План роботи РМО вчителів 2-х класів

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

РМО вчителів 2-х класів Засідання № 1

Місце проведення: Чернігівська сш «  Надія »

Дата проведення: 28. 08. 2014р.

Тема: Організація та науково - методичне забезпечення переходу початкової школи на новий Державний стандарт

Мета: Ознайомити вчителів з новим Державним стандартом.

План

1.Аналіз роботи РМО за 2013- 2014 навчальний рік. Завдання на 2014-2015 навчальний рік. Кікоть О. І. – керівник РМО.

2.Погодження та затвердження плану роботи РМО на 2014 -2015 навчальний рі Кікоть О. І. - керівник РМО.

3. Методичні рекомендації щодо організації навчально - виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році. Галько І. В. -– методист РМК.

4. Опрацювання інструктивно - методичного листа щодо вимог ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів.Галько І. В.- методист РМК.

5. Особливості навчального змісту підручника «Українська мова , 2 клас ( автор Захарійчук М. Д.).Кікоть О. І. – керівник РМО.

6.Профілактика писемного мовленняя . Дисфлексія - хвороба геніїв. Саєнко С. М. - логопед РМК.

7. Проблеми вербального оцінювання навчальних досягнень учні Брегеда С. О – Чернігівська ЗОШ І- ІІІ ступенів імені А. М. Темника

8. Виставка програмово – підручникового забезпечення для 2 класу. Перетятько В. Я. СЗОШ «Надія » І – ІІІ ступенів

9.Огляд новинок методичної літератури, фахових газет та журналів. Кравцова Л. А .- Чернігівська ЗОШ І- ІІ ступенів.

Література: 1. Організація навчально – виховного процесу в 2014/ 2015 н. р. у загальноосвітніх навчальних закладах / П. Б. Полянський // Початкова школа. -2014. - № 8. c. 1-14.

2. Особливості навчального змісту підручника «Українська мова , 2 клас / Захарійчук М. // Початкова школа. -2013. - № 7. с. 12- 17.

3. Анісімова Г. О. Миронюк О. І., Нікулочкіна О. В., Петрик О. В., Пучина Н. Р. Упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в других класах.- Запоріжжя: Нікапринт, 2014. – 124с.

4. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім « Освіта», 2011.- 392 с.

Робота між засіданнями:

1 . Опрацювати : Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім « Освіта», 2011.- 392 с.

2. Опрацювати : книгу Анісімова Г. О. Миронюк О. І., Нікулочкіна О. В., Петрик О. В., Пучина Н. Р. Упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в других класах.- Запоріжжя: Нікапринт, 2014. – 124с. .- с. 110-119.

3. Опрацювати : книгу Анісімова Г. О., Нікулочкіна О. В., Сучасний урок у початковій школі: традиції та іновації ( навчально – методичний посібник ) – Тернопіль: Мандрівець , 2012. – 104 с. 65- 71.

4.Опрацювати : книгу Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор – укладач Н. П. Наволокова.- Х. : Вид. група «  Основа », 2011.- 176с. 73-77.

РМО 2- х класів

Засідання № 2

( семінар - практикум )

Місце проведення: Чернігівська Дата проведення: сш «  Надія »

Дата проведення 2014р. Тема: Інноваційні технології в початковій школі.

Мета: Окреслити шляхи практичного застосування інноваційних технологій на уроках в початковій школі .

План 1. Відвідування та аналіз відкритого уроку з математики у 2 класі.

Перетятько В. А. – СЗОШ І- ІІІ ступенів.

2. Портфоліо та творчий звіт вчителя по роботі над проблемною темою «Інноваційні технології в початковій школі ».

Перетятько В. Я. - СЗОШ І- ІІІ ступенів.

3.Особливості вивчення математики у 2 класі.

Кікоть О. І. - Чернігівська ЗОШ І- ІІІ ступенів імені А. М. Темника .

4. Сутність технології інтерактивного навчання. Миколушенко В. Ф. – СЗОШ «Надія » І – ІІІ ступенів.

5.Упровадження психо – і здоров’язбережувальних технологій в освітній процес. Кікоть О. І. - Чернігівська ЗОШ І- ІІІ ступенів імені А. М. Темника .

6. Огляд новинок методичної літератури, фахових газет та журналів.

Сіра В. І. – Верхньотокмацька ЗОШ І- ІІІ ступенів.


Література: 1. Анісімова Г. О. Миронюк О. І., Нікулочкіна О. В., Петрик О. В., Пучина Н. Р. Упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в других класах.- Запоріжжя: Нікапринт, 2014. – 124с. .- с. 110-119.

2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор – укладач Н. П. Наволокова.- Х. : Вид. група «  Основа », 2011.- 176с. 73-77.

3. Анісімова Г. О., Нікулочкіна О. В., Сучасний урок у початковій школі: традиції та іновації ( навчально – методичний посібник ) – Тернопіль: Мандрівець , 2012. – 104 с. 65- 71.

4. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім « Освіта», 2011.- 392 с.

Робота між засіданнями:

1 . Опрацювати : Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім « Освіта», 2011.- 392 с.

2. Опрацювати : книгу Анісімова Г. О. Миронюк О. І., Нікулочкіна О. В., Петрик О. В., Пучина Н. Р. Упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в других класах.- Запоріжжя: Нікапринт, 2014. – 124с. .- с. 84- 99.

3. Опрацювати : книгу «Формування у молодших школярів мотивації вивчення української мови : теоретичний аспект ». Автор - упорядник Петрик О. В. , методист обласного науково – методичного центру початкової освіти .

4. Опрацювати : книгу « Усе про мотивацію / укладач А. Г. Дербеньова . – Х. : вид. група «Основа», 2012.

5. Опрацювати : книгу «  101 цікава педагогічна ідея . Як зробити урок. – 2ге вид.- Х. : Вид. група «Основа », 2012.

6. Опрацювати : книгу Мочула О. В. «Розвиток життєвих компетентностей на уроках української мови в початковій школі / О. В. Мочула, Г. П. Яріш.- Тернопіль – Харків:видавництво «Ранок », 2012.

'РМО вчителів 2-х класів'

Засідання № 3

( Педагогічна майстерня )

Місце проведення: Чернігівська ЗОШ І- ІІІ ступенів ім. А. М. Темника Дата проведення: 23 . 0.1. 2015р Тема: Мотивація на уміння як вагомий чинник розвитку особистості школяра.

Мета: Розкрити сутність навчальної мотивації на уміння як вагомого чинника розвитку особистості молодшого школяра. ' План

1. Відвідування уроку з української мови у 2 класі «  Влучне вживання дієслів у мовленні. Поєднання дієслів зі словами він, вона, воно, вони».

Кікоть О. І. - Чернігівська ЗОШ І- ІІІ ступенів імені А. М. Темника .

2. Самоаналіз уроку .Кікоть О. І. - Чернігівська ЗОШ І- ІІІ ступенів імені А. М. Темника .

3.Обговорення уроку членами РМО вчителів 2- го класу. Члени РМО 4. Портфоліо та творчий звіт вчителя по роботі над проблемною темою « Мотивація на уміння як вагомий чинник розвитку особистості школяра ».

Кікоть О. І. - - Чернігівська ЗОШ І- ІІІ ступенів імені А. М. Темника .

5.Матеріали з вебінару : «Ресурси для мотивації педагога та учнів Кікоть О. І. - - Чернігівська ЗОШ І- ІІІ ступенів імені А. М. Темника .

6. Застосування на уроках у 2 класі електронних посібників «Вивчаю словникові слова »; «  Українська мова - 2 клас ».

Кікоть О. І. - - Чернігівська ЗОШ І- ІІІ ступенів імені А. М. Темника .

Література:

1.Анісімова Г. О. Миронюк О. І., Нікулочкіна О. В., Петрик О. В., Пучина Н. Р. Упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в других класах.- Запоріжжя: Нікапринт, 2014. – 124с. .- с. 84- 99.

2. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім « Освіта», 2011.- 392 с.

3. Анісімова Г. О. Миронюк О. І., Нікулочкіна О. В., Петрик О. В., Пучина Н. Р. Упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в других класах.- Запоріжжя: Нікапринт, 2014. – 124с. .- с. 84- 99.

4. «Формування у молодших школярів мотивації вивчення української мови : теоретичний аспект ». Автор - упорядник Петрик О. В. , методист обласного науково – методичного центру початкової освіти .

5. « Усе про мотивацію / укладач А. Г. Дербеньова . – Х. : вид. група «Основа», 2012.

6. «101 цікава педагогічна ідея . Як зробити урок. – 2ге вид.- Х. : Вид. група «Основа», 2012.

7.Мочула О. В. «Розвиток життєвих компетентностей на уроках української мови в початковій школі / О. В. Мочула, Г. П. Яріш.- Тернопіль – Харків:видавництво «Ранок », 2012.

Робота між засіданнями:

1 . Опрацювати : Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім « Освіта», 2011.- 392 с.

2. Опрацювати : книгу Анісімова Г. О. Миронюк О. І., Нікулочкіна О. В., Петрик О. В., Пучина Н. Р. Упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в других класах.- Запоріжжя: Нікапринт, 2014. – 124с. .- с. 120 - 124. 3. Опрацювати : статтю Кузнєцової Л. Активізація пізнавальної діяльності на уроках природознавства у початкових класах. // «Початкова школа  ».- 2013. - № 7. с.- 9-10.

4. Опрацювати : статтю Андрусенко І. Формування екологічних умінь як складника природознавчої компетентності молодших школярів. // «Початкова школа» .- 2013. - № 11.