Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках інформатики та в позаурочний час

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках інформатики та в позаурочний час

Автор: Дубінін Андрій Олександрович, учитель інформатики Бердянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради


Обов’язок кожного вчителя – виявляти в процесі навчальної діяльності талановитих дітей і створювати творче середовище для їх самореалізації, учити знаходити нестандартні рішення, виявляти ініціативу, творчо мислити, бути суб'єктом навчання. Випускник, що володіє такими навичками, зможе в майбутньому кваліфіковано виконувати професійні обов’язки й бути конкурентоспроможним у високотехнологічному просторі.
Обдаровані діти - майбутнє України. Вони забезпечать модернізацію економіки та інноваційний розвиток держави. Тому перед кожним учителем узагалі, і вчителем інформатики зокрема, стоїть завдання створення оптимальних умов для розвитку всебічно обдарованої молоді та забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації. Саме з обдарованих дітей виростають майбутні лідери в різних галузях, які принесуть користь суспільству, стануть гордістю держави. Робота з талановитими школярами є одним із важливих, хоч і не нових, напрямів сучасної освіти.

Яку ж дитину вважати обдарованою?
Вважається, що обдарована дитина – це дитина, яка має видатні досягнення в конкретній діяльності, чим відрізняється від однолітків. Ознаки обдарованості можуть виявлятися на різних етапах життя людини, з’являтися й згасати на різних етапах навчання, а потім знову виявлятися в майбутньому. У цьому питанні багато залежить від середовища, у яке потрапляє конкретна дитина, та педагогів, які здійснюють навчально-виховний процес. Як правило, обдарованість виявляється в перші десять - п’ятнадцять років життя й визначається лише за реальними результатами в конкретній діяльності.

Як виявити обдаровану дитину?
Зазвичай діагностика обдарованості школяра повинна проводитися шкільним психологом, але вчитель може це зробити й самостійно під час уроку за зовнішніми ознаками:
- обдарована дитина вже в ранньому дитинстві має високий рівень розумового розвитку і пізнавальної активності. Такі діти мають не по роках розвинуту фантазію, інтуїцію, хорошу пам'ять, високий рівень самостійності в розв’язуванні завдань.
- обдарована дитина здатна вийти за межі завдання та отримує задоволення під час пошуку його розв’язання. Така дитина потребує вищих розумових навантажень, саме тому намагається більше спілкуватися із старшими за себе людьми, ніж з однолітками, тому що зможе отримати більше цікавої для себе інформації.
- обдарована дитина раніше за однолітків усвідомлює мету й цілі своєї діяльності, оволодіває знаннями у вибраному напрямку. - розумово обдарована дитина має всі необхідні риси для здобуття перемог у різних конкурсах, змаганнях, предметних олімпіадах – це зібраність, уважність, постійна готовність до напруженої роботи. Такі діти в зрілому віці стають знаменитими завдяки успіхам у тому чи іншому напрямках.
Але, які б не були здібності дітей в ранньому віці, без активної підтримки вчителів і батьків, а також спеціальних методів навчання вони навряд чи досягнуть таких висот, підкоривши які, зможуть досягти визнання.

