Навчальний проект ''Збереження степових біотопів Кам'янсько-Дніпровського району''

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Рибальченко Оксана Сергіївна
Школьна Валентина Валентинівна
Бєльська Ольга Володимирівна

Назва проекту

"Збереження степових біотопів Кам'янсько-Дніпровського району"

Основні питання проекту

Ключове питання

Чи є шанс в українських стипів на існування в умовах антропогенного впливу?

Тематичні питання

1. Чому треба охороняти степи?
2. Які є наслідки впливу людини на степову зону?
3. Які ви можете запропонувати ефективні рецепти порятунку степу?

Змістові питання

1. Яке географічне положення степової зони України?
2. Які ландшафти переважають в степовій зоні?
3. Які рослинні угруповання переважають в степовій зоні?
4. Які види рослин нашого краю знаходяться під загрозою зникнення?

Стислий опис

В наші дні природний рослинний покрив відчуває на собі все збільшуючий вплив людської діяльності,все більше відступає під натиском цивілізації. Степ як географічна зона та Степ як екосистема більше не є синонімами. Степова зона України займає майже 40 % території держави, але більша її частина розорана. У деяких адміністративних районах частка ріллі перевищує 90%. Враховуючи площу забудови, доріг, лісосмуг і т.д., можна констатувати, що від степових просторів залишились жалюгідні крихти.
Саме тому з метою усвідомлення взаємозв'язків у природі та способів регулювання взаємодіїї людства з природою, виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття степів, та практичних дій з охорони та збереження степової рослинності України учням було запропоновано навчальний проект "Збереження степових біотопів Кам'янсько-Дніпровського району".

Обєкт дослідження: ділянки степової рослинності за межами м.Кам`янка-Дніпровська.
Використання обєкту: вилучені землі з використання в сільському господарстві.

В ході роботи над проектом учнів було поділено на три групи, кожна з яких отримала окреме завдання:

 • вивчення видового складу і екологічного стану степових ділянок своєї місцевості.
 • спостереження за сезонними змінами степових ділянок своєї місцевості та оволодіння навичками визначення рослин за довідниками, картування, заповнення бланків геоботанічного опису степової рослинності.
 • проведення масових заходів з екологічної просвіти.

Протягом роботи над проектом учнями велися спостереження за сезонними змінами рослинних угруповань степів. Результом цієї діяльності стало створення міні-каталогу рідкісних та зникаючих рослин степової зони Кам’янсько-Дніпровського району та веб-сайту "Збережемо українські степи"

Навчальні предмети

географія, біологія, екологія рідного краю, інформатика

Класи

Проект розраховано на учнів 6-11 класів

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Загальна частина. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 8-9 кл. Географія. Рівень стандарту (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)
Навчальна програма з інформатики для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко та Ж.В. Потапова.
Інформатика програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Навчальні цілі:

 • узагальнити, систематизувати та розширити знання учнів про степову зону України;
 • на основі творчого узагальнення показати особливості природної зони та взаємозв'язки природних компонентів;
 • вивчення біорізноманіття степової зоні рідного краю;
 • формувати пізнавальний інтерес учнів до рідної землі, виховувати любов і повагу до неї;
 • розвивати творчі задатки дітей;
 • формування важливої складової інформатичної компетентності учнів – ключових компетенцій, необхідних для впевненого та ефективного використання інформаційних технологій для розв’язання реальних життєвих задач; розвиток логічного мислення, вміння розв’язувати практичні задачі різних рівнів складності, вміння планувати свою діяльність, вміння успішно взаємодіяти та творчо працювати у складі групи;

Знання:

 • які підзони виділяються в зоні степів? За якими ознаками?;
 • до яких умов існування пристосовані рослини степової зони;
 • які види зникаючих рослин розповсюджені на степових ділянках приміської територіїї м. Кам'янка-Дніпровська;
 • які основні чинники впливають на зменшення ділянок степової зони;
 • яке природокористування називається раціональним.

Очікувані результати:
Формуються й відпрацьовуються:

 • навички знаходження, систематизації, класифікації, аналізу інформації;
 • навички публічного виступу (ораторське мистецтво);
 • уміння представити інформацію в доступному, естетичному вигляді;
 • уміння виражати свої думки, доводити свої ідеї;
 • уміння працювати в групі, у команді;
 • уміння працювати самостійно, робити вибір, приймати рішення.

Діяльність учнів

Діяльність учнів.png

Переглянути
Механізм реалізації. План дій.

Зміст дій Термін Відповідальний
Формулювання теми, організація робочих груп, планування роботи Вересень 2014 РибальченкоО.С.

Школьна В.В.

Дослідницька робота: ознайомлення з ландшафтом біля школи; вивчення біорізноманіття видів степової рослинності; спостереження за сезонними змінами степових ділянок своєї місцевості та оволодіння навичками визначення рослин за довідниками, картування, заповнення бланків геоботанічного опису степової рослинності. квітень-вересень 2015 Школьна В.В.

РибальченкоО.С.

Оформлення результатів роботи жовтень, 2015 Бєльська О.В.


У ході підготовки до проектної діяльності були створені 3 підгрупи, кожна з яких виконувала певні завдання.

