати стан демографічних процесів в Україні, Запорізькій області, місті Мелітополі; проаналізувати дані чисельності населення, міграцій, зайнятості; проаналізувати рівень зміни людиною ландшафтів нашого мікрорайону. Вдосконалити уміння та навички ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій, публікації тощо, уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення, вдосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи форми опитування, ресурси Internet, розвивати навички критичного мислення та уміння аргументовано доводити власну думку, виховувати патріотичні почуття, почуття шанобливого ставлення до навколишнього середовища.

Проект забезпечує отримання доступу у відкрите суспільство і, отже, здійснення соціалізації і актуалізації особи учнів; розвиток навичок самостійного здобуття нових знань за допомогою мережі Інтернет, роботи у краєзнавчому музеї, дослідницьких навичок; розвиток критичного мислення учнів, культури оформлення результатів досліджень; розширення кругозору учнів і поглиблення знань з географії. Проект є особисто-орієнтованим, оскільки дає можливість участі в ньому різного контингенту учнів. Робота в групі створює ситуацію значущості кожного учня в загальній справі. Проблемні питання спонукають учнів до пошукової, розумової діяльності.

Оформлення результатів проектної діяльності у вигляді презентацій, публікацій, веб-сайту та блогу. Одночасно з цим готувався виступ груп на відкритому захисті. Для презентування результатів проекту великій аудиторії було створено учнівський блог.

В ході захисту проекту кожна група представляла свою роботу, відповідала на питання. Оцінювання відбулося за допомогою розроблених учителями критеріїв – оцінювання учасниками діяльності кожного у групі, самооцінювання, оцінювання створених продуктів. Захист проектів дозволив відповісти на ключове питання, сформулювати загальні висновки за підсумками роботи.

Необхідним елементом всієї проектної діяльності є аналіз виконаної роботи, де вчителі обговорюють з учнями успіхи та недоліки, причини невдач. Всі учасники проекту заповнювали форми вихідної анкети для аналізу роботи та планування подальших дій проектної діяльності. Представлення проекту на шкільному тижні природничих наук дозволив учасникам проекту усвідомити власну значущість, коли вони ділилися досвідом з великою аудиторією.

Навчальні предмети

географія, екологія рідного краю, історія України

Класи

8-9 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;
 • Програма для ЗНЗ: Географія. 8-9 класи, Київ: Перун, 2005 рік ;

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

• проаналізувати сучасний стан демографічної ситуації в Україні;

• проаналізувати вплив людини на довкілля ;

• прогнозувати події у суспільстві та навколишньому середовищі;

• формувати вміння знаходити, обробляти та аналізувати статистичну інформацію, робити висновки;

• формувати навички роботи у групі;

• формувати вміння стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій, публікації тощо, уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення;

• удосконалити уміння аргументовано доводити власну думку;

• формувати вміння та навички роботи з веб-сервісами Internet;

• розвивати навички критичного мислення;

• виховувати патріотичні почуття; почуття шанобливого ставлення до навколишнього середовища.

Діяльність учнів

Назва етапу проекту Діяльність учнів Одержані результати
Організаційний
(планування діяльності)
 • Ознайомлення з учительською презентацією
 • Осмислення актуальності проекту
 • Обговорення ключового та тематичних питань
 • Об'єднання учнів у групи, отримання завдань
 • Визначення джерел інформації
 • Складання плану дій
 • Створили групи, визначилися з напрямками роботи
 • Відповіли на питання вхідної анкети [1]
 • Ознайомилися з пам'ятками роботи в групі, в мережі Інтернет, з плануванням роботи, правилами ведення дискусії, готовності доповідних матеріалів, оцінюванні готових продуктів
 • Розподілили обов'язки у групі
 • Переглянули відеоматеріали до проекту
 • Переглянули статті до проекту
Творчий
(дослідження теми проекту)
Робота у групах:

І група Статисти:

1. Працюють над питанням «Як держава контролює зміни чисельності населення?».

2. Знаходять відповіді на змістові питання:

• Що означають поняття "демографія", "демографічні процеси"?

• Який сучасний стан демографічних процесів в Україні, Запорізькій області, місті Мелітополі?

