Обсуждение:Портфоліо Шевченко Катерини з теми " Геоморфологічна будова України"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

План изучения темы (ссылка в разделе Деятельность учителя) в основном заполнен, содержит основные сведения, позволяющие оценить возможную работу участников проекта. --Aviket (обсуждение) 11:07, 5 декабря 2013 (EET)

Ідеї для покращення

Проект производит впечатление слишком сложного для указанной возрастной категории. Основные вопросы проекта сформулированы тяжеловесно. Предлагаемая форма - лекция - не является хоть сколько-нибудь приемлемой формой проведения проекта. Ссылку на План изучения темы необходимо расположить в отведённом ей месте вики-портфолио. --Aviket (обсуждение) 11:18, 5 декабря 2013 (EET)

План навчального проекту вимагае, щоб учні давали визначення, розпізнавали, описували та узагальнювали інформацію. Але навички творчого і критичного мислення майже не формуються.

План навчального проекту не враховуе особливостей дітей.

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Автором проекта представлен общий порядок оценивания работы участников проекта, охватывающий все этапы оценивания: начальный, текущий (формирующее оценивание) и конечный (оценивание продукта), показана взаимосвязь разлиных этапов оценивания, упомянуты инструменты, используемые при этом. --Aviket (обсуждение) 11:22, 5 декабря 2013 (EET)

Ідеї для покращення

Необходимо разместить и опубликовать все документы (инструменты, списки, формы), используемые при оценивании, иначе невозможно понять, насколько действенными они являются. --Aviket (обсуждение) 11:27, 5 декабря 2013 (EET)

Засоби оцінювання включають лише загальні критерії.

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Имеющееся описание проекта не даёт никакого представления о том, что запланировано автором как конечный продукт проекта. Предположительно, это презентации (План изучения темы). Необходимо разработать и разместить работы учащихся в вики-портфолио учебного проекта. --Aviket (обсуждение) 11:34, 5 декабря 2013 (EET)

Не відображаеться переваги застосування комп’ютерних технологій при проведенні досліджень,створенні публікацій та обміні інформацією.

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Поскольку неизвестно, какие рехультаты должны показать учащиеся в конце работы над проектом, то неясно, как на них должны повлиять упомянутые автором в описаниях требования к презентациям, публикациям и блогам. Этот раздел Портфолио требует существенной доработки. --Aviket (обсуждение) 11:46, 5 декабря 2013 (EET)

Незрозумілим є зв'язок між навчальними цілями проекту і критеріями оцінювання знань та вмінь,одержаних учнями під час його реалізації.

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Документ для фасилітації слід переробити під свій проект.

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Складові портфоліо навчального проекту являють собою неповні або незрозумілі моделі для реалізації проекту.

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Разработанный документ (План изучения темы) не даёт исчерпывающего представления о работе учеников 8 класса о работе в таком непростом для них проекте. Требует доработки не только документация проекта, но и его основные идеи. --Aviket (обсуждение) 11:59, 5 декабря 2013 (EET)

План навчального проекту не враховуе особливостей навчання учнів.

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