Портфолио Сапалёвой Наталии Григорьевны по теме "Вечная тема"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Сапальова Наталія Григорівна

Комунальний заклад «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело»»

Назва проекту

Вечная тема

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Дана навчальна тема розроблена роботи на уроці позакласного читання із світової літератури.

Вік учнів, клас

9 клас, Діти у класі різновікові: 14-15 років

Стислий опис проекту

Над проектом працюватимуть учні 9-го классу. Тема з програми «Ствердження величі та краси справжнього кохання у трагедії В Шекспіра «Ромео та Джульєтта». На уроці використовуватимуться різні форми роботи, а саме: групові види роботи (клас буде поділено на 4 групи), робота над проблемною темою у вигляді колективного обговорення, знятого відеоролику

Питання проекту

Чи є тема кохання вічною темою?

Ключове питання

Що хвилювало і досі хвилює серця людей?

Тематичні питання

 • Чому ми й досі читаємо Шекспіра?
 • Як твори Шекспіра впливають на наше сучасне життя?
 • Яким чином твори Шекспіра мають відношення до мого життя?

Змістові питання

 • Коли ми вперше зустрічаємося з Ромео? Який у нього настрій? Чому?
 • Как к Ромео относятся его друзья? Родители? Враги?
 • Когли й де Ромео зустрічаєся з Джульєтою? Що він робить після балу?
 • Які враженняя виникли у вас під час читання п'еси? Чому?
 • Якою ви уявляєте собі Джульєтту?
 • Чому Ромео та Джульєтта вирішили так швидко обвінчатися? Що ними рухає?
 • Як змінюються герої після зустрічі?
 • Що змушує Ромео тікати? Як це сприймає Джульєтта?
 • Коли ще прояявляється сила волі Джульєтти?
 • Чим закінчується історія Ромео та Джульєтти?
 • Герої гинуть. Чому ж у коханні «всеперемагаючий голос»?
 • А для самих героїв?
 • Чому ж останній акорд такий сумний?
 • Які уявлення про кохання и сім'ї існують у героїв трагедії?
 • Яка із цих версій найближча вам? Чому?
 • У чому причина трагічної гибелі Ромео та Джульєтти?
 • Що довели герої своєю смерттю?
 • Чи являється трагедія песимістичною? Чому?

План вивчення теми

План впровадження План виконання навчальних проектів

Навчальні цілі

(Учень (учениця):

 • знає хронологічні межі Відродження, особливості світоглядного перевороту того часу, історичний і культурний контекст, роль античності в розвитку літератури;
 • визначає риси гуманізму в літературних творах доби Відродження;
 • розповідає про ключові віхи життя й творчості митців, розкриває їхній внесок в історію національних літератур і світової культури
 • розкриває загальнолюдський зміст вічних образів ренесансних творів (Ромео і Джульєтта);
 • виявляє жанрові особливості п’єси «Ромео і Джульєтта»;
 • аналізує драматичний твір (в окремих частинах і цілісно), виявляє в ньому морально-філософські проблеми, засоби художньої виразності;
 • розкриває особливості художньої мови творів (в оригіналах і перекладах), наводить відповідні приклади, цитати;
 • знає про втілення сюжетів, образів, мотивів ренесансної літератури у світовому мистецтві (1-2 твори за вибором);

Діяльність вчителя

 • Вчитель організовує діяльність учнів за планом роботи, та планомвпровадження
 • Перед початком работи над проектом учитель пропонує буклет та презентацію що стимулює учнів до работі.
 • Зясовуючи мотиваційні потреби учнів, дітям прпонується заповнити таблицю ЗХЯД і виконати завдання таблиці.
 • Перевіряє роботу учнів

Діяльність учнів

 • Під час работи над темою учні визначають мету своєї роботи ведуть дослідження з проблемного питання проекту, працюючи в групах, користуються інтернет-ресурсами. Щоб дії груп були зкоординованими, діти вивикористовують запропоновану учителем презентацію зі структури работи;
 • заповнюють діаграму відповідями за змістом тексту;
 • Висновком работи над проектом стане блог "В жизне есть только одно счастье - любить и біть любимым", на якому представлені результати работи дослідження групп учнів.

Оцінювання

Оцінювання работи за планом:

 • Зміст
 • Мета роботи
 • Определение стратегіі вирішення проблемного питання з теми
 • Оригинальність поставленої проблеми
 • Наявність логічної відповіді на поставлене проблемне питання
 • Використання в роботі примірників та іншої літератури з теми
 • Достовірність представленої інформації
 • Чіткість та доступність матеріалу
 • Наявність висновків дослідження
 • Самостоятійність дослідження
 • Коректність тексту
 • Відсутність орфографічних та пунктуаційнх помилок
 • Відповідність загальноприйнятим нормам оформлення
 • Дизайн
 • Естетичне оформлення
 • Сприйняття слайдів
 • Відповідність оформлення та змісту презентації

Корисні ресурси

Інші документи