• Як отримати дані чисельності населення у державі, регіонах?

• Як змінюється чисельність учнів нашої школи протягом останніх років?

• Чи впливають зміни чисельності населення в Україні, Запорізькій області, в місті Мелітополі на зміни чисельності учнів нашої школи?

3. Аналізують матеріали довідкових та додаткових джерел, мережі Інтернет.

4. Створюють графіки, діаграми, реферати з теми дослідження.

5. За результатами досліджень роблять відповідні висновки.

6. Створюють буклет з аналізом результатів та висновками.

7. Використовуючи соціальні веб-сервіси мережі Інтернет, створюють стрічку часу змін населення України.

8. Надають матеріали для розміщення у блозі проекту.

ІІ група Соціологи :

1. Працюють над питанням «Багатодітні сім’ї. Чи опікується держава багатодітними сім’ями?»

2. Знаходять відповіді на змістові питання:

• Які сім’ї в Україні мають статус багатодітних; права та пільги багатодітних сімей?

• Чи є багатодітні сім’ї у нашій школі?

• Яка кількість багатодітних сімей та дітей у цих сім’ях нашої школі?

3. Аналізують матеріали довідкових та додаткових джерел, мережі Інтернет.

4. Проводять соцопитування з питання: «Чи знаєте ви, які сім’ї в Україні вважаються багатодітними?»

5. Створюють -фото теку багатодітних родин школи, діаграми, графіки з теми дослідження.

6. За результатами досліджень роблять відповідні висновки.

7. Створюють презентацію з аналізом результатів та висновками.

8. Використовуючи соціальні веб-сервіси мережі Інтернет, створюють фото колаж «Багатодітні родини нашої школи».

9. Надають матеріали для розміщення у блозі проекту.

ІІІ група Міграційна ланка:

1. Працюють над питанням «Як змінилися міграційні процеси у державі в останні роки?»

2. Знаходять відповіді на змістові питання:

• Що означає поняття "міграції"? Види міграцій

• Який вид міграційних процесів переважає зараз в Україні, Запорізькій області?

3. Аналізують матеріали довідкових та додаткових джерел, мережі Інтернет.

4. Створюють графіки, діаграми з теми дослідження.

5. За результатами досліджень роблять відповідні висновки.

6. Створюють презентацію з аналізом результатів та висновками.

7. Використовуючи соціальні веб-сервіси мережі Інтернет, створюють мотиватор та демотиватор за зазначеним питанням.

8. Надають матеріали для розміщення у блозі проекту.

ІV група Служба зайнятості :

1. Працюють над питанням «Яка ситуація на ринку праці в місті Мелітополі?»

2. Відвідують Мелітопольський міський центр зайнятості.

3. Знаходять відповіді на змістові питання:

• Що означають поняття "трудові ресурси", "безробіття"?

• Яка кількість безробітних зареєстрована у місті Мелітополі?

• Які розміри виплат отримують безробітні?

• Що необхідно для того, щоб стати на облік у центр зайнятості?

• На які професії є попит у Мелітополі?

• Чи є можливість отримати роботу зареєстрованим у центрі зайнятості?

4. Аналізують матеріали довідкових та додаткових джерел, мережі Інтернет.

5. Створюють графіки, діаграми з теми дослідження.

6. За результатами досліджень роблять відповідні висновки.

7. Створюють презентацію з аналізом результатів та висновками.

8. Використовуючи соціальні веб-сервіси мережі Інтернет, створюють маршрут подорожі до центру зайнятості на Google-карті.

9. Надають матеріали для розміщення у блозі проекту.

V група Ландшафтознавці :

1. Працюють над питанням «Як населення освоює природні ландшафти?»

2. Проводять екскурсію з метою вивчення освоєння населенням ландшафтів мікрорайону школи.

3. Знаходять відповіді на змістові питання:

• Що означає поняття "ландшафт"?

• Як господарська діяльність людини змінює ландшафти у мікрорайоні нашої школи?

• Які види ландшафтів переважають у мікрорайоні?

• Чи завжди зміни ландшафтів людиною негативні?

