Навчальний проект ''Майбутнє України у Європейському союзі''

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

посилання на візитку автора Ткаченко Владисла Вікторович

Назва проекту

Майбутнє України у Європейському союзі

Основні питання проекту

Ключове питання

Чи потрібен Україні європейський союз?

Тематичні питання

1.Яка сфера геополітичних інтересів України ЄС?
2.Європейський союз – це плюс чи мінус для Української економіки та геополітики ?

Змістові питання

1. Які соціально-економічні фактори вказують на те, що Україна Європейська держава?
2. До якої групи країн відноситься Україна?

Стислий опис

Учні самостійно обирають питання, над яким будуть працювати: соціологічні дослідження в соціальних сітях ставлення Українців до ЄС , проводять опитування населення, працюють з статистичними даними розвитку економіки України , опрацьовують одержану інформацію, аналізують перспективи розвитку держави в майбутньому, готують звіт у вигляді презентації, публікації та веб – сайту.

Навчальні предмети

Географія

Класи

9 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 січня 2004 р. № 24 "ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти"
Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Сформувати в учнів навики проведення соціологічного дослідження, навчити систематизувати дані у вигляді статистичних таблиць, створювати графіки та діаграми за допомогою електронних таблиць, аналізувати одержані результати, використовувати MS Power Point, MS Publisher, MS Word, MS Excel .

Діяльність учнів

Складається з двох етапів - теоретичного та практичного.
Теоретичний:
- ознайомлюються з темою проекту за допомогою перегляду презентапції вчителя, з формами оцінювання публікації, презентації, веб - сайту;
- учні разом з вчителем обговорюють поставлену проблему;
- обирають тему для дослідження і об’єднуються у групи за інтересами;
- розподіляють обов’язки у групі;
- знаходять відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними, узагальнюють та створюють звіт у вигляді публікації, веб - сайту та презентації.
Практичний:
- проведення опитування для визначення рівня інтересу до проблеми та сформованості знань;
- збирають матеріали у мережі Інтернет, літературі ;
- обробляють отриманий матеріал;
- використовують дидактичний матеріал;
- пишуть висновки, оформлюють звіт;
- створюють презентації, публікації, веб - сайти, використовуючи для цього форми оцінювання публікацій, презентацій і веб - сайтів;
- презентують свою роботу .

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

3 тижня

Вхідні знання та навички

Термінологія з теми „ Україна на карті світу „
Знайомі з базовими навичками роботи в MS Publisher, MS PowerPoint, MS Word, MS Excel,MS Internet Explorer

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

учнівська презентація
учнівська презентація
учнівська презентація

публікація


  • Веб-сайт
  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Учительська презентація

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Підручник з географії.( Надтока )
Енциклопедії, наглядний справ очник „ Географія України” Костенко Л.В.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

цифровий фотоапарат;
комп'ютер;
доступ до мережі Інтернет;
мультимедійний пристрій;
прінтер.

Витратні матеріали:
папір для друку;
CD,DVD диски.

Ресурси Інтернету

Представництво ЄС в Україні
Вікіпедія
Новини

Оцінювання знань та вмінь учнів

Лист оцінювання сайту
Лист оцінювання презентації
Лист оцінювання публікації
оцінки за презентацію
оцінки за сайт