Обсуждение:Методичний сервіс як ресурс для задоволення освітніх потреб педагогів ПНЗ в умовах відкритої освіти

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

1. З чого треба розпочинати формування переліку методичних послуг для педагогів ПНЗ в своєму районі (місті)?

2. Які види методичних послуг для педагогів ПНЗ ви вважаєте першочерговими? Обґрунтуйте свою точку зору.

3. Яких компетентностей сьогодні не вистачає методистам районних(міських) методичних служб для організації чи забезпечення таких послуг?

4. З чого має починатися вибудовування індивідуальних маршрутів по опануванню професійних компетентностей для педагогів ПНЗ?