Портфоліо Говорової Тетяни з теми: " Вітер - друг чи ворог?"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Говорова Тетяна Василівна

Назва проекту

" Вітер - друг чи ворог?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія, природознавство, фізика

географія пояснювальна записка

державні стандарти

Вік учнів, клас

6 клас, 11 років

Стислий опис проекту

Поділ учнів на 4 групи. Кожна група отримує завдання. Працює з додатковою літературою, інтернет ресурсами, підбирають картинки, складають блоги, захищають.

Питання проекту

Ключове питання

Що таке вітер?

Сила і напрямок вітру?

Як впливає вітер на життя рослин і тварин?

Тематичні питання

Яку корисну роботу виконує вітер?

В якому випадку вітер буває ворогом для людини?

Де і як в господарстві люди використовують силу вітру?

Змістові питання

Чи потрібні нам знання про вітер?

План вивчення теми (вставити файл)

1. Як утворюється вітер.

2. Як визначити напрямок і швидкість вітру.

3. Що таке роза вітрів.

4. Змінні та постійні вітри.

план вивчення теми

план впровадження теми

Навчальні цілі

-Формувати знання про вітер і причини його утворення; формувати вміння будувати розу вітрів;

-розвивати пам'ять математичні здібності;

-виховувати розуміння важливості використання енергії вітру в практичній діяльності людини.

— надати можливість для набуття учнями практичного досвіду участі

— активізувати пізнавальну, творчу діяльність школярів

— розвивати позитивну мотивацію до навчання

Діяльність вчителя

На початку роботи над міні-проектом "Вітер - є другом чи ворогом" використовуючи прийом "Інтелектуальна розминка" , "Мзковий штурм" вчитель перевіряє базові питання з даної теми використовуючи схеми, картки, журнал спостережень графік оцінювання всіх етапів проекту Вступне слово вчителя з демонстрацією презентації. Під час підготовки проекту вчитель обирає тему проекту, формулює навчальні цілі й проектує результат освітніх досягнень учнів. Підбирає ключове, тематичні та змістові питання для учнів. Проектуючи шляхи організації дослідницької діяльності учнів, учитель пропонує учням розділитися на різні групи:

1) теоретики

2) пошуковці

3) художники

4) літератори

5) практики

Учні отримують інстуктивні карткіз рекомендаціями щодо виконання роботи. озробляються також бланки для здійснення різних видів формуючого оцінювання учнів (визначення потреб учнів, перевірка розуміння й підтримки тощо). Підсумовуючи роботу над проектом, створюємо умову для захисту кожним учасником свого творчого звіту.

Фотоальбом використаних на уроці

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, формулюють для себе навчальні цілі. Знайомляться з переліком питань (ключове, тематичні та змістові). Визначають в якій групі вони будуть брати участь, за допомогою заповнення бланку опитування для організації груп. Виконують навчальні завдання, запропоновані вчителем, використовуючи методичні рекомендації, інструкції, підказки. Під час роботи над проектом здійснюють самооцінювання своєї діяльності, за допомогою заповнення запропонованих вчителем таблиць, форм, бланків. Робота з додатковою літературою, з інтернет ресурсами,підручником, картами атласу, Кожна група учнів гутує повідомлення з даної теми, складає блоги та їх захист.

правила роботи за комп'ютером

презентація

презентація

презентація

Публикация21.Говорова.jpg
Публикация11Говорова.jpg
Публикация1Говорова.jpg


Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють З-Х-Я-Д - таблицю З-Х-Я-Д - таблиця, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за методом мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Я-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес засвоєння знань. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання .

оцінювання презентації

оцінювання публікації

оцінювання веб сторінки

контрольний список для оцінювання веб сайтів

Корисні ресурси

Підручник 6 класу, енциклопедії, інтернет ресурси

Інші документи

http://uk.wikipedia.org/wiki/Вітер

http://geoswit.ucoz.ru/index/0-20

http://www.lnu.edu.ua/faculty/geology/phis_geo/fourman/E-books-FVV/Interactive%20books/Meteorology/wind.htm

http://slovopedia.org.ua/29/53394/8004.html

http://yak-prosto.com/sho-take-viter/

http://ukrmap.su/uk-g6/765.html