Навчальний проект «Нас об’єднує географія»

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Домбровська Наталія Іванівна

Назва проекту

Навчальний проект з географії для учнів 11-х класів ЕЗОШ №2 «Нас усіх об’єднує географія»

Основні питання проекту

Ключове питання

Чи потрібна географія у ХХІ сторіччі?

Тематичні питання

 • Чому впав інтерес до географії?
 • Як підняти інтерес до географії?

Змістові питання

 • "Жизнь прекрасна тем, что можно путешествовать" чи справді це так?
 • Чи залишилися у ХХІ сторіччі романтики?
 • Яку роль у вашому житті зіграла географія?
 • Чи можуть у наш час учні робити географічні відкриття?

Стислий опис

Проект розрахований на учнів 11 класів, які незабаром стануть дорослими самостійними людьми. Завдання вчителів та батьків навчити їх планувати та успішно реалізовувати свої «життєві проекти». І труднощі, які будуть зустрічатися на їх шляху не повинні їх лякати: головне – благородна та чиста мета. Перед освітою в даний час складається грандіозне завдання з підготовки учнів до життя в постійно змінюваних умов сучасного, підготовка особистостей здатних займатися самоосвітою і самовдосконаленню протягом усього життя. І єдина наука,стосується кожного – це дивовижна географія. Проект спрямований на формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, здатність визначати власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір, встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства. Для пошуку відповідей на ключове та тематичне питання учні сформують такі групи: соціологи, краєзнавці, мандрівники, вчені-дослідники. Вони будуть здійснювати пошук, аналіз, оцінювання інформації та застосують її на практиці.

Навчальні предмети

Географія; людина і суспільство; інформатика; фізика, астрономія; музика, образотворче мистецтво

Класи

11-і класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Зміст географічної компоненти забезпечує засвоєння знань про компоненти природи, природні ресурси, удосконалення господарської діяльності людини, формування в учнів комплексного, просторового, соціально-орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів, сучасної географічної картини світу через закономірності розвитку географічної оболонки Землі, усвідомлення цілісного образу своєї країни на основі розгляду та аналізу трьох її основних компонентів - природи, населення і господарства.

Географічна компонента освітньої галузі.

* Уміння аналізувати взаємозв'язки між складовими географічної оболонки, наводити приклади взаємного впливу природних умов і діяльності людей;

* Уміння складати географічні характеристики населення України;

* Уміння використовувати набуті географічні знання у повсякденному житті, користуватися комплектом приладів та інструментів для пізнання географічних процесіві явищ;

* Уявлення про географічні аспекти взаємодії природи і суспільства у минулому та їх прояв в межах території України;

* Уявлення про сучасну географічну картину світу.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Цілі:

 • показати, що географія цікава стародавня наука, які у наш час приділяється недостатньо уваги;
 • показати важливість географії у житті людини;
 • навчити учнів планувати та успішно реалізовувати свої «життєві проекти»;
 • формування активної громадянської позиції;
 • максимальний розвиток індивідуальних здібностей та талантів кожного учня;
 • формування обов’язковості та відповідальності;
 • створити продукт, який спонукатиме замислитися над географічною наукою і сприятиме підняттю престижу географії.

Навички та вміння:

 • надавати допомогу своїм товаришам по роботі,
 • вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі,
 • навички пошукової, аналітичної, творчої діяльності;
 • уміння вирішувати проблеми.

Діяльність учнів

На початку проекту учні знайомляться з презентацією вчителя. Учасники проекту об’єднуються у групи:

