Обсуждение:Портфоліо навчального проекту "Неси добро у світ природи! (на матеріалі оповідання Є.Гуцала "Сім'я дикої качки")"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Ваш план вивчення теми повністю відповідає плану впровадження теми. Всі пункти послідовні та узгоджені з навчальною програмою, з адміністрацією навчального закладу, задіяні всі відповідні працівники закладу.

Ідеї для покращення

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Приклад учнівської роботи у вигляді презентації, яку представляла група "Літературознавці" вдало розкриває тему оповідання "Сім'я дикої качки". Всім зрозуміло, що герої оповідання дуже різні. Тося - добра, чуйна, Юрко - брехливий і жорстокий, робить, що хоче. Це доведено знанням літературного тексту та характерів героїв, яких дослідили учні.

Ідеї для покращення

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Для оцінювання вдало підібрані форми. І тести, і організаційна діаграма та ЗХД- таблиця дають змогу правильно оцінити знання учнів.

Ідеї для покращення

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Присутні більшість з документів портфоліо. Більшість з них оформлені правильно, відповідно до вимог, вони цікаві, змістовні.

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Портфоліо вцілому включає документи, які сторювалися за вимогами проекту Intel 10 "Навчання для майбутнього". Оформлені правильно, з врахуванням стандартів та навчальної програми.

Ідеї для покращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

РЕЦЕНЗІЯ

План вивчення теми показує, як в основному діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям. Учні виконують завдання, що розвивають навички 21 століття, але вони не отримують конкретних інструкцій щодо цілеспрямованого їх розвитку.

Методика навчання використовує Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмета та основних ідеях теми при виконання проектів. Але, необхідно звернути, що деякі змістові питання більше відносяться до тематичних. Так, наприклад, питання Як герої твору поводяться з природою? є тематичним.

В процесі вивчення теми передбачено обєднання учнів в групи та вибір представлення результатів: стаття, презентація тощо.

Методика навчання передбачає врахування різноманітних навчальних потреб учнів. Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою. ІКТ сприяють розвитку деяких навичок 21 сторіччя. У проекті учні використовують ІКТ відповідно їх віку та навчальним потребам.

План оцінювання, методи та інструменти відповідають деяким освітнім стандартам, програмам та запланованим навчальним цілям. Засоби оцінювання учнівської роботи мають спеціальні розділі - описи критеріїв, в яких докладно описані конкретні завдання, навичку та поведінку. Учні самі можуть використовувати ці засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуваннями.

Використовуються декілька формальних та неформальних методів оцінювання впродовж всього навчального процесу та відповідають всім 5 цілям оцінювання.

Майже всі компоненти Портфоліо завершені і при незначному доопрацюванні будуть готові для використання в навчальному процесі.