Навчальний проект ''Патріотизм крізь призму дитячих очей''

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Участник:Урсуленко Неллі

Назва проекту

Патріотизм крізь призму дитячих очей

Основні питання проекту

Ключове питання

Чи можеш ти назвати себе патріотом України?

Тематичні питання

 1. Чи повинні ми любити свою Батьківщину?
 2. Чи впливає патріотизм на формування особистості людини?
 3. Розвиток почуття патріотизму на уроках інформатики. Чи можливо це?

Змістові питання

 1. Що таке патріотизм?
 2. Символи України, які вони?
 3. Яка роль сімʼї в патріотичному вихованні?
 4. Як компʼютер може допомогти передати своє почуття патріотизму?

Стислий опис

Під час роботи над Проектом учні повинні проникнутися почуттям любові до своєї країни, відчути себе патріотами. Вчитель ознайомить дітей із поняттям патріотизму, символами України, їх значенням, розгадає кросворди; обговорить із школярами роль сімʼї у вихованні патріотів, після чого вони будуть виконувати малюнки, свторювати презентації засобами графічного редактора Paint, редактора презентацій PowerPoint.

Навчальні предмети

Інформатика, українська мова і література, історія України, художня культура.

Класи

1-4

Державні освітні стандарти та навчальні програми

 1. Державний стандарт початкової освіти [ http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF]
 2. Сходинки до інформатики. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 2-4 класи, 2011р. Автори Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Коршунова О.В., Ривкінд Й.Я., Ривкінд Ф.М.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Цілі:

 • створення для дітей атмосфери любові до Батьківщини з метою формування особистості громадянина та патріота на уроках інформатики, використовуючи засоби графічного редактора та редактора презентацій;
 • формування в учнів громадянської компетентності, розвиток почуття національної гідності і відповідальності за майбутнє своєї країни;
 • розвиток самостійності та активності учнів.

Очікувані результати:

 • вміння учнів висловлювати своє бачення патріотизму засобами графічного редактора, редактора презентацій;
 • високорозвинена громадянська відповідальність, духовність особистості, яка має високі моральні цінності і здатна їх проявити в інтересах Батьківщини.

Розвиток вмінь:

 • працювати з програмами Paint, Power Point;
 • вміння копіювати, вставляти, видаляти, зберігати інформацію в комп’ютері.
 • вміння грамотно працювати в Інтернеті.

Діяльність учнів

План виконання проекту [1]
Перед початком роботи над Проектом учні переглядають презентацію "Символи України" (під музичний супровід - "Гімн України", мінус "Чорнобривці"), створену вчителем, мультфільм, після чого обговорюється ключове питання Проекту. Далі учні поділяються вчителем на дві групи (1 учень - 1 комп'ютер), повторюються правила техніки безпеки та поведінки в комп'ютерному класі, вчитель нагадує дітям правила роботи в графічному редакторі та редакторі презентацій. Під час роботи над Проектом учні створюють в графічному редакторі малюнок, який відображає їх почуття патріотизму; учні з високим рівнем знань створюють презентацію, попередньо скориставшись Інтернетом для пошуку необхідної інформації. Після завершення роботи школярі представляють свої Проекти, спільно з класним керівником та вчителем інформатики обираються кращі роботи, з яких створюється виставка.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

3-4 тижні (1 год.на тиждень)

Вхідні знання та навички

Учні повинні:

 • мати навички роботи з клавіатурою, мишкою, пристроями введення-виведення інформації;
 • вміти працювати з програмами Paint, MS Power Point;
 • знати правила роботи з об’єктами Windows;
 • вміти копіювати, вставляти, видаляти, зберігати інформацію у комп’ютері.
 • мати навички роботи в Інтернеті.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентація [2]
 • Публікація в шкільну газету "Промені Світоча"
 • Веб-сайт [3]

Фотоальбом

Виставка малюнків "З Україною в серці"

Методичні матеріали

1. Презентація вчителя
2. Інформаційні джерела
3. Правила техніки безпеки
4. Оргматеріали

Дидактичні матеріали

1. Презентація "Символи України" [4]
2. Фізкультхвилинка [5]
3. Гімн України [6]
4. Мінус "Чорнобривці" [7]
5. Мультфільм "Твоя країна - Україна" [8]
6. Проект "Патріотизм крізь призму дитячих очей" [9]
7. Кросворд на повторення "Складові комп'ютера" [10]
8. Кросворд "Символи України" [11]

Друковані матеріали

 • Сходинки до інформатики. 3 клас: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів/М.М.Корнієнко, С.М.Крамаровська, І.Т.Зарецька. - Х.:Видавництво "Ранок", 2013. - 160.: іл.
 • Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл.загальноосвіт.навч.закладів/ М.М.Корнієнко, С.М.Крамаровська, І.Т.Зарецька. – Х.:Видавництво «Ранок», 2012. – 144с.:іл.
 • Андрусич О.О., Гордієнко С.І. Сходинки до інформатики. Робочий зошит для 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.:Світич, 2008. – 32с.:іл.
 • Мала енциклопедія державознавства/НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К.: Довіра: Генеза, 1996.- 942с.
 • Рогальська Н. Основні напрями морального виховання дітей в етнопедагогіці українського народу / Н. Рогальська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2013. - № 45. - С. 171-177.
 • Колесса Ф. Мелодії українських народних дум. — Львів, 1910. — С. 52.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Обладнання: Цифровий фотоапарат, принтер, засоби для зв'язку з Інтернетом, проектор, сканер, комп'ютер.
Програмне забезпечення: програми опрацювання зображень, веб-браузер для перегляду веб-сайтів, програми для створення мультимедійних презентацій, текстовий редактор, програми для створення публікацій.

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

 1. Дерево знань [12]
 2. Тест "Техніка безпеки" [13]
 3. Результат роботи над Проектом в Excel [14]