Навчальний проект ''Моніторингові дослідження стану водних об’єктів м. Енергодара»

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Мірошник Лариса Павлівна, вчитель Енергодарської ЗОШ №4

Назва проекту

"Моніторингові дослідження стану водних об'єктів м. Енергодара"


Основні питання проекту

Ключове питання

Чи реально в майбутньому вижити в антропогенному гідрологічному світі?

Тематичні питання

 • Чи шкодить антропогідросфера нам?
 • Що являють собою антропогенні водойми нашого міста та Запорізької ТЕС?
 • Користь чи шкоду несуть в собі штучні водойми нашого краю?

Змістові питання

 • Що таке антропогідросфера ?
 • Що включають в себе моніторингові дослідження стану води?
 • За якими параметрами можна визначити стан води?

Стислий опис


Учням пропонується в реальних умовах провести моніторингові дослідження стану водних об’єктів м. Енергодара, а саме: Прогулянкового каналу, Підводящого каналу та системи каналів Запорізької ТЕС. У процесі проведення досліджень відбувається спілкування з працівниками хімічної лабораторії ЗаТЕС та СЕС міста; знайомство з професією лаборанта хімлабораторії; відвідування центрального щита ЗаТЕС та знайомство з технологічним процесом роботи системи водних каналів ЗаТЕС. Учні проводять сезонні дослідження стану водних об’єктів: визначають фізичні та хімічні властивості води; антропогенне навантаження на досліджувальні об’єкти. Результати досліджень оформлюються у наукові роботи, які захищаються на міських та обласних краєзнавчих конференціях, в міських МАНах. Учасники проекту створюють першу в місті екологічну стежину. Свої ідеї щодо бережного ставлення до водних ресурсів та привернення уваги до проблем екологічного виховання в суспільстві учасники проекту реалізують через створення художніх робіт та літературних форм, проведення загальношкільного заходу для учнів 1-4 класів у вигляді театралізованої вистави «Всесвітній День води».

Навчальні предмети

Довкілля, географія, хімія, інформатика, образотворче мистецтво, біологія

Класи

7-8, 10-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь "Екологія"

Підготовка дітей до природоохоронної діяльності; потреба у формуванні цілісного систематизованого уявлення про особливості функціонування природного середовища та місце людини в ньому:

 • формування уявлень про особливості функціонування природних і антропогенно-перетворених екосистем нашого регіону:
 • поглиблення знань учнів про довкілля, екологічні фактори та їх взаємодію, роль людини в природі;
 • формування в учнів позитивних емоцій, почуття краси через спілкування з природою рідного краю, творчу діяльність;
 • активізування пізнавальної діяльності учнів через дослідництво, нетрадиційні форми та інноваційні технології навчання із застосуванням цікавих фактів з життя природи рідного краю;
 • вироблення норм поведінки в природі, властиві сучасній цивілізованій людині;
 • формування в учнів ставлення до природного середовища як до найбільшої цінності людства;
 • ознайомлення дітей з перлинами народної творчості про природу та заохочення їх до власної творчості.

Умовами досягнення ефективності є:

 • поєднання теоретичної і практичної діяльності школярів, що досягається у процесі навчання, під час різноманітних екскурсій, дослідів, спостережень;
 • використання народної мудрості та національних традицій щодо ставлення до природи;
 • заохочення учнів до творчості, активне застосування проектних технологій;
 • широке використання місцевого екологічного матеріалу та прикладів із власного життя щодо раціонального природокористування;

У процесі такого навчання в учнів розвиваються та закріплюються не тільки знання і навчальні навички, але й творчі здібності. Свій малюнок, вірш, своє бачення інсценізації, свій проект – це краща школа творчості.

Освітня галузь "Технології" Ознайомлення учнів з місцем та роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті, їх підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів при вирішенні завдань, пов'язаних з обробкою інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, представленням, передачею. Створення умов для реалізації особово-орієнтованого підходу до навчання, виховання і розвитку особи.

 • усвідомлення ролі проектної діяльності для розвитку сучасного техногенного середовища;
 • знання про проектний пошук як основу творчого процесу, ознак та характеристик досконалості результату проектної діяльності;
 • знання видів та змісту проектних документів і уміння користуватися ними;
 • уміння здійснювати проектну діяльність за заданими умовами, графічно відображати творчий задум, давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності.