Робота з обдарованими дітьми на уроках інформатики
З досвіду роботи знаю, що дійсно обдаровані діти на уроках інформатики зустрічаються доволі часто, але в умовах спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов, у якій інформатика викладається лише 1 годину на тиждень, дуже важко організувати роботу з ними. На моє переконання, на початковому етапі роботи з обдарованими дітьми вчителю треба зробити все, щоб у школярів були сформовані вміння самостійно здобувати знання з різних джерел, аналізувати факти, формулювати висновки й узагальнення, аргументувати свою відповідь. Моделювання подібних ситуацій на уроці сприяє тому, що кожна обдарована дитина, так чи інакше виявить творчий потенціал, розкриє в собі нові здібності. Тож перший етап у роботі з обдарованими дітьми – надання творчому учневі максимальної самостійності.
Повністю зосередити роботу з обдарованими дітьми на уроці на розв’язуванні практичних завдань, подібних до тих, що зустрічаються на олімпіадах з інформатики, неможливо, тому що потрібно реалізовувати програму, приділяти увагу всьому класу. Але в даному разі можна скористатися ознаками талановитості, і якщо учень дійсно має великі здібності до інформатики, то йому не потрібно до кінця все роз’яснювати. Якщо в класі є обдаровані діти, то при поясненні нового матеріалу, познайомивши із суттю проблеми й не вникаючи в подробиці, можна запропонувати їм продовжити роботу самостійно, відшукавши свій шлях вирішення задачі, а вчитель у цей час може продовжити роботу з іншою частиною класу.
Під час практичної роботи можна запропонувати обдарованим учням самостійно знайти рішення поставленої задачі, а основній частині класу пояснити основні аспекти виконання завдання. Обдарованій дитині дуже важливо само реалізуватися. Якщо приділяти їй таку ж увагу, як й іншим учням класу, не давати максимальної свободи в досягненні поставленої мети, можна тільки зробити гірше й змарнувати здібності учня. Коли обдарований учень усвідомлює, що він всього досяг самостійно й учитель тільки спрямовував його, він буде й далі виявляти самостійність та ініціативність в опануванні предметом та додатковими знаннями й уміннями, унаслідок чого досягатиме максимальних успіхів на предметних олімпіадах та конкурсах.
У роботі з обдарованими учнями на уроці використовую диференційовані, індивідуальні завдання та групові форми роботи. Талановитим учням на уроці даю для розв’язання завдання підвищеної складності, а потім вони можуть приєднатися до вчителя в експертній діяльності при перевірці завдань решти класу. Часто на уроках пропоную всім дітям роботу із створення колективного проекту, під час якого учні працюють в групах. На початку уроку розподіляю школярів по групах за рівнем ІТ компетентності, а обдаровані учні, які зазвичай вже опрацювали цю тему самостійно в позаурочний час, допомагають мені корегувати роботу груп, поєднують усе в єдиний проект і самостійно оцінюють роботу кожного.
У шкільній програмі багато часу приділяється роботі з офісними пакетом програм. Обдаровані діти, на відміну від решти учнів, цей матеріал опрацьовують набагато раніше в позаурочний час. Тому пропоную їм на уроці самостійно виконати одне із завдань міської або обласної олімпіади з ІТ, саме в тій офісній програмі, яка вивчається на уроці, а потім у кінці уроку ознайомити решту класу з алгоритмом виконання роботи. Таким чином, під час уроків обдаровані учні виконують практично всі завдання попередніх міських, обласних та республіканських олімпіад з ІТ.

