Портфоліо Євтушенка Дмитра з теми"Придніпровський економічний район"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Євтушенко Дмитро Юрійович

Назва проекту

Придніпровський економічний район

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Економічна і соціальна географія України

Вік учнів, клас

9 клас, учні 14-15 років

Стислий опис проекту

Дослідити природоресурсний потенціал придніпровського економічного району та скласти презентації щодо вивчення даного району. провести урок-конференцію по захисту презентацій географів,геологів, економістів,агрономів,синоптиків,етнографів.

Питання проекту

Ключове питання

Чи дійсно Придніпровський економічний район входить до найбільш розвиненних економічних районів України?

Тематичні питання

1. Які галузі спеціалізації промисловості району? 2. Які умови визначили розвиток чорної металургії? 3. Назвіть основні центри машинобудування району.

Змістові питання

1. Які області входять до складу Придніпровського економічного району? 2. Чим відрізняється його географічне положення від інших в Україні? 3. Які міста цього економічного району входять до десятки найбільших у нашій державі? 4. Яка специфіка природоресурсного потенціалу Придніпровського ЕР?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

дати характеристику Придніпровського економічного району; розвивати навички роботи зі схематичним зображенням економічного району; виявляти взаємозв’язки між складовими господарського комплексу району; удосконалювати географічний прийом «накладання карт» атласу; виховувати аналітичне мис­лення, увагу, вміння працювати в групах.

Діяльність вчителя

При підготовці до уроку потрібно визначити тему та мету,навчальні потреби учнів.Складаємо план уроку, готуємо ключове питання,тематичні та змістові,опитувальник.Приготувати вчительську презентацію та тематичні карти,діаграми,визначення послідовності характеристики ЕР та визначення,що спільного та відміного в двох економічних районах. На початку уроку потрібно поставити проблемне питання,ознайомит з навчальними цілями.Впродовж уроку вчитель веде спостереження та аналізує. При оцінюванні будуть використовуватися всі методи:опитування, бесіда, тестування, вікторина, мозкова атака. та інструменти приговлені раніше:опитувальник, схеми, карти, таблиці. Впродовж роботи над проектом ми ведемо спостереження за роботою учнів,надаємо вказівки, проводимо анкетування, при цьому використовуємо такі інструменти:інструкції, анкети. Оцінювання буде проводитись вчителем та учнями на прикінці роботи з проектами. кожна група робить захист свого проекту, інші роблять записи на заготовлених схемах аналізу, та заповнюють таблиці і дається повний аналіз їхньої роботи. Робиться повний аналіз роботи групи та виставляються оцінки.

Діяльність учнів

Оцінювання

Корисні ресурси

Інші документи