Педагогічна майстерня освітян Запорізького краю (Радєва Т.А.)

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

ПІБ, фото учасника конкурсу

Ta1975.JPG
Радєва Тетяна Афанасіївна

Які вищі навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом

Бердянський державний педагогічний університет, 2003 рік, спеціальність «Математика».Харківський фінансово-економічний інститут, 1998 рік, спец. «Бухгалтерський облік»

Педагогічний стаж

15 років

Місце роботи

(найменування навчального закладу відповідно до статуту) Богданівський навчально-виховний комплекс Приазовської районної ради.

Посада

Вчитель математики

Кваліфікаційна категорія

Спеціаліст І категорії

Звання

Класи,в яких викладаєте

5,6,8,10,11

Посилання на власний інтернет-ресурс

Власний блог: http://radevatatana.blogspot.com/

Педагогічне кредо

«Не загубити» жодного учня, надати можливість кожному розкрити себе. За девіз у своїй роботі я вибрала такі мудрі слова «Учень – не посудина, яку треба наповнити, а факел, який треба запалити».

Інноваційні форми роботи та технології, що використовує

(обсяг до однієї сторінки) Впроваджую такі освітні технології та їх елементи: інформаційно-комунікаційні; створення ситуації успіху; розвивальне навчання, інтерактивні технології, проблемне навчання, метод проектів, здоров’язберегаючі технології. Мотивація навчальної діяльності - це винятково важливий компонент не лише навчання, але й будь-якої людської діяльності. Є мотив - є бажання виконувати й доводити до завершення цю діяльність. Успіх - головне джерело мотивації учня до навчання. Тільки успіх дає задоволення від навчання й приведе в подальшому до ще кращих результатів. Гарантією успішного навчання є бажання самого учня навчатися, пізнавати нове. Використовую шляхи підвищення ефективності уроків математики: 1. Раціональний вибір мети і завдань уроку, його змісту і структури. 2. Застосування методів і прийомів активного навчання учнів. 3. Вміле поєднання колективних, групових та індивідуальних форм навчання на основі диференціації. 4. Систематичне використання різних видів самостійної роботи учнів. 5. Зв’язок теоретичного матеріалу і задач. Посилюю прикладну спрямованість за допомогою: 1. Використання сучасних засобів навчання. 2. Удосконалення міжпредметних зв’язків. 3. Удосконалення форм і методів контролю навчальних досягнень учнів. Активізую пізнавальну діяльність учнів шляхом створення проблемних ситуацій, підведення учнів до самостійних узагальнень, висновків. Щодо організації роботи, урізноманітнюю її види; практикую диференційовані індивідуальні завдання; використовую технічні засоби для контролю. Диференційовані самостійні роботи стимулюють просування вперед і слабких, і середніх, і сильних учнів.

Автопортрет «Я – педагог і особистість»

Автопортрет Я, Радева Татьяна Афанасьевна, родилась в селе Богдановка в семье учителей. Вот уже 15 лет работаю в родном Богдановском УВК учителем математики, но обучать математике: учить формулы и теоремы, решать математические задачи, строить геометрические фигуры не является моей главной целью. Прежде всего, я стремлюсь научить ученика получать информацию и уметь ее применять. Всем знакома фраза «учись учиться». Да, всем нашим ученикам крайне необходимо уметь учиться, чтобы в современном обществе стать успешными. Еще я хочу научить ребят думать, рассуждать и выражать свои мысли понятно для других. В свое время всему этому меня научили мои учителя, а самыми дорогими и любимими были и остаються мои родители-Михов Афанасий Михайлович и Михова Светлана Александровна (учителя математики). Еще с детства я хотела стать учителем, ведь у меня был хорощий пример – мои родители. И вот уже который год я стремлюсь к тому, чтобы преподавать свой предмет так, чтобы не быть хуже своих мамы и папы: убедить каждого ученика в том, что даже минимальный запас математических знаний поднимает его на высший уровень человеческого общения. Знаем, что человек с удовольствием работает, если он любит свою работу и восхищается ею. Так вот я работаю с удовольствием и считаю, что выражение: «Учитель-это звучит гордо!» не устарело до сих пор.

Посилання на відеозапис майстер-класу

https://youtu.be/obW2NYtlhDw

Посилання на відеозапис відкритого уроку

www.youtube.com/watch?v=VeMejd8aj2Q