4. Аналізують матеріали довідкових та додаткових джерел, мережі Інтернет.

5. Створюють -фото, - відео теки, доповіді з теми дослідження.

6. За результатами досліджень роблять відповідні висновки.

7. Створюють публікацію з аналізом результатів та висновками.

8. Використовуючи соціальні веб-сервіси мережі Інтернет, створюють маршрут подорожі на Google-карті з фото екскурсією.

9. Надають матеріали для розміщення у блозі проекту.

VІ група Технологи:

1. Збирають та аналізують матеріали діяльності груп.

2. Працюють над створенням веб-сайту, який повинен розкрити тематичні питання проекту.

3. Використовуючи соціальні веб-сервіси мережі Інтернет, беруть участь у створенні та наповнюють матеріалами блог проекту для презентації результатів громаді.

 • Зібрали необхідну інформацію
 • Зробили аналіз зібраної інформації
 • Зібрали необхідні матеріали
 • Провели соцопитування
 • Провели дослідження
 • Створили продукти досліджень
 • Підготували висновки
Підсумковий
(перегляд результатів проекту, підбиття підсумків)
 • Оформлення результатів
 • Демонстрація готових матеріалів
 • Оцінювання діяльності учнів
 • Рефлексія
 • Оформили результати
 • Продемонстрували учнівську публікацію, учнівську презентацію, учнівський веб-сайт, учнівський блог
 • Оцінили роботу учнів у групі та провели самооцінювання
 • Підвели підсумки роботи в проекті
 • Обговорили підсумкові оцінки за діяльність у проекті
 • Відповіли на питання вихідної анкети [2]
 • Обговорили строки та вид презентування проекту шкільній спільноті

Час, необхідний для реалізації навчального проекту

3 тижні

Вхідні знання та навички

Учні повинні знати:

• суттєві ознаки понять “природний рух населення”, “механічний рух населення”, “природний приріст”, “депопуляція”, “еміграція”, “імміграція”;

• кількість населення в Україні;

• причини нерівномірного розміщення населення; причини депопуляції населення;

• статево-вікову структуру населення, її наслідки;

• поняття “трудові ресурси”, “економічно активне населення”;

• забезпеченість трудовими ресурсами різних областей України, їхній якісний склад;

• причини неповної зайнятості трудових ресурсів, зміни в структурі зайнятості;

• значення високого рівня професійної компетентності трудових ресурсів для подальшого господарського розвитку держави;

• чинники формування природно-територіальних комплексів;

• особливості взаємодії компонентів природи у ПТК;

• одиниці фізико-географічного районування;

• карту фізико-географічного районування України;

• прояви широтної зональності на території України;

• необхідність впровадження зональних природоохоронних заходів.

Учні повинні вміти:

• працювати у групі;

• вдосконалити уміння аналізувати отриману інформацію, робити висновки;

• будувати графіки, діаграми з використанням продуктів Microsoft Office;

• вдосконалити навички планування діяльності;

• користуватися додатковою, довідковою літературою;

• користуватися Інтернетом;

• створювати учнівські презентації, публікації, веб-сайт;

• працювати з соціальними веб-сервісами Інтернет.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

1. Презентації:

2. Публікації:

3. Веб-сайт

4. УЧНІВСЬКИЙ БЛОГ

5. Роботи у веб-сервісах:

5.1 Стрічка часу

5.2 Фото екскурсія ландшафтознавців

5.3 Маршрут подорожі до центру зайнятості

5.4 Демотиватор, мотиватор

Демотиватор.jpg Мотиватор.jpg

5.5 Фото колаж

Collage photocat.jpg


6. Доповіді:

 • Острів Бірючий
 • Молочний лиман
 • Річка Молочна

7. Реферати:

 • Населення як об'єкт вивчення
 • Статистика населення

8. Діаграми

9. Висновки

Фотоматеріали

1. Фото репортаж проекту

2. Галерея

Методичні матеріали

1. План проекту

2. План реалізації проекту

3. Задачі проекту

4. Презентація вчителів установча

5. Конспект уроку «Населення України»

6. Конспект уроку «Ландшафти України»

7. Методика викладання

8. Контроль знань

9. Анкетування

10. Схема діяльності учасників проекту

Діяльність учасників проекту.jpg

11. Робота учнів у мережі Інтернет

Робота у Інтернет.jpg

Дидактичні матеріали

1. Пам'ятки учням

2. Ребуси

3. Статті

4. Схеми

5. Перевірка знань

6. Цікавинки про населення

7. Діаграми

8. Хмарина тегів

Хмарина тегів назва проекту.jpg

Друковані матеріали

1. Пестушко В.Ю. Фізична географія України: Підруч. для 8 кл. ЗНЗ - К.: Генеза, 2008.- 288 с.