Робота з обдарованими дітьми в позаурочний час
Основну частину роботи з обдарованими в галузі ІКТ дітьми переношу на позаурочну діяльність: спецкурси, гуртки, факультативи. Саме тут відбувається підготовка дітей до участі у різноманітних інтелектуальних і предметних олімпіадах, творчих конкурсах, фестивалях, телекомунікаційних проектах, що дає можливість обдарованій дитині розкрити творчі задатки та реалізовувати інтереси, що виходять за межі шкільної програми. Наприклад, у школі тривалий період працював гурток «WEB-дизайн», який змінив свій напрямок діяльності і назву на «Програміст», після того як припинила існування олімпіада з WEB-дизайну. Робота таких гуртків не могла не позначитися на результатах участі учнів школи в міських та обласних олімпіадах.
Позакласна робота забирає дуже багато вільного часу, але виявляється, що й цього часу не вистачає для повноцінної підготовки переможців олімпіад і конкурсів з інформатики. Тому вважаю, що основна мета позакласної роботи з обдарованими дітьми – не навчити учня, а навчити його вчитися самостійно. Тому намагаюся дати основу теоретичних і практичних знань, а в подальшому корегую та спрямовую самостійну роботу учня, проводжу для нього індивідуальні консультації. Тож основним методом для мене в організації позакласної роботи з обдарованими учнями залишаються індивідуальні заняття з акцентом на самостійну роботу з матеріалом.
Проводити підготовку учня до олімпіади з програмування можна тільки в позаурочний час і тільки за умов максимальної зацікавленості та самостійності в роботі учня. Сьогодні дуже велику допомогу вчителю в підготовці до олімпіади з програмування надають системи автоматизованої перевірки задач, за допомогою яких проводиться навчання та тренування учнів з використанням засобів дистанційної форми навчання, проведенням олімпіад. На таких інтернет-ресурсах реалізовані всі умови, необхідні для роботи обдарованих учнів з програмування. А найголовніше, на мою думку, це рейтингова система оцінки майстерності користувачів цього ресурсу, серед яких учні та вчителі шкіл, студенти університетів та їхні викладачі, учасники олімпіад з програмування різних рівнів. Пропоную не тільки учням, а й учителям інформатики скористатися цими ресурсами та систематично розв’язувати представлені на них завдання для підвищення своєї професійної компетентності.
Ще один спосіб допомогти самореалізуватися талановитому учню полягає в організації його індивідуальної дослідницької діяльності. Така форма роботи з обдарованими надає школярам можливість самостійно обрати не тільки тему дослідницької роботи, але й індивідуальний темп в досягненні поставленої мети. Якщо розглядати цю можливість роботи учня в урочний час, то найпоширенішою формою включення в дослідницьку діяльність обдарованих учнів на уроках є проектний метод. Саме така форма навчання дозволяє талановитій дитині, продовжуючи вчитися разом з однолітками, поглиблювати свої знання з інформатики та якісно самореалізовуватися. Особливості застосування цього методу полягає в тому, що, визначивши інтереси обдарованого учня, учитель ставить практичну задачу, разом з ним складає алгоритм досягнення поставленої мети, а вже потім учень самостійно будує свою роботу в режимі дослідження й завершує її публічною доповіддю із захистом своєї розробки. У нашій школі постійно працюють клуби різноманітних напрямків, які проводять заходи для учнів, батьків, учителів школи та міста, студентів БДПУ. Підготовка до таких заходів стає проектом з інформатики, який включає повний супровід заходу: розробку оголошення, презентацій та відеороликів, брошур, розміщення статті та фоторепортажу із заходу на сайті школи.
Проектний метод інколи приводить вчителя й учня до вищого рівня інтелектуальної творчої діяльності – написання за цією темою дослідження в межах Малої академії наук. Можна зацікавити учня актуальною проблемою, для вирішення якої необхідно застосувати знання й набуті навички з ІКТ. Так, мною було організовано роботу з розробки електронного журналу. Ідея проекту полягала в спробі розробити універсальне Internet-середовище з максимально простим і зрозумілим для середньостатистичного вчителя та учня інтерфейсом, яке матиме максимальну інформативність та захищеність, і впровадити його в практику роботи БСШ № 16. Під час роботи над проектом учень оволодів знаннями й навичками, які допомогли йому вибороти призові місця на міських та обласних олімпіадах з WEB-дизайну та програмування, у подальшому стати абсолютним чемпіоном України та учасником півфіналу світу з програмування серед студентів, сьогодні він відкриває свій START-UP з розробки додатків для платформи Android.
Щоб максимально заохотити обдаровану дитину, стимулювати її подальший розвиток, потрібно постійно популяризувати результати її творчого зростання, перемоги в різноманітних конкурсах та олімпіадах. Для талановитої дитини, як і для кожної людини, дуже важливо, щоб про її здобутки знали батьки, однокласники, учителі школи, де вона навчається. Це є своєрідним стимулом та поштовхом до подальшого творчого зростання. З цією метою ось уже 5 років поспіль організовую роботу творчої групи модераторів шкільного сайту, на сторінках якого висвітлюються досягнення обдарованих учнів та здобутки школи. Під час роботи над сайтом учні отримують уміння й навички працювати в програмах растрової графіки, знайомляться з основами мов програмування HTML та PHP, оволодівають професіями рерайтера та копірайтера. Такі учні залучаються до видавничої діяльності школи, а саме беруть активну участь у створенні шкільної газети «Maximum» та літературно-художнього альманаху «Автограф», а також допомагають в створенні буклетів та оголошень до шкільних заходів, банерів на різноманітні виставки та шкільних стендів різноманітної тематики. Набуті під час цієї роботи знання і навички вони успішно використовують у майбутній професійній діяльності.
Обдаровані діти, як повноцінні спеціалісти, стають незамінними помічниками в розробках шкільних проектів, сайтів, створенні стіннівок та банерів, до того ж, на рівні з учителем можуть бути авторами цих проектів.
При підготовці до будь-яких конкурсів та семінарів ці діти стають помічниками, а в деяких випадках незамінною ланкою, без якої були б неможливі значні перемоги школи на міському та обласному рівні у конкурсах, не пов’язаних з інформатикою. Наприклад, обдарованими з інформатики учнями школи була проведена грандіозна дослідницька, дизайнерська робота та комп’ютерна підтримка при створені електронної версії «Історії школи». Під час цієї роботи учнями (під керівництвом вчителів) була проведена колосальна робота зі шкільним архівом, оцифрована та оброблена велика кількість фотографій, створений фільм про школу, оформлена рекреація «Історія школи».
Найяскравіші досягнення учнів треба постійно пропагувати на уроках як приклад, що неможливого не існує і навіть учень, який на початку навчання не виділявся серед однокласників, може досягти найвищих висот з предмета.

