Портфоліо Жука Олександра Анатолійовича з теми "Здоровий спосіб життя"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Жук Олександр Анатолійович

Назва проекту

Здоровий спосіб життя

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи здоров'я, інформатика

Вік учнів, клас

11-12 років, 6 клас

Стислий опис проекту

Для реалізації проекту використовуються розділ з навчальної програми: “Здоров’я і фізична культура”.
Мета проекту:
Довести приорітетність здоров'я серед інших людських цінностей, формувати відповідні навички щодо ведення здорового способу життя, вчитися використовувати набуті вміння, виховувати почуття відповідальності за збереження свого здоров'я і тих, хто поряд.
Учні, працюючи над проектом, реалізовуватимуть такі види діяльності:
- пропагування необхідності дотримання здорового способу життя;
- формування активної громадянської та життєву позиціхїщодо здорового способу життя;
- привернення уваги учасників проекту до вирішення проблеми в межах групи, навчального закладу, дому, вулиці тощо;
- організовування та проведення майтер-класів, заходів спрямованих на вирішення проблеми.
В результаті проектної діяльності учні:
1. Проведуть дослідження за темою: "Основні складові здоров'я" та оформити результати у вигляді презентацій.
2. Знайдуть та проаналізувати матеріал на тему: "Видатні спортсмени нашого краю таеквон-до".
3. Проведуть лекції із залученням тренерів секції таеквон-до "Олімпійський рух для школярів".
4. Розроблять блог з тему: "Видатні спортсмени нашого краю таеквон-до".
3. Проведуть майстер-класу у стінах нашого закладу за участю відомих спортсменів на тему: "Розвиток фізичного здоров'я".
4. Проаналізують казку "Доктор Айболит" та формити результати у вигляді плакату на тему: "Правила дорожнього руху".
5. Проаналізують казку "Рукавичка", переробити та відтворити казку на тему "Рукавичка на новий лад" задля нагадування учням правил поведінки під час канікул.
6. Проаналізують матеріал з теми: "Здоров'я починається з сімї", та створити відео-ролик на тему "Що думають діти про кохання?".
7. Розроблять сценарій виховного заходу "Що треба знати про право і закон?".
8. Розроблять буклет "Складові здоров'я".

Питання проекту

Ключове питання

У чиїх руках наше здоров'я?

Тематичні питання

1. Чи взаємоповязане психічне та духовне здоров'я?
2. Як привернути увагу до розвитку духовного світу?
3. Чи лекго вести здоровій спосіб життя?
4. Що отримає людина у життя яка дотримується правил здорового способу життя?
5. Яким я бачу наступне покоління?

Змістові питання

1. Які основні складові здоров'я?
2. Які ознаки соціальної зрілості?
3. Основні ознаки психічного та духовного здоров'я?
4. Які основні правила безпеки у щоденному житті?
5. Які основні правила дорожнього руху?
6. Які фактори впливають на психологічне благополуччя?

План вивчення теми

Плану вивчення теми
План впровадження

Навчальні цілі

Сформувати в учнів поняття про здоровий спосіб життя, ознайомити з основними складовими здорового способу життя.
Ознайомити учнів з поняттям соціальна зрілість.
Розвивати інтерес до введення здорового способу життя

Діяльність вчителя

Стартова презентація проекту
Буклет про метод проектів
Завдання для самостійної роботи: робота обдарованих учнів
Презентація про способи роботи груп над проектом

Диференціація навчання

Для учнів з особливими потребами запропоновано
Розробити презентацію з теми: "Видатні спортсмени Запорізького краю з таеквон-до".
Створити плакат з теми: «СК Таеквон-до».
При виникнення труднощів, мають можливість звернутися за консультацією до вчителя в визначений раніше дань та час. Вчитель може підкорегувати роботу групи, звернувши увагу на неточності та помилки, в разі їх наявності.

Для учнів з огляду на стилі мислення
Свторити плакат ілюструючи жестовою мовою на тему: "Олімпійський рух для школярів" (рефлексивні)
Підготувати матеріали до проведення кгулого столу (імпульсивні)

Для учнів з огляду на канали сприйняття інформації:
Створити відеоролик на тему: "Видатні спортсмени Запорізького краю" (візуали - іконісти)
Розробити статтю до шкільної газети на тему "Спорт - це життя" (візуали - вербалісти)

Для учнів з творчими задатками та критичним мисленням
Підготувати сценарій та провести майстер-класу "Розвиток фізичного здоров'я"

Завдання проекту

1. Провести дослідження за темою: "Основні складові здоров'я" та оформити результати у вигляді презентацій.
2. Знайти та проаналізувати матеріал на тему: "Видатні спортсмени нашого краю таеквон-до".
3. Провести лекції із залученням тренерів секції таеквон-до "Олімпійський рух для школярів".
4. Розробити блог з теми: "Видатні спортсмени нашого краю таеквон-до".
3. Провести майстер-класу у стінах нашого закладу за участю відомих спортсменів на тему: "Розвиток фізичного здоров'я".
4. Проаналізувати казку "Доктор Айболит" та формити результати у вигляді плакату на тему: "Правила дорожнього руху".
5. Проаанлізувати казку "Рукавичка", переробити та відтворити казку на тему "Рукавичка на новий лад" задля нагадування учням правил ЗСЖ.
6. Проаналізувати матеріал з теми: "Здоров'я починається з сімї", та створити відео-ролик на тему "Здоровим бути модно".
7. Розробити сценарій виховного заходу "Що треба знати про здоровий спосіб життя".
8. Розробити буклет "Складові здоров'я".

Дослідницькі завдання проекту

1. Провести дослідження та ознайомитися з основними складовими здоров'я.
2. Розробити правила ведення здорового способу життя включаючи аспекти розвитку фізичного, психічного та духовного розвитку.
3. Проаналізувати який вплив сім’ї на репродуктивне здоров’я людини.
Висновки:
Результатом роботи на проектом є чітке усвідомлення того, що основний шлях досягнення максимально можливого здоров'я проходить через впровадження здорового способу життя та створення сприятливого навколишнього середовища. Також змінюється ставлення учнів до власного здоров'я, пропагандується й утверджується здоровий спосіб життя, спостерігається тенденція відмови від тих звичок, які мають негативний вплив на здоров'я.

Діяльність учнів

Блог видатні спортсмени Запорізького краю Таеквон-до
Презентація "СК Таеквон-до"

Оцінювання

Здоровий спосіб життя
Анкетування
Рефлексія
ЗХД
Взаємооцінювання роботи учнів в групі
Календар моєї діяльності
Організаційна діаграма

Корисні ресурси

Друковані ресурси:
1. Основи здоров'я