2. Пестушко В.Ю. Географія: Підруч. для 9 кл. ЗНЗ - К. Генеза, 2009.- 288 с.

3. Корж О.П., Стрижак М.М., Волох А.М. Екологія рідного краю: Підручник для 7 кл. ЗНЗ - Запоріжжя: Прем'єр, 2006.- 112 с.

4. Петроченко В.І., Шелегеда В.І., Корж О.П., Еколігія рідного краю: Підручник для 8 кл. ЗНЗ - Запоріжжя: Прем'єр, 2007.- 176 с.

5. Чайка Г.В. Українська трудова міграція: «нова діаспора» чи остаточна втрата для країни? / Г.В. Чайка, А.С. Корчак // Науковий вісник БДФА. Серія: Гуманітарні науки: зб. наук. праць / МФУ, БДФА; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці: БДФА, 2010. – Вип. 2. – С. 175-183.

6. Україна – 2015. Національна стратегія розвитку / Громадсько-політичне об′єднання Український форум. – К., 2008.

7. Демографічна крива: Вся надія на молодь // Урядовий кур'єр. - 2006. - 18 серпня.

8. Латік В., Підлужна Н. Основні показники рівня життя населення / В. Латік., Н. Підлужна // Праця зарплата. – 2010. – № 46. – С.6-8.

9. Мамай І. Ландшафтознавство, становлення, розвиток, сучасний стан.// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004 – №39. – С. 8-11.

10. Забалуєв В. Техногенні території і рекультивація, антропогенізація ландшафтів, раціональне використання. // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. – №18–19. – С. 23–25

Додаткове приладдя та витратні матеріали

• Стінні карти: "Фізична карта України", "Господарство України", "Адміністративно-територіальний устрій України"

• Атласи 8-9 клас

• Підручники: 8 клас, 9 клас

• Комп’ютери з підключеною мережею Інтернет

• Навушники

• Відеофільми про ландшафти України та рідного краю, про населення України

• Цифровий фотоапарат

• Накопичувач Flash USB

• Принтер

• Папір офісний (А-4)

• DVD диски

Ресурси Інтернету

Сайти:

Відео:

Інтернет-cервіси у проекті

 • Google-Продукты:
  • диск (документи Word, Excel, Publisher, Power Point, таблиці, форми, відео)
  • перекладач
  • пошта
  • карти
  • фотографії
  • YouTube
  • Blogger
  • Picasa
 • Карти знань Bubbl.us
 • Ребуси он-лайн Rebus1.com
 • Закладки проекту на І.ua
 • Сервіс створення інтерактивної хмари слів Tagxedo
 • Створення QR кодів Foxtools
 • Генератор кросвордів Сross.highcat
 • Створення демотиваторів Demotivators
 • Створення стрічки часу Timetoast
 • Створення фото колажів Online-collage

Оцінювання знань та вмінь учнів

Відбувалося за допомогою спостереження за роботою учнів, виконання поставлених завдань, аналізу створених ними кінцевих продуктів (презентацій, буклету, публікацій, веб-сайту, блогу). Підсумкова оцінка була виставлена з урахуванням самооцінки, оцінки групи, оцінки вчителя.

Бланки оцінювання:

 • Опис методів оцінювання
 • Форма самооцінювання в проекті
 • Оцінка учня группою
 • Оцінювання публікації
 • Оцінювання презентації
 • Оцінювання веб-сайту
 • Форма загального оцінювання проекту
 • Оцінки за проект

Підсумок

Стаття 3 Конституції України, говорить: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.»