Портфоліо Жигрової Вікторії з теми "Сила зла, що творить добро"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Жигрова Вікторія Федорівна

Пологівська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4

Назва проекту

Сила зла, що творить добро

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Проект таких навчальних предметів – світова література, етика, інформатика, основи філософії

Вік учнів, клас

11 клас, 16 років

Стислий опис проекту

Даний проект розрахований на учнів 11 –х класів за темою «Образи Воланда у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» та Мефістофеля у поемі Й. В. Гете «Фауст». Цей проект спрямований на формування в учнів творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, вміння ставити, продуктивно вирішувати нові проблеми, критично мислити, грамотно працювати з інформацією,бути комунікабельною людиною, контактною в різних соціальних групах, здатною до самостійної роботи над розвитком власної моральності, культурного рівня, інтелекту. Робота над проектом передбачає ознайомлення учнів з найвизначнішими досягненнями художньої літератури, культури та мистецтва;розвиток вміння сприймати літературний твір як явище мистецтва, а також формування читацької та мовленнєвої культури.

Питання проекту

Ключове питання

Як вижити людині у світі зла?

Тематичні питання

1.Чи можливе добро без зла, а зло – без добра?

2. Для чого дияволу творити добро?

3. Яким чином зло породжує добро?

Змістові питання

1.Що таке добро і зло?

2. Хто є уособленням зла?

3. Як відбито в романі М. Буалгакова «Майстер і Маргарита» боротьбу добра і зла?

4. Яку роль у романі грає Воланд?

5. ЩО спільного між Воландом і Мефістофелем?

План вивчення теми

План вивчення теми


План впровадження

Навчальні цілі

Під час роботи над проектом, учні навчаться:

• проводити опитування та аналізувати його результати;

• систематизувати, порівнювати та розпізнавати спільне у твердженнях;

• здійснювати пошук в Інтернеті інформації на задану тему;

• працювати з програмою Publisher для створення публікацій;

• працювати з програмою Publisher для створення веб-сторінок;

• працювати з прогамою PowerPoint для створення презентацій;

• оформлювати результати досліджень у блозі;

• працювати з соціальними сервисами;

• оформлювати проект.

Діяльність вчителя

1. З'ясування навчальних потреб учнів здійснюється за допомогою анкетування, таблиці ЗХД, організаційних діаграм

2. Вступна презентація, публікація допоможуть:

А) з'ясувати учням, що від них очікується при виконанні проекта;

Б) що вони будуть робити під час виконання проекту;

В) як вони будуть представляти результати проекту;

Г) які нові знання і навички вони отримують

Діяльність учнів

• Ознайомлюються з вчительською презентацією, з’ясовують свої завдання в межах проекту;

• Ознайомлюються з критеріями оцінювання презентації, публікації, веб-сайту;

• Планують свою діяльність;

• Працюють з дидактичними матеріалами;

• Пошук відповідних матеріалів у Інтернеті, електронних енциклопедіях, літературі;

• Проводять анкетування та проаналізувати його.

• Подають результати роботи над проектом і процесу його виконання у вигляді презентації;

• Знайомляться з правилами створення ефективних публікацій та презентацій;

• Користуватися програмою Excel для оброки даних та створення діаграм;

• Вчаться користуватися програмою Publisher створення публікації;

• Створюють веб-сайт проекту, оформлюють результати досліджень у блозі;

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи:

А) оцінювання на початку проекту;

Б) поточне оцінювання;

В) наприкінці роботи над проектом.

Інструментарій оцінювання включає:

1.Самооцінювання: нотатки у щоденнику, списки запитань для самооцінювання блогу та сайту.

2. Взаємооцінювання: усне, за допомогою анкет із заданими критеріями.

3. Оцінювання учителем: письмових творів, презентацій, виступів учнів.

Оцінювання здійснюється у формі підсумкової роботи за результатами досліджень об’єкту з урахуванням:

1. Роботи над вивченням текстів, критичних матеріалів та інших джерел.

2. Унікальність пошукової роботи.

3. Репрезентативність та пізнавальне значення описуваного обєкту.

4. Змістовність матеріалу

Естетичне оформлення

Корисні ресурси

http://www.ukrlib.com.ua/.

http://www.litra.ru/

http://www.inpearls.ru/

http://www.youtube.com

http://www.labirint.ru/

http://uk.wikipedia.org/

Інші документи

Підручник,словники, довідники, енциклопедії, тексти твору