Робота з батьками
Одним з найбільш істотних факторів, що впливають як на інтелектуальний, так і на особистісний розвиток дитини, є сім'я. Більшість часу учень проводить поза школою, тому його батьки відіграють велику роль в розвитку обдарованої особистості, бо саме вони повинні створити ідеальні умови для більш продуктивної роботи вдома.
Учителю й шкільному психологу потрібно тісно співпрацювати з батьками обдарованої дитини, проводити консультації, як стимулювати бажання учня максимально реалізувати природні задатки. Педагог повинен постійно мати контакт з батьками, тримати останніх у курсі розвитку їхньої дитини, демонструвати її здобутки, адже їм буде дуже приємно спостерігати, як їхня дитина виявляє знання та творчий потенціал. Роль батьків у розвитку обдарованої дитини є не меншою, ніж роль учителя, і тільки тісна співпраця та максимальні зусилля з обох боків можуть дати надзвичайні результати.

Результати роботи з обдарованими учнями
Описані методи роботи є дієвими, пройшли адаптаційний період і гарантують позитивні результати. Підтвердженням того, є досягнення дітей Бердянської спеціалізованої школи № 16 у різноманітних предметних конкурсах, олімпіадах, захисті учнівських науково-дослідницьких робіт у межах МАН:
1. Предметні олімпіади з програмування та ІТ (2000-2015р.р.)
Міський рівень: І місце – 22 учня, ІІ місце – 24 учня, ІІІ місце – 10 учнів
Обласний рівень: ІІ місце – 1 учень, ІІІ місце – 9 учнів
2. На обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у межах Малої академії наук учень школи Коробов Євген посів ІІІ місце з роботою «Розробка й упровадження інтернет-ресурсу "Шкільний журнал online"», який має практичне застосування для школи й на даному етапі проходить етап упровадження. Він є єдиним юним науковцем у місті Бердянську в секції «Інформатика» за весь час участі школярів у цьому конкурсі.
3. На міському етапі відкритої олімпіада з програмування для студентів вищих навчальних закладів міста Бердянська Коробов Євген посів 1 місце, Тарнопольський Єгор – 2 місце.
4. Коробов Євген за клопотанням керівників БДПУ отримав дозвіл стати членом команди міста з програмування та представляти Бердянськ на рівні області, де також виборов призове місце.
5. У 2013 році випускник школи Ткачов Олександр був у складі команди БДПУ, яка виборола І місце серед педвузів на Міжнародній студентській олімпіаді з програмування в Харкові.
6. У 2012 році Коробов Євген став абсолютним чемпіоном України з програмування серед студентів.
7. У 2013 році Коробов Є. став півфіналістом чемпіонату світу з програмування серед студентів. Хоча сьогодні Коробов Є. – студент, його часто запрошують в Бердянський державний педагогічний університет читати лекції й проводити тренінги з програмування.
8. Створений обдарованими учнями шкільний сайт посів І місце на міському й обласному конкурсі Web-сайтів серед освітніх закладів Запорізької області, став лауреатом у декількох номінаціях. Сьогодні цей сайт є постійним учасником від Запорізької області на Всеукраїнських конкурсах шкільних та освітніх сайтів.
9. 2010 р. - І місце на міському і І місце на ІІ етапі обласного конкурсу на кращу історію школи.
Результативністю моєї роботи з обдарованими учнями є їх вступ до престижних вищих навчальних закладів за спеціальностями, пов’язаними з інформатикою. По завершенні школи зв'язок з випускниками не втрачається: вони часто відвідують школу, проводять лекції для школярів, діляться досвідом участі в змаганнях з ІТ, допомагають у розробці завдань для шкільних конкурсів з інформатики, стають викладачами.

Висновок
Кожен учитель користується власними формами й методами роботи з обдарованими учнями. Однак незаперечним залишається факт: найголовнішим у досягненні результату є ставлення педагога до прояву творчості обдарованої дитини.
Робота з обдарованими учнями - одне з пріоритетних завдань модернізації освіти України. Вона може здійснюватися відповідно до запропонованої системи розвитку ІТ обдарованого учня на основі диференційованого та індивідуального підходу в навчанні інформатики на уроці та в позаурочний час . Обов’язок учителя полягає в тому, щоб створити умови, у яких учень міг би виявити себе, показати школяру шлях самореалізації.