Портфолио Данилевич Ирины по теме "Великое лукавство ума.."

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Данилевич Ірина Володимирівна Запорізька загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 24

Назва проекту

«Басня как литературный жанр. « Великое лукавство ума…»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Тема стосується предметів світова література,малювання,інформатика

Вік учнів, клас

6 клас, 11-12 років

Стислий опис проекту

Учебный проект для учеников 6 класса. Тема в программе « Жанр басни в литературе.Басни И. Крылова.»Учащиеся знакомятся с содержанием басен, анализируют поступки героев, сравнивают басни разных авторов, делают выводы из прочитанного. Проект предусматривает индивидуальную и групповую работу учащихся( артисты, исследователи, психологи).

Питання проекту

Ключове питання

Как вы понимаете выражение « Великое лукавство ума…»?

Тематичні питання

Всегда ли в баснях присутствует аллегория?

Каковы особенности басни?

Почему басни Крылова нельзя пересказывать?

Змістові питання

Какие главные героев басен « Волк и ягненок», Квартет», «Свинья под дубом»?

Какие крылатые выражения и афоризмы из изученных басен вы запомнили?

План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Поглибити і узагальнити знання учнів з теми, удосконалити уміння давати характеристику героям,вміння виразного читання, вміння аналізувати вчинки героїв, робити висновки з прочитаного, сприяти розвитку навичок роботи з інтернетом.

Діяльність вчителя

1. Перед началом работы над проектом, учитель готовит все необходимое для внедрения проекта план внедрения.

2. Для знакомства учеников и их родителей используется публикация -памятка буклет.

3. Проводит мотивацию учеников на участие в проекте, представляя вступительную презентацию. , презентацію-інструкцію

4. Выясняет учебные потребности с помощью анкетирования таблица ЗХУ

5. Разъясняет родителям цель проекта и получает их разрешение на публикацию ученических работ в сети Интернета -бланк-разрешение

6. Консультирует учеников во время работы над проектом, проводит промежуточный опрос по теме и составляет диаграмму. Оценивает деятельность учеников, создает контрольный список для оценивания веб-сайта

Діяльність учнів

Перед початком роботи над проектом учні повинні:володіти основними дослідницькими методами;комунікативними навичками, вмінням створювати текстові документи; працювати з програмами по створенню мультимедійних презентацій, таблиць;уміти самостійно інтегрувати отримані знання з різних навчальних предметів для вирішення пізнавальних задач, вміння працювати в Інтернеті. Створюють блог

Оцінювання

Оцінювання проводиться в три етапи:на початку проекту проводиться роз’яснювання методу проекту, усне опитування та вступне тестування з проекту. Для цього діти та батьки ознайомлюються з методом проектування. Діти заповнюють таблицю « Знаю-Хочу дізнатися-Дізнаюсь» та ознайомлюються з запропонованими вчителем інтернет-ресурсами. Упродовж роботи діти проходять проміжне опитування. Інструментарій оцінювання включає: самооцінювання, взаємооцінювання, оцінювання вчителем. На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо того. Учитель проводить декілька разів оцінювання навчальних потреб учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні ведуть щоденник спостережень впродовж всього виконання проекту та постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. Учні також використовують форми (оцінювання аналізу завдання, оцінювання вміння аргументувати), які допомагають їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні працюватимуть у малих групах над створенням блогів для того, щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список та Форму оцінювання для блогу, які допомагає їм створювати блоги. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання (опитувальник) та само оцінювання. Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи: а) оцінювання на початку проекту б) поточне оцінювання в) наприкінці роботи над проектом Інструментарій оцінювання включає: 1. Самооцінювання: а) вчителя перед початком проекту, б) учнів за допомогою списків запитань для самоконтролю 2. Взаємооцінювання: усне, за допомогою анкет із заданими критеріями 3. Оцінювання учителем: блогів, презентацій, виступів учнів

Корисні ресурси

Підручники, посібники, художня література, довідники, енциклопедії, інструкції тощо. Набір паперу( формат А4, А1), клей, маркери, стікери. http://ru.wikipedia.org/wiki/; https://www.google.ru/#newwindow=1&q=; http://www.labirint.ru/series/26009http://www.biografguru.ru/about/krilov/?q2; http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/drugie-;http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd

Інші документи

Тексти басен КриловаІ., ілюстраціїї до басен