Перспективний план інноваційної діяльності та науково-методичного забезпечення освітнього процесу в КЗ ЗСЗШІ «Джерело» ЗОР

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Крохмаль сертифікат 242.jpg


Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Джерело" Запорізької обласної ради
2015-2016 навчальний рік

Автор:
Крохмаль Наталія Борисівна - заступник директора з навчально-виховної роботи

«Інновація не означає необхідність
щораз винаходити колесо;
інновація може означати абсолютно
новий погляд на давно всім відоме»
Есте Лаудер

«Перспективний план інноваційної діяльності та науково-методичного забезпечення освітнього процесу в КЗ ЗСЗШІ «Джерело» ЗОР розроблений в межах Концепції розвитку школи-інтернату на 2012-2017 роки. Особливістю даної розробки є її проектний формат, взаємозалежність, практико-орієнтовне спрямування та достатня гнучкість, що дозволяє оперативно враховувати всі підрозділи плану інноваційної діяльності та зміни, що відбуваються у внутрішньошкільному освітньому середовищі.
Завдання:
- виявлення резервів усіх підсистем навчально-виховного процесу задля забезпечення функціонування навчального закладу в режимі інноваційного розвитку;
- застосування командної технології управління;
- прогнозування стратегій розвитку навчального закладу;
- відпрацювання нової парадигми управління (співробітництво, суспільна значущість, делегування повноважень);
- взаємодія та взаєморозвиток управлінських функцій;
- розвиток людського потенціалу;
- швидке реагування на глобальне володіння ситуацією;
- удосконалення системи маркетингу в школі-інтернаті;
- формування та зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного розв’язання педагогічних, медичних та соціальних завдань;
- впровадження системи формування в учнів навичок здорового способу життя на основі здоров’язбережувальних технологій, набуття умінь щодо здорового способу життя, виховання фізично здорової, духовно і морально розвинутої особистості;
- формування підходів до діагностики успішності педагогічної діяльності;
- технологічні підходи до організації сумісної діяльності педагогів з формування у школярів загально-навчальних вмінь та навичок;
- розширення можливостей інтегрованого навчання, виховання та розвитку дітей з особливими потребами;
- впровадження інноваційних, науково-методичних технологій у процес психолого-медико-педагогічного супроводу та соціальної адаптації вихованців;
- реалізація індивідуальних корекційних маршрутів.

Мета.
Здійснити розвиток та модернізацію навчального закладу, створити нову динамічну модель та сприяти інтеграції школи в європейський освітній простір.

Актуальність і значущість
Використання нововведень – як теоретичних так і практичних – передбачає оновлення змісту шкільної освіти, розробку, впровадження та поширення новітніх педагогічних систем, розуміння і підтримку педагогічними колективами дієвих інноваційних змін.
Дана доробка зосереджує увагу на науково-методичному та навчально-методичному забезпеченні інноваційного процесу, стимулює педагогічну спільноту до впровадження інноваційних технологій, розвиває та вдосконалює ідеї, які ніколи не стануть застарілою архаїкою.
Заслуговує на увагу досвід співпраці щодо опрацювання науково-дослідницьких проектів та програм педагогів школи-інтернату з науковцями: - ЗОІППО (кафедри реабілітаційної педагогіки, здорового способу життя та центру інформатики і інформаційних технологій );
- ЗНУ (кафедри корекційної педагогіки);
- Київського інституту обдарованої дитини;
- Київського інституту спеціальної педагогіки НАПН України (лабораторії сурдопедагогіки).
Представлений план має стимулювати педагогів-новаторів до глибокого аналізу та систематизації власних напрацювань, що у подальшому сприятиме модернізації та розвитку навчального закладу і стане дієвим інструментарієм у роботі педколективу.
Автор висловлює сподівання, що дана доробка слугуватиме підвищенню рейтингу школи-інтернату та транспарентності навчального закладу для партнерських відносин у колі педагогічної спільноти.

Перспективний план інноваційної діяльності та науково-методичного забезпечення освітнього процесу в КЗ ЗСШІ «Джерело»ЗОР

Посилання на використані джерела:
1. Поташнік М.М. Управление развитием школы, 1995р.
2. Бондар В.І. Модернізація спеціальної освіти в Україні: уроки на майбутнє, 2006р.
3. Биков В.Ю. Модель організаційних систем відкритої освіти: монографія, 2009р.
4. Андрущенко В.П. Інноваційна стратегія розвитку освіту як підгрунтя «українського прориву», науковий збірник праць, 2009р.