 1. Група «Інтернет-креативщиків» розробляє блог, який популяризує географічну науку та сприяє підвищенню інтересу учнів до неї; допомагає представити результати роботи груп на блозі проекту.
 2. Група «соціологів» розробляє анкету для одинадцятикласників, батьків та вчителів, за результатами якої визначається, яку роль в їхньому життя зіграла географія. Друге питання ставиться молоді і літнім людям, стосується того, яка з двох вікових групи краще знає географію. Опитування проводиться як усно так і через анкету в блозі. Результати опитування обробляються, складаються таблиці та діаграми у програмі Excel. Старшокласники опитують першокласників та їх вчительку, що вони знають про географію і чи потрібна ця наука? Опитування записують на відео, обробляють та розмішують на блозі.
 3. Група «берендеї» відбирає необхідний матеріал своїх походів, екскурсій, експедицій, узагальнює його; результати своєї роботи оформлює в презентації розробленій в програмі PowerPoint.
 4. Група «краєзнавці» отримує завдання вивчити біографію і подорожі нашого видатного земляка, мандрівника з великої літери Федора Пилиповича Конюхова. Результати роботи представляє в презентаціях.
 5. Група «арт-географії» отримує завдання зробити підбірку афоризми з географії і продемонструвати, що географічна карта може бути елементом мистецтва і естетичної насолоди. Підібрати матеріал про народний український костюм з різних регіонів країни та народну музику цих регіонів. Показати як географія може бути засобом патріотичного виховання. Зробити рекламу географічної науки за допомогою колажу. Результати роботи представити у вигляді відеоролику. Матеріали своїх робіт розмістити на блозі і у вигляді відео.
 6. Група «вчені-дослідники» вивчає роботи МАН і краєзнавців (з географічної тематики) учнів, які беруть участь у проекті; роблять висновки, чи можуть учні нашого часу робити географічні відкриття; результати роботи представляють у вигляді публікацій.

Під час реалізації проекту створюється блог, де висвітлюється етапи роботи та робота груп. По закінченню проекту проводиться засідання географічного клубу, де учасники презентують та захищають кінцеві продукти своєї проектної діяльності.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

8 тижнів

Вхідні знання та навички

* самостійно мислити, знаходити та розв’язувати проблему;

* залучати знання з різних галузей;

* здатність прогнозувати результати й можливі наслідки різних варіантів рішення;

* вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, оцінювати свої дії та дії своїх товаришів;

* навички роботи в програмах PowerPoint, Publisher, Word, Excel, Windows Media Video, создание блога;

* навички пошуку інформації в мережі Інтернет.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентації

Жизнь прекрасна тем, что можно путешествовать

Федор Конюхов: выдающийся путешественник, наш земляк, романтик 21-го века

Без географии мы нигде!

 • Публікація

Аналіз наукових робіт (буклети)

 • Веб-сайт

Это География

Нас объединяет география

 • Інше

Засідання географічного клубу. Презентація результатів роботи над проектом (відеофрагмент)

"Эстетическая география" (відео від групи "Арт-географи"

"Этнографическая география" (відео від групи "Арт-географи"

Соціологи. Опитування молодших школярів (відео)

Соціологи. Інтерв'ювання вчителів (відео)

Соціологи. "Зачем нужна география в XXI веке?" Роздуми вчених про роль географії у житті сучасної людини (відео з YouTube)

Фотоальбом

Методичні матеріали

План навчального проекту "Нас усіх об'єднує географія"

План реалізації проекту

Презентація вчителя

Дидактичні матеріали

Пам'ятка "Як провести соціологічне опитування"

Пам'ятка "Як дати рецензію на відповідь учня"

Пам'ятка "Як працювати в малій групі"

Тесты "Занимательная география"

Географическая игра "Интеллект-шоу "Европейские малютки"

Друковані матеріали

* Магидович И. П.Очерки по истории географических открытий. М.: Просвещение. - 1983–1986.

* Куликов К. А. Планета Земля. — М.: Наука, 1977.

* «У карты мира» — научно-популярная книжная серия редакции географической литературы. Издательство «Мысль» (Москва)

* Гин А. «Приемы педагогической техники» 2-е издание. Луганск: Издательство «Навчальна книга». - 2008.

* Галицька Н.Ф. «Географічні відкриття, дослідження і дослідники». Киев: «Генеза». - 2002.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

 • Комп’ютери
 • Цифровий фотоапарат
 • Відеокамера
 • Принтер
 • Сканер
 • Засоби для зв’язку з Інтернетом
 • Проектор
 • Обладнання для проведення відеоконференцій

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання знань учнів проводиться шляхом їхнього опитування, спостереження за їхньою роботою, веденням журналу, виконання тестів, участі у дискусіях, а також у створених ними кінцевих продуктах (презентації, публікації, веб-сайті). Оцінювання проводиться керівником проекту за розробленими формами.

Критерії оцінювання учнівської презентації в проекті

Критерії оцінювання публічного виступу

Критерії оцінювання веб-сайту (блогу)

Критерії оцінювання учнівської публікації

Оцінювання роботи в групі

Перевірочний лист участі у роботі малої групи

Журнал оцінювання роботи над проектом