Освітня галузь "Філологія"

Освітня галузь "Образотворче мистецтво"

 • виховання ціннісного ставлення до дійсності та творів мистецтва, збагачення емоційно-почуттєвої сфери;
 • формування навичок спілкування з питань мистецтва;
 • набуття системи знань та уявлень про мистецтво, його значення в житті людини і суспільства;
 • розвиток художньо-творчого потенціалу особистості;
 • виховання потреби в мистецькій самоосвіті;
 • знання основних засобів графіки, живопису, скульптури;
 • уміння висловлювати особистісно-ціннісне ставлення до проявів естетичного в житті та мистецтві, аналізувати мистецькі твори різних видів, жанрів і стилів, використовуючи відповідну термінологію.
 • уявлення про композицію, єдність змісту і форми художнього образу.

Освітня галузь "Біологія"


Освітня галузь "Географія"


Освітня галузь "Хімія"

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Навчальні цілі:

 • Оцінити основні антропогенні джерела забруднення водного середовища, види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем. Стійкість природних і антропогенізованих геосистем.
 • Порівняти дані стану водних об’єктів за 2012-2013 р.р. з моніторинговими дослідженнями 2006-2007 р.р. та зробити висновки на основі цього порівняння.
 • Оцінити стан водних об’єктів м. Енергодар (за допомогою натуралістичних спостережень, аналізу води в каналах, сезонним моніторингам).

Очікувані результати:

 • вміння учнів використовувати методи дослідження для вирішення проблем;
 • вміння використовувати інструменти: мікроскопи, препарати, реактиви, обладнання хімічного кабінету.
 • демонструвати можливості використання математики для оцінки достовірності отриманих результатів;
 • використання електронних таблиць для організації та аналізу даних та створення графіків»;
 • використання ІКТ у навчальних цілях.

Діяльність учнів

У проекті беруть участь учні двох вікових груп: 10-11класи, 7-8 класи. З метою здійснення завдань проекту учні діляться на групи і працюють над виконанням поставлених завдань.

Група 1. «Система каналів ЗаТЕС» (учні старшої вікової групи – 10-11кл.) Учні відвідують гідрологічні споруди За ТЕС і беруть проби води в каналах електростанції та Каховському водосховищі у місці водозабору Підводящого каналу. Спілкуються з працівниками хімлабораторії За ТЕС. Визначають вміст хімічних елементів та сполук у водних об’єктах. Відвідують центральний щит За ТЕС та знайомляться з технологічними процесами щодо використання водних ресурсів. Проводять натуралістичні дослідження гідрологічних споруд ЗаТЕС в умовах антропогенного порушення природного середовища, як результат введення в експлуатацію у 1972 році Запорізької ТЕС.

Учні:

 • Аналізують джерело технічного водопостачання Запорізької ТЕС – Каховського водосховища на річці Дніпро.
 • Досліджують систему технічного водопостачання, ознайомившись з умовами забору та скиду води на прикладі Запорізької ТЕС.
 • З’ясовують наслідки антропогенного впливу гідрологічних систем Запорізької ТЕС на навколишнє середовище, мікроклімат та рибні ресурси на прикладі Підводящого каналу.
 • Результати дослідницьких вимірювань та розрахунків заносять до електронних таблиць, будують діаграми.
 • У дослідницькій роботі використовують проектні плани водозабірних споруд та каналів Запорізької ТЕС.

Роблять висновки про вплив роботи За ТЕС на мікроклімат середовища в м. Енергодарі.

Група 2. «Прогулянковий канал» (учні середньої вікової групи – 7-8 кл.) Учні досліджують стан Прогулянкового каналу. Беруть проби води і визначають фізичні властивості води у каналі. Спілкуються з працівниками міською СЕС з питань моніторингу хімічного стану води у Прогулянковому каналі. У кабінеті хімії школи проводять хімічний аналіз по визначенню Рh води, набраної з каналу та визначають хімічний склад води в каналі, в умовах шкільного хімічного кабінету. Роблять висновки про вплив діяльності мешканців міста на екологічний стан води Прогулянкового каналу; розробляють звернення до учнів школи та їх батьків щодо бережного ставлення до водних об’єктів м. Енергодара як зон відпочинку і рекреації мешканців міста.

Група 3.«Арт-група» (різновікова група) Готують відео- та фоторепортажі з місця роботи творчих груп, презентують роботу: «В об’єктиві натураліста». Створюють агітбригаду «За здоровий спосіб життя» виступаючи перед молодшими школярами, з результатами досліджень проекту. Свої ідеї щодо бережного ставлення до водних ресурсів та привернення уваги до проблем екологічного виховання в суспільстві учасники проекту реалізують через створення художніх робіт та літературних форм, проведення загальношкільного заходу для учнів 1-4 класів у вигляді театралізованої вистави «Всесвітній День води».

