Портфоліо Будіма О. Д. з теми "Мільйон, мільйон, мільйон..."

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Будім Олег Данилович Оріхівська гімназія№1 «Сузір’я»

Назва проекту

"Мільйон,мільйон,мільйон…"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

курс « Світова література»

Вік учнів, клас

10 клас,16 років

Стислий опис проекту

10клас. Тема «Влада золота» в повісті Оноре де Бальзака «Гобсек». У проекті передбачається,творчо співпрацювати з учнями,інтегрувати знання з різних предметів. Посилити практичну спрямованість літературної освіти, використовуючи її для естетично-духовного розвитку учнів; створити умови для свідомої орієнтації у моральних цінностях сучасного світу, вироблення навичок високого рівня мислення.

Питання проекту

Ключове питання

Чи легко бути багатим?

Тематичні питання

Гроші - рушійна сила прогресу?

Гроші – жахлива рушійна сила?

Відсутність грошей псує людину більше, ніж її наявність у великій кількості?

Змістові питання

Чи багатий Гобсек?

Дервіль багатий?

Анастазі де Ресто багата?

План вивчення теми

План вивчення теми

План виконання навчальних проектів

Навчальні цілі

Висвітлити суть задуму повісті "Гобсек";

розвивати вміння висловлюватись, відстоювати власні думки;

виховувати бажання протистояти суспільному злу;

сприяти засвоєнню моральних цінностей.

Діяльність вчителя

1. Постановка учням проблемного питання, демонстрація презентації та буклету


2. Ознайомлення з планом роботи над темою

3. Організація творчих груп: • соціологи аналізують закономірності і чинники розвитку людства з точки зору влади грошей над людиною; • економісти досліджують роль грошей у житті держави і споживача; • літературознавці досліджують питання влади золота в повісті «Гобсек»

4. Націлення на роботу з мережею Інтернет

5. Організація заходу, де буде висвітлений проект.

Діяльність учнів

1. Учні отримують тему; розглядають план дій над роботою

2. Розбиваються на творчі групи

3. Кожна група працює над своїм завданням

4. Доповідають про виконану роботу

5. Демонструють підібраний матеріал: ілюстрації, відеофайли

6. Проходять анкетування для виявлення попередніх знань по даній темі

7. Визначають проблематику твору; з'ясовують образи; дискутують; пояснюють, у чому полягає актуальність твору

8. Заповнюють діаграму

8. Проводять компаративний аналіз образів Гобсека і Пузира, Гобсека і Плюшкіна

9. Створюють власний блог, де викладають короткий висновок проведеної роботи та представляють презентації груп Соціологи,Економісти, Літературознавці

Оцінювання

Оцінювання проводиться у три етапи:на початку роботи проводиться роз’яснення методу проекту, усне опитування та вступне тестування з теми проекту. Для цього учні разом з батьками ознайомлюються з методом проектування (буклетом), діти заповнюють таблицю «Знаю – хочу дізнатися – дізнаюсь», ознайомлюються з інтернет-ресурсами, що запропонував вчитель. Під час роботи учасники проекту ведуть «Щоденник спостережень». Впродовж роботи учні проходять проміжне опитування, проводять соцопитування по темі, проходять заняття та вправи з оцінювання веб сайтів.

Контрольний список блог старші класи

Учнівська презентація ходу та результатів проекту контрольний список

Самооцінювання прикладу учнівської роботи

Форма оцінювання блогу старші класи

Корисні ресурси

www.uk.wikipedia.org

www.shkola.ostriv.in.ua

www.ukrlib.com.ua

www.tvori.com.ua

www.youtube.com

Інші документи

Підручники,довідники