Обсуждение:Портфоліо навчального проекту "Біоелементи в організмі людини. Макро-і мікроелементи."

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Вітаю, колего! Ось ми і закінчили наш проект! Він дуже вдалий. Показує важливість практичного застосування на основі формування наукового світогляду і критичного мислення учнів завдяки засвоєння ними основних понять і законів природничих наук. Тема вивчається не так досконало, як хотілося б. Але в проекті дуже вдало розповідається про макро- і мікроелементи, іхнє значення для людини. Тема проекту відповідає програмі "Курс за вибором « Хімічні елементи в організмі людини»(авт. Г.Дубковецька, Т.Марчук).

Грамотно сформульовані: навчальні цілі, поставлені запитання: тематичні та змістові.

Ідеї для покращення

Розширити зміст навчальних цілей.

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Графiк оцiнювання складено послiдовно та логiчно,документ досить змiстовний. Зрозумілі інструктивна картка, ЗХД - таблиця, завдання для обдарованих та слабковстигаючих учнів.

Ідеї для покращення

Для вдосконалення розділу оцінювання додати самооцінювання та оцінювання іншими учнями

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Проект дає можливість використовувати досліди, проводи експерименти:

- доводити, що в живих організмах присутні всі хімічні елементи, але кожен з них виконує певну біологічну функцію;

- розвивати комунікативні навички, творчу співпрацю;

- здатність до самовираження, вміння доводити, аргументувати;

- розвивати естетичні смаки і здібності;

- робити висновки та узагальнення.

Ідеї для покращення

По можливості варто додати у презентацію фото учнів під час виконання проекту (дослідження, пошукова робота, робота в групі)

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Учні створюють журнали досліджень, щоб в них заносити свої спостереження, висновки і питання для дискусій у рамках навчального проекту. Для оцінювання використовується таблиця ЗХД, досить вдало.

Ідеї для покращення

Я думаю, що можна розробити анкетування для учнів яке б допомогло з"ясувати, наскільки їм цікаво було працювати над проектом

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Вдало виконано журнал досліджень.

Ідеї для покращення

В цей документ я б включила правила роботи з комп'ютером.

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Учні аналізують вплив біоелементів на здоровя людини, експериментально доводять наявність елементів впродуктах харчування, воді, повітрі та інших речовинах.

Для підготовки звіту учні створюють презентацію(бюлетень, буклет або веб-сайт) для показу в навчальному закладі. До портфолiо внесено пам'ятку щодо користування ПК.

Ідеї для покращення

Деякі моменти потребують допрацювання, але в цілому робота дуже добра.

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Проект насьогоднi досить актуальний i має практичне значення. Розвиває навички дослiдницької роботи,орiєнтує на пiзнавальнi iнтереси учнiв та збереження здоров`я. Проект спрямований на формування уявлень про біоелементи, що знаходяться в організмі людини, навчитися класифікувати їх, спрямований на встановлення зв’язку між хімією, біологією, екологією та природознавством,а також на вдосконалення учнями вмінь працювати з додатковими джерелами інформації, усвідомлювати і практично використовувати одержану інформацію.

Ідеї для покращення

Я дякую Вам, колего, за роботу, яку можна використовувати як на уроках так і в позаурочний час. Бажаю Вам успіхів та натхнення!

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