Група 4 «Науковці» (обдаровані учні) Виконують описово-наукові роботи на теми:

 • «До чистих джерел. Гідрологічні споруди ЗаТЕС».
 • «Моніторинг Прогулянкового каналу».
 • Проект «Екологічна стежина: «Від шкільного порогу до берегів Дніпра»

Свої роботи захищають на міських МАНах, міській та обласній краєзнавчих конференціях.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

1 рік: 1 етап (сезонні спостереження; екскурсії) – осінь 2012р.; 2 етап (сезонні спостереження) – зимові 2012-2013; 3 етап (сезонні спостереження; підведення підсумків) – весна 2013р.

Вхідні знання та навички

Базові знання і уміння з екології: Учні повинні знати:

 • що таке екосистема ( її структура , властивості);
 • процеси які відбуваються в екосистемі.

Учні повинні уміти:

 • проводити практичні досліди;
 • знаходити потрібну інформацію, систематизувати і аналізувати її, робити висновки відповідно до поставленої навчальної проблеми;
 • працювати в групі і самостійно;
 • використовувати комп’ютерні програми та Інтернет в навчальних цілях.

Базові знання і уміння з інформатики: Учні повинні знати:

 • програми Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel та Publisher) та ін.;

Учні повинні уміти:

 • користуватися Інтернетом та працювати з Інтернет ресурсами;
 • створювати учнівські презентації, публікації, веб-сайт;
 • працювати з інформаційними джерелами.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

Буклет Світ навколо нас

 • Веб-сайт

http://enmonitoring.blogspot.com/
http://monitoringenergodar.blogspot.com/

 • Наукові роботи
 1. Моніторингові дослідження гідрологічних споруд Запорізької ТЕС
 2. Екологічна стежина «Від шкільного порогу до берегів Дніпра»
 3. Моніторингові спостереження за Прогулянковим каналом м. Енергодар

Фотоальбом

Фотоальбом Рылова Игоря. Лепка из пластилина

Фотоальбом Система каналів ЗТЕС

Фотоальбом Робота над проектом

Фотогалерея:

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

 1. Додаткова освіта з біології у сучасній школі. – К., НЕНЦ, 2003р.
 2. Обласне управління освіти і науки. Обласна станція юннатів. Збірка положень натуралістичних заходів. м. Запоріжжя 2006р.
 3. Алексєєв С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Е.В. Практикум по екології/ Навчальний посібник. Під ред. С.В.Алексєєва. - М.: АТ МДС, 1996

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Додаткове приладдя:

 • цифровий фотоапарат,
 • компьютер,
 • доступ до мережі Інтернет,
 • мультимедійний проектор,
 • принтер,
 • flash-накопичувачі.

Витратні матеріали:

 • інструменти для дослідження стану води: індикатори, лакмусовий папір, пробірки, колби, штатив, сухий спирт, мікроскоп, диск Секкі.
 • СD, DVD діски,
 • папір для друку,
 • тонер.

Ресурси Інтернету

1. Постанова від 20 липня 1996 р. N 815 Київ «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/815-96-%D0%BF – 25.09.2012

2.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12. – 25.09.2012

3. Водний кодекс України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950213.html. – 16.01.2012

4.Экологическое качество воды в реках Днепр и Припять [Електронний ресурс] Режим доступу:http://shmain.ru/nauchnye-stati/ekologicheskoe-kachestvo-vody-v-rekax-dnepr-i-pripyat.html - 15.10.2012

5.Оцінка екологічних проблем басейну Дніпра в контексті загроз національній безпеці України" Аналітична записка [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1372/. – 10.12.2012

6. Русь incognito: История распространения сарматского этнонима «цынгаловы» в Приднепровье и в Западной Сибири» [Електронний ресурс] Режим доступу: http://rtkor.com/news/2011/09/16/263998.new. – 5.12.2012

7. Жителей Энергодара пугают «палочкой тифа и холеры» в воде [Електронний ресурс] Режим доступу: http://iz.com.ua/zaporoje/14322-zhiteley-energodara-pugayut-palochkoy-tifa-i-holery-v-vode.html. – 31.03.2013

8. Харківське обласне управління водних ресурсів. Моніторинг [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.vodgosp.kharkov.ua/syte_howg_vodres.htm. – 19.03.2013

Оцінювання знань та вмінь учнів

Створені продукти оцінювалися за відповідно розробленими вимогами:

 • Оцінювання презентації:1
 • Оцінювання публікації: 2
 • Оцінювання веб-сайту: 3

Оцінювання проекту (журнал): 4