Портфоліо Євлаш Анни Вікторівни з теми "Последствия парникового эффекта для Земли"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Євлаш Анна Вікторівна

Назва проекту

Последствия парникового эффекта для Земли

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

география, экология, химия, физика, биология.

Вік учнів, клас

Проект рассчитан на учащихся 10 классов

Стислий опис проекту

Навчальний проект призначений для учнів 9-11 класів під час вивчення теми «Глобальні проблеми людства». Тривалість проекту – 4 тижні. Учням пропонується провести дослідження впливу людини на навколишнє середовище, визначити чи завдає шкоди власна родина природі та чи може природа відновитись. На початку проекту учні знайомляться з темою проекту, питаннями, планом роботи та оцінюванням, формуються у три групи «Історики-біологи», «Лаборанти-екологи» та «Аналітики-прогнозисти», розподіляють обов’язки у групі. На другому етапі роботи опрацьовують інформаційні джерела, проводять досліди в домашніх умовах, аналізують отримані результати. Результати дослідження оформляють у вигляді презентації, публікації або стін-газет. Завершується робота у проекті проведенням уроку-конференції, де учні захищають власні напрацювання, на яку можна також запросити фотографів.

Питання проекту

Ключове питання

Чи встигає Земля компенсувати шкоду людства?

Тематичні питання

 1. Як змінитися співвідношення суші і океану, якщо рівень підніметься на 4 метри?
 2. Якої шкоди здоров'ю людини може нанести таке явище як "парниковий ефект"?
 3. Чи корисно те, що клімат на планеті змінеться в бік підвищення температури?
 4. Чи правда, що парниковий ефект це не антропогенний явище, а просто черговий природний цикл?
 5. Який ваш власний вплив на природу планети?

Змістові питання

 1. Що таке парниковий ефект?
 2. Хто досліджував явище парникового ефекту?
 3. Які наслідки парникового ефекту?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

 • проаналізувати вплив членів своєї родини на навколишнє середовище;
 • сконструювати та описати "парниковий ефект" в домашніх умовах
 • висунути гіпотезу про наслідки нераціонального природокористування ;

Діяльність вчителя

Презентація учителя 2 Наслідки парникового ефекту для Землі

Список рекомендованої літератури та посилань

Оцінювання за стратеією 3-2-1

Загальна таблиця журналу рефлексії

Результати визначення рівня здобутих учнями знань в процесі участі у проекті

Способи роботи над проектом

Діяльність учнів

Ученическая презентация Историческая справка

Інші роботи учнів

Моделювання парникового ефекту

Моделювання парникового ефекту 2

Різні сторони одного явища

Шкода здоров'ю людини від "парникового ефекту"

Підведення підсумків проекту

Оцінювання

Стислий опис оцінювання

Упродовж всього проекту проводиться оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним таблицю З-Х-Д та схему для визначення рівня знань учнів щодо Основних запитань про парниковий ефект. Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання виконання групового завдання, призначену для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням. Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель має формувати в учнів самоспрямованість. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для цього розроблені Контрольний список з керівництва власним навчанням, Контрольний список самоспрямування у навчанні. Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони та форми. Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем Форми оцінювання блогу. Для оцінювання створених учнями Вікі-сайтів та презентацій, вчителем створено спеціальні форми: Форму оцінювання сайтів та Форму оцінювання презентацій. Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою Контрольного списку для вікі-сайту і Контрольного списку для блогу та захист створеної презентації під час проведення шкільної презентаційної кампанії учнівських інформаційних проектів.


Форма оцінювання З-Х-Я-Д

Контрольний список для відслідковування прогресу учнів

Організаційна діаграма для оцінювання навчальних потреб учнів

Оцінювання за стратеією 3-2-1

Журнал рефлексії Форма опитування

Задание для детей особыми потребностями

Задания для работы одаренных учащихся

Визначення рівня здобутих учнями знань в процесі участі у проекті

Оцінювання учнівських робіт:

Презентація
Публікація
Веб-блог/сайт

Корисні ресурси

Інші документи

Презентація Наслідки парникового ефекту для Землі

Список рекомендованих посилань

Список рекомендованої літератури