Портфоліо Бодні Ірини Василівни з теми "Комп'ютерна графіка"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Бодня Ірина Василівна, вчитель інформатики Гуляйпільського колегіуму "Лідер"

Назва проекту

"Комп'ютерна графіка"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика

Вік учнів, клас

Клас: 9

Вік:13-14 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект призначений для учнів 9 класу під час вивчення теми «Комп’ютерна графіка». Тривалість проекту – 4 тижні. Учням пропонується провести дослідження впливу властивостей графічних файлів на якість зображення. На початку проекту учні знайомляться з темою проекту, питаннями, планом роботи та оцінюванням, формуються у дві групи «Векторна графіка», та «Растрова графіка», розподіляють обов’язки у групі. На другому етапі роботи опрацьовують інформаційні джерела, створюють малюнки у графічних редакторах, аналізують отримані результати. Результати дослідження оформляють у вигляді презентації, публікації або Вікі-статті. Завершується робота у проекті проведенням уроку-конференції, де учні захищають власні напрацювання, на яку можна також запросить фотографів.

Питання проекту

Ключове питання

Як знайти баланс між можливостями та бажанням?

Тематичні питання

 • Що краще - вектор чи растр?
 • Який переваги та недоліки різних колірних систем?
 • Яка різниця між векторною та растровою графікою?
 • Які переваги та недоліки растрової графіки?
 • Які переваги та недоліки векторної графіки?

Змістові питання

 • Які колірні моделі використовуються при обробці графічної інформації на комп'ютері?
 • Які існують види комп'ютерної графіки?
 • Які існують формати графічних файлів?
 • Якими графічними редакторами обробляють растрові зображення, векторні зображення?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

 • розширення та поглиблення знання учнів з основи комп’ютерної графіки;
 • формування вмінь та навичок перетворювати формати графічних файлів за допомогою спеціалізованих програмних засобів, відкривати й зберігати зображення, а також створювати нові зображення в середовищі графічного редактора;
 • дослідження особливостей растрової і векторної графіки, впливу колірних моделей, роздільної здатності та інших характеристик на якість зображення;
 • виділення переваг та недоліків векторної та растрової графіки.

Діяльність вчителя

Стартова презентація вчителя

Буклет про проект

Список рекомендованої літератури

Способи роботи над проектом

Завдання для дітей з особливими потребами

Завдання для обдарованих дітей

Інструкція до практичної роботи для групи "Растрова графіка"

Інструкція до практичної роботи для групи "Векторна графіка"

Шаблон учнівської презентації

Діяльність учнів

Презентація групи "Растрова графіка"

Презентація групи "Векторна графіка"

Публікації груп:

Результати дослідження учнів в проекті "Комп'ютерна графіка" (вчителі інформатики-друга освіта, травень 2015)

Оцінювання

ЗХД-таблиця

Організаційна діаграма

Взаємооцінювання в групі за стратегією 3-2-1

Контрольний список для відслідковування прогресу учнів

Щоденник рефлексії

Анкета для виявлення вхідних знань та навичок

Тести

Листок аналізу роботи групи (оцінювання учнями)

Опитувальник визначення рівня здобутих учнями знань в процесі участі у проекті

Листок контролю технічних проблем

Оцінювання вікі-статті

Оцінювання презентації

Оцінювання публікації

Самооцінювання роботи в групі

Рух груп

На початку проекту вчитель пропонує учням заповнити схему "Знаю-Цікавлюся-Хочу дізнатися", що дозволить визначити потреби учнів, їх початковий рівень знань, зацікавленість тими чи іншими підтемами проекту, дозволить об'єднати дітей в групи за інтересами. Для визначення початкових умов проекту (рівень володіння комп'ютерними технологіями, доступ до комп'ютерів, доступ до Інтернету) використовується анкетування учнів. Для розвитку самостійності та взаємодії в проекті використовується листок аналізу роботи групи (оцінювання учнями), самооцінювання роботи в групі. Для спостереження за процесом роботи груп використовується Гугл-документ "Рух груп за проектом". Тестування перевіряє рівень засвоєних знань учнів під час роботи за проектом. Оцінювання кінцевих результатів роботи в проекті проводиться за допомогою оцінювання Вікі-статті, презентації, публікації.

Корисні ресурси

Ван Рипер. Энциклопедия форматов графических файлов. Київ, BHV, 1999, 1000 с.

В. Ремезовский. Цифровая фотография. Самоучитель (+CD). Київ, BHV, 2005, 368 с.

А.Мельник, Л.Климчик. Основы CorelDraw 12. Cамоучитель. Київ, BHV, 2004, 384 с.

В.И.Ремезовский. Самоучитель Photoshop CS2 (+CD). Київ, BHV, 2006, 384 с.

И.А.Завадский, И.В.Стеценко, А.Н.Левченко. Информатика. 9 класс. Київ, BHV, 2009, 320 с.

В.C.Березовський та iн. Основи комп’ютерної графiки. Київ, BHV, 2009, 320 с.

Інші документи

Список друкованих інформаційних джерел

Інтернет-ресурси проекту

Посилання на використані Інтернет-ресурси