Навчальний проект "Фізика та науково-технічний прогрес"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Назва проекту

" Фізика та науково-технічний прогрес."

Основні питання проекту

Ключове питання

Науковий прогрес і суспільство

Тематичні питання

 • Роль науково-технічного прогресу в галузі астрономія
 • Роль науково-технічного прогресу в галузі біологія
 • Роль науково-технічного прогресу в галузі інформатика
 • Тісний зв'язок розвитку техніки з розвитком фізичної науки
 • Науково-технічна революція в енергетиці, передачі електричної енергії
 • Науково-технічна революція в автоматизації і телекеруванні виробничими процесами, електронно-обчислювальній техніці

Стислий опис

«Працюючи над проектом учні 11 класу змогли розширити свій кругозір в області фізики та інших науках. Тісне поєднання фізики з іншими галузями розкривається самими учнями, що дає усвідомленість себе, як особистість. Проект для учнів 11 класу, які вивчають фізику за рівнем «стандарт». Працюючи над проектом учні змогли охарактеризувати провідну роль сучасної науки в розвитку людської цивілізації; оцінити вплив досягнень сучасної фізичної науки на розвиток виробництва, технологій та інших наук, у тому числі й суспільно-економічних; зробити висновки про визначальний вплив фізичної науки на розвиток сучасного природознавства; систематизувати знання з фізики на основі сучасної фізичної картини світу; Учні поділились на групи та приступили до реалізації проекту. Кожна з груп розглядала нові досягнення в різних галузях наук та потім ділилась самим цікавим з іншими. Свої цікаві знахідки учні подали у вигляді презентацій, газет, публікацій, веб-сайтів, вікі-статті

Навчальні предмети

Фізика, біологія, астрономія, хімія, інформатика

Класи

11 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

"Програми для загальнооствітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Фізика. Астрономія" • в розвитку особистості учнів засобами фізики як навчального предмета; • формуванню фізичного знання, наукового світогляду й відповідного стилю мислення, екологічної культури; • опанування учнями наукових фактів і фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті понять і законів, принципів і теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів, з’ясувати їхні закономірності;характеризувати сучасну фізичну картину світу; • оволодіти основними методами наукового пізнання і використати набуті знання в практичній діяльності. • розвиток експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення; • зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій; • характеризувати сучасну фізичну картину світу

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

 • Розвивати творчі на інтелектуальні здібності учнів
 • Розвивати пізнавальний інтерес до вивчення природничих наук
 • Навчити працювати з додатковою літературою
 • Активізувати самостійну групову діяльніть учнів
 • Допомогти учням ввійти в коло нових ідей
 • Створення умов для подальшої наукової та творчої та робіт
 • Сприяння професійному самовизначенню учнів
 • Виховувати почуття відповідальності та уміння працювати в колективі
 • Навчити презентувати свої знання

Діяльність учнів

I етап - Організаційний

 • Перегляд презентації вчителя
 • Учні розбиваються на групи для виконання проекту

II етап - Теоретичний

 • На цьому етапі учні самостійно збирали, обробляли та робили аналіз матеріалів
 • Збір інформації в мережі Інтернет

III етап - Практичний

 • оформлення результатів проекту (створення слайдової презентації, публікації, буклету, блогу, написання вікі-статті)

IV етап - Заключний

 • Учні презентують свії роботи на шкільній конференції

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

14 днів

Вхідні знання та навички

 • Знання з предмету на тему "Електричне поле і струм ", "Електромагнітне поле", "Атомна та ядерна фізика "
 • Володіння комп'ютерними програмами
 • Вміння роботи в Інтернеті
 • Вміння працювати у бібіліотеці

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

ПублікаціЇ Газета "Останні досягнення в біології"

Газета "Корисні винаходи"

Газета "Останні досягнення в астрономії"

Веб-сайт

Фотоальбом

Методичні матеріали

Лісовицька ЗОШ І-ІІІ ступенів "Робота с програмою Mikrosof Power Point

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання публікації чи буклету

Дидактичні матеріали

Вправи для очей

Створення публікацій

Друковані матеріали

Підручники з фізики, енциклопедії, додаткова література

Додаткове приладдя та витратні матеріали

 • Комп'ютер
 • Інтернет
 • принтер
 • сканер
 • папір
 • фотоапарат
 • проектор

Ресурси Інтернету

 • Науковий прогрес і суспільство [10]
 • Виробництво, передача і використання електроенергії [11]

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання проводиться за допомогою спостереження за їх роботою, ведення журналу: виконання завдань, створених ними кінцевих продуктів (презентацій, публікацій, блогів)