Навчальний проект ''Країни Азії''

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Юнаш Юля Олександрівна

Назва проекту

Країни Азії

Основні питання проекту

Ключове питання

Чому Азію називають регіоном контрастів?

Тематичні питання

Загальна характеристика Азіатського регіону

Змістові питання

 • Географічне положення.
 • Природні умови і природні ресурси.
 • Населення.
 • Господарство.

Стислий опис

Учні будуть вивчати склад території регіону, формування політичної карти Азії, забезпечення регіону природними ресурсами, особливості населення та процеси урбанізації в країнах Азії. Учні також будуть досліджувати темпи розвитку й особливості господарського регіону. Знайомитися з географічними термінами. Розробляти презентації та публикації, в яких покажуть наукові методи, дизайн, малюнки.

Навчальні предмети

Основи економіки, географія

Класи

10-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Державні освітні стандарти та навчальні програми: Наука географія.

 • Учень вміє вирізняти компоненти, структуру та організацію систем та взаємовз’язків в межах даної системи та між системами.
 • Учень знає і застосовує навички та процедури наукової роботи та комп’ютерних технологій.
 • Застосовує наукові знання та вміння для вирішення проблем та пояснення змін.
 • Розуміє характер та особливості наукових проблем та наукового пошуку.

Письмо

 • Учень може писати в різноманітних жанрах в залежності від характеру роботи та завдань.
 • Ефективно застосовує спеціальні ефекти, звук, зображення для презентації своєї роботи.
 • Спілкування
 • Може співпрацювати в малих групах.

Читання

 • Розрізняє особливості використання текстів наукової літератури та використання прикладних комп’ютерних програм.
 • Читає щоб отримати нову інформацію.

У процесі вивчення в старшій школі змісту освітньої галузі "Технологія" передбачається: ознайомлення з поняттям про інформацію, способи та засоби одержання та опрацювання сучасної інформації; типів моделювання та основних етапів технології розв'язання різних задач з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій; функціональних можливостей комп’ютера та програмних засобів різного призначення; процес створення та розробки презентацій; дослідження та пояснення можливих рішень;складати план роботи; оцінювати дизайн; розуміння ролі та використання комп’ютерних технологій в суспільстві.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

 • Учні будуть навчатися складати характеристику забезпеченості держав природними ресурсами;
 • Учні будуть виявляти особливості формування та розміщення населення країн і регіонів;.
 • Учні будуть визначати особливості галузевої структури територіального розміщення господарства країн Азії;.
 • Учні будуть складати порівняльну характеристику господарства країн регіону.

Діяльність учнів

 • До початку цього проекту вчителі мають зробити на робочому столі комп’ютера спеціальну папку з адресами веб-сайтів, які будуть використані впродовж всього проекту. Це допоможе учням легко отримати інформацію.
 • Якою є динаміка зростання населення в Японії? Учні випускають інформаційний листок – учнівську публікацію в малих групах за допомогою Publisher.
 • Які країни входять до складу Азіатського регіону? Учні працюють з джерелами (сайти).

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

3 тижня

Вхідні знання та навички

 • Знання текстів.
 • Навички роботи з комп’ютером.
 • Вміння працювати з додатковою літературою.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Публікація 1
 • Веб-сайт
 • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Географія

Дидактичні матеріали

Індія, Країни Азії, Японія

Друковані матеріали

Підручники з географії, схеми,таблиці, графіки, діаграми, довідкова література.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Політична карта світу, атласи, контурні карти.

Ресурси Інтернету

 1. https://ru.wikipedia.org/,
 2. http://www.japantoday.ru/japanaz/k.shtml
 3. http://aikiclub.clariant.ru/
 4. http://www.geodata.org.ua/
 5. http://svit.ukrinform.com:8100/
 6. http://china.kulichki.net/
 7. http://www.geograf-ru.narod.ru/

Оцінювання знань та вмінь учнів