 • Перша підгрупа – дослідники - працювала з довідковою літературою, в мережі Інтернет: вивчала довідники, енциклопедії, відеоматеріали, про степову зону Кам'янсько-Дніпровського району. Дослідники вийшли в степ на «польові» роботи, де ознайомилися із структурою, видовим і сортовим різноманіттям рослин нашого ландшафту. З метою ознайомлення із сезонними змінами цілинних степових ділянок приміської території дослідницька група учнів спостерігала за рослинами протягом року. Результати своїх спостережень діти оформили у вигляді карток еколого-морфологічного опису трав’янистих рослин та заповнення бланків геоботанічного опису типової рослинності.
 • Друга підгрупа школярів – практики - займалася опитування учнів, учителів, батьків щодо проблеми збереження степової зони приміської території.Члени підгрупи розробили міні каталог зникаючих та рідкісних рослин степової зони Кам'янсько-Дніпровського району.
 • Третя підгрупа – дизайнери – оформили проект: підготували добірку фотографій; займалися комп’ютерною обробкою знайденої інформації; упорядкували зібраний матеріал і створили мультимедійну презентацію та веб-сайт, де використали матеріали всіх учасників робочої групи.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

вересень 2014 року - жовтень 2015 року

Вхідні знання та навички

Учні повинні знати:

 • що таке ландшафт, природна зона, степ;
 • складові частини ПТК;
 • що таке ендеміки, релікти;
 • фактори ландшафтоутворення;
 • класифікація ландшафтів;
 • природоохоронні території;

Учні повинні вміти:

 • працювати у групі;
 • встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, оцінювати свої дії та дії своїх товаришів;
 • вдосконалювати уміння аналізувати отриману інформацію, робити висновки;
 • вдосконалювати навички роботи в програмах PowerPoint, Publisher, Word, Excel, Windows Media Video;
 • вдосконалювати навички пошуку інформації в мережі Інтернет.'
 • створювати учнівські презентації, публікації, веб-сайт;
 • працювати з соціальними веб-сервісами Інтернет.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентація
Український степ
Кам'янсько-Дніпровський район
Екологічні проблеми рідкісних та зникаючих видів рослин степової зони Кам'янсько-Дніпровського району
 • Публікація
Каталог рідкісних та зникаючих рослин степової зони Кам'янсько-Дніпровського району
 • Веб-сайт
Збереження степових біотопів Кам'янсько-Дніпровського району
 • Інше

Фотоколлаж Фотоколлаж

Подивитись повну версію

Фотоколлаж

Подивитись повну версію
Картки еколого-морфологічного опису трав'янистих рослин

Фотоальбом

 • Вивчення видового складу і екологічного стану степових ділянок своєї місцевості, оформлення гербаріїв.
Фотоальбом
 • Спостереження за сезонними змінами степових ділянок своєї місцевості та оволодіння навичками визначення рослин за довідниками, картування, заповнення бланків геоботанічного опису степової рослинності.
Фотоальбом
 • Проведення масових заходів з екологічної просвіти
Фотоальбом
Фотоальбом "Рослини степової зони"

Методичні матеріали

Презентація вчителя
Презентація "Знайомство їз Червоною книгою України"
Презентація "Рослини Червоної книги України (Запорізька область)"
Бланк геоботанічного опису степової рослинності
План еколого-морфологічного опису трав’янистих рослин
Організація туристично-краєзнавчих подорожей
Природоохоронна діяльність учнів
Подивитись повну версію

Дидактичні матеріали

Кросворд "Степова зона України"
Вхідне тестування
Вихідне тестування
Літературні перегони за темою "Степ"
Пам'ятка "Як зібрати гербарій"
Пам'ятка "Як правильно сушити гербарій"

Друковані матеріали

 1. Бершадська Т.Г. Хрестоматія з фізичної географії України. – Тернопіль: «Підручники та посібники», 1998
 2. Булава Л.М. Фізична географія України. – Х.: Ранок, 2006
 3. Гризинська І.В. Сторінками Червоної книги України. Зникаючі рослини. – К.: Освіта, 2004
 4. Шелегеда В.І., Шелегеда О.Р. Рідкісні і зникаючі рослини Запорізької області. – Запоріжжя: «ТандемАртСтудія», 2008
 5. Довгань Г.Д., Кругла Н.Я. Фізична географія України. 8 клас: Розробки уроків – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007
 6. Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична географія України: підруч. Для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2008
 7. Смотрицька І.М., Верьовкіна І.В., Бережна О.М., Лисенко В.І. Екологія рідного краю: Підручник для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. – Запоріжжя: Прем’єр, 2006
 8. Грущинська І.В. Сторінками Червоної книги України: Зникаючі рослини:Довід. Учня. К.: Освіта, 2004

Додаткове приладдя та витратні матеріали

 • цифровий фотоапарат;
 • комп'ютери;
 • доступ до мережі Інтернет;
 • проектор, принтер;

Ресурси Інтернету

http://pryroda.in.ua/step/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Український_степ
http://redbook-ua.org/plants/region/zaporizka
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11012
https://www.photovisi.com/ru
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=8B38FD4E689D05AU
http://www.fotor.com/ru/app.html#!module/collage/tool/ClassicTemplate
http://www.getloupe.com/

Оцінювання знань та вмінь учнів

Критерії оцінювання учнівської діяльності
Критерії оцінювання творчих робіт