Навчальний проект "Українська народна іграшка - надбання нації"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Ефа Вячеслав Володимирович, вчитель трудового навчання, предмету "Захист Вітчизни"

Назва проекту

Українська народна іграшка - надбання нації

Ключове питання

Чи впливає гра на життя?

Тематичні питання

1. Чим цікава українська народна іграшка для людини ХХІ століття?
2. Яка краща: сучасна іграшка чи українська народна іграшка?
3. Який вплив має українська народна іграшка на сучасну дитину?

Змістові питання

1. Як розвивалася українська народна іграшка?
2. Як розвивалася сучасна іграшка?
3. Як виглядала українська народна іграшка?
4. Яка українська іграшка вважалася оберегом? Чому?
5. Які особливості виготовлення української народної іграшки?
6. Які народні іграшки інших націй?
7. Як українська народна іграшка впливає на виховання та розвиток дитини?

Стислий опис

Проект передбачає вивчення історії народних традицій та культури українського народу. Досліджуються відомості з історії виникнення та розвитку української народної іграшки – одного з найвизначніших явищ української культури. Формування в учнів культури побуту та праці, трудових прийомів і умінь виготовлення іграшок.

Навчальні предмети

 • Українська мова і література
 • Зарубіжна література
 • Музика, образотворче мистецтво
 • Я і Україна
 • Довкілля
 • Природознавство
 • Географія
 • Історія України
 • Інформатика
 • Всесвітня історія
 • Людина і суспільство
 • Основи економіки
 • Трудове навчання
 • Художня культура

Класи

5-7 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Завдяки участі в цьому проекті в учнів можливо розширення кругозору з історії народних традицій , прилучення до національної культури, переймання духовності рідного народу.
Проект допоможе учням розвивати вміння знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її з проблем морально-етичного та естетичного життя сучасної людини.
При проведенні дослідження учні ознайомляться зі змістом проблеми. Відповідаючи на питання тесту, вони оцінюють свої знання та можливості з культури та історії рідного народу. Учні планують соціальний проект для свого мікрорайону.
При підготовці і створенні презентації учні формують та вдосконалюють навички мислення високого рівня: аналізувати, компонувати, робити висновки, критикувати, ілюструвати, висовувати гіпотезу, організовувати, планувати, ранжувати, створювати схеми та представляти результати в вигляді діаграм.
Працюючи в групах, учасники проекту вчаться аналізувати готові роботи та створювати нову публікацію. Вчаться стисло подавати інформацію для публікацій. Розвивають вміння виділяти головне та робити висновки. Учні отримують початкові вміння працювати в середовищі Microsoft Publisher. Побудувавши діаграму в Excel, учні отримують навички систематизувати, порівнювати зібраний матеріал та правильно його відображати за допомогою діаграм для представлення і аргументування власної думки.

Діяльність учнів

 • На початку проекту учні ознайомлюються з презентацією вчителя, ідентифікують проблеми свого мікрорайону.
 • Розбиваються на групи і починають роботу в проекті.
 • Учні досліджують ситуацію зі стану формування комплексу художніх компетенцій. Учні розробляють питання тесту та проводять тестування однолітків.
 • Для презентування результатів дослідження вони розробляють сценарій мультимедійної презентації.
 • Збирають і систематизують інформацію з Інтернету та інших друкованих джерел.
 • Учні створюють мультимедійну презентацію. Вони демонструють презентацію перед учнями школи.
 • Для обговорення ідеї та пошуку однодумців сторюється Web-сайту проекту. З метою створення Web-сайту учні починають вивчення програми Microsoft Publisher. Створюють однорівневий Web-вузол з 3-5 сторінок.
 • Учасники проекту працюють в групах. Вивчають готові публікації, аналізують їх та оцінюють. Розробляють план своєї власної публікації, що буде створена з метою інформування учнів школи та мешканців мікрорайону про хід проекту.
 • Учасники проекту опрацьовують дані опитування та дослідження в Exсel та створюють наочну демонстрацію результатів своїх досліджень.
 • Пишуть невеликі статті. Використовуючи програму Microsoft Publisher створюють учнівський інформаційний бюлетень.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

5 уроків по 45 хвилин

Вхідні знання та навички

 • Знання програм пакету Microsoft Offiсе (PowerPoint, Excel, Microsoft Publisher, Word)
 • Вміння розшукувати та опрацьовувати інформацію

Матеріали та ресурси

 • принтер;
 • цифровий апарат;
 • засоби для зв'язку з інтернетом;
 • лазерний диск;
 • проектор;
 • комп'ютери;
 • обладнання для проведення відеоконференцій;
 • сканер.
 • програвач DVD-дисків;
 • телевізор;
 • відеомагнітофон;

Учнівські роботи

Фотоальбом

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

1. Лозован Михайло „Генна пам’ять народної іграшки” Журнал „Поштовий вісник” № 07 (29.02. 2008).
2. Найден О.С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. — К.: АртЕк, 1999. — 256 с
3. Найден О.С. Українська народна іграшка. Смислові та обрядові основи // ОМ — 1991 — №3 — с.27-30

Додаткове приладдя та витратні матеріали

 • ілюстрації української народної іграшки
 • ножиці
 • лінійка
 • простий олівець
 • шаблони деталей іграшок

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів