Навчальний проект ''Чому земля здригається?''

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Ясинська Ірина Василівна

ПРОЕКТ

Чому земля здригається?

Основні питання проекту

Ключове питання

Чи дихає Земля?

Тематичні питання

1.Чому земля рухається?
2. Як виникають вулкани?
3. Що таке гейзери?

Змістові питання

1. Як виникає вулкан?
2. Що вивергають вулкани?
3. Які бувають вулкани?
4. Що трясе землю?
5. Чим страшні землетруси?
6. Хто слідкує за землетрусами?
7. Де можна знайти гейзер?
8. Де утворюються гарячі джерела?
9. Як люди використовують гейзери і гарячі джерела?

Стислий опис

ТЕМА «ЧОМУ ЗЕМЛЯ ЗДРИГАЄТЬСЯ?» ЦІКАВА ТИМ, ЩО УЧНІ ПІЗНАЮТЬ ЗАГАДКИ І ПОХОДЖЕННЯ ЗЕМЛЕТРУСІВ, ВУЛКАНІВ, ГЕЙЗЕРІВ. ПРОЕКТ ДОЗВОЛЯЄ ГЛИБШЕ ПОЗНАЙОМИТИ УЧНІВ З ПРИРОДОЮ ЯВИЩ, ЇХ НАСЛІДКАМИ, СПОСОБАМИ ПЕРЕДБАЧЕННЯ , РОЗШИРЮЄ УЯВЛЕННЯ УЧНІВ ПРО СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ, РОЗВИВАЄ ВМІННЯ ЛОГІЧНО МИСЛИТИ, ПРАЦЮВАТИ З КАРТОЮ, ДОДАТКОВОЮ І ПІЗНАВАЛЬНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ, ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ПОКАЗАТИ НАВИКИ ТА ВМІННЯ СТВОРЮВАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ПУБЛІКАЦІЇ ТА ВЕБ-САЙТИ.

Навчальні предмети

Інформатика, хімія, географія, біологія, образотворче мистецтво, геологія, екологія, історія,українська мова і література,природознавство, філософія,

Класи

6 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Проект відповідає державному стандарту та навчальній програмі Міністерства освіти для 6 класу "Географія. 6 - 9 класи", Київ, :Видавничий світ "Освіта" 2013, до якої внесено зміни (наказ МОН України від 29 травня 2015 року № 585) Учні повинні називати внутрішні шари Землі, наводити приклади і показувати на карті літосферні плити, сейсмічні пояси, найбільші вулкани: Тихоокеанський, Середземноморський;Ключевська Сопка, Етна, Кракатау; пояснювати вплив внутрішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні;аналізувати причини і наслідки руху літосферних плит, висловлювати судження про необхідність охорони форм рельєфу,оцінювати значення рельєфу в житті та господарській діяльності людини .

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Створити умови для набуття учнями цілісних знань, у підвищенні мотивації школярів до здобуття додаткової інформації, опануванні найважливішими методами наукового пізнання (висунути та обґрунтувати задум, самостійно формулювати завдання проекту, знайти метод аналізу ситуації…), формувати навики пошуково-дослідницької роботи, а також рефлексії та інтерпретації результатів, розвитку комунікативної та інформаційної компетенції. В результаті роботи над проектом учні повинні створити презентацію, веб-сторінку і публікацію.

Діяльність учнів

Етапи роботи(дослідження):
1. Пошуковий – визначає тему проекту, мету, методи дослідження, технології;
2. Аналітичний – аналіз вхідної інформації, побудова алгоритму діяльності;
3. Практичний – консультації, практичне виконання робіт;
4. Презентаційний – оформлення результатів, презентація та захист робіт.
5. Контрольний – аналіз, корекція, оцінювання.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Два тижні

Вхідні знання та навички

УЧНІ ПОВИННІ ЗНАТИ ПЛАН РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ, ВОЛОДІТИ НАВИКАМИ РОБОТИ З РІЗНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ, МАТИ НАВИЧКИ РОБОТИ З КОМП`ЮТЕРОМ, ЗОКРЕМА, З ПРОГРАМОЮ Microsoft Office

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

Учительські роботи

Презентація "Внутрішні сили землі. Узагальнення"
Бюлетень "Внутрішні сили Землі"

Методичні матеріали

Комп'ютер, принтер, сканер,засоби для зв'язку з Інтернетом, програвач DVD -дисків,атласи, підручники,допоміжна література, мультимедійний клас.

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

1. Географія, Скуратович О.Я.,Київ «ЗОДІАК-ЕКО» 2000.
2. Диференційовані дидактичні матеріали, Географія 6 – 10 класи, Бібліотека журналу «Географія», Харків, видавнича група «Основа»,2007.
3. Загальна географія 6, В.М.Бойко, Київ «Педагогічна преса», 200
4. Загальна географія 6 , Еврестичні завдання, «Мандрівець», Тернопіль, 1996.
5.Урок географії, Посібник для вчителя, Харків, видавнича група «Основа», 2007.
6. Увесь довідковий матеріал до курсу фізичної гегорафії 6 – 7 кл. Харків, видавнича група «Основа» 2007.
7. Урок географії в 6 класі, А.А. Харченко, І.М. Харченко, Викладання блоками, посібник для вчителя, Харків, видавнича група «Основа» 2007.
8. Географія після уроків: розробки позакласних заходів, Бібліотека журналу «Географія», Харків, видавнича група «Основа», 2007.
9.Метод проектів у навчанні географії, серія «Бібліотека журналу «Географія»», О.Г. Стадник, Харків «Видавнича група «Основа»», 2008.
10. Науково - методичний журнал «Географія», №5, березень 2010, сторінки 6 – 12.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

КОМП`ЮТЕРНИЙ КЛАС, КОМП’ЮТЕР, МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ КОМПЛЕКС, АТЛАСИ, КОМПАКТ-ДИСКИ

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів ВІДПОВІДНО ДО КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ за зведеною таблицею українського дослідника В. Нищети «Критерії оцінювання проектів»
Критерії оцінювання відповідей на питання
Критерії оцінювання презентації, публікації, веб-сайту
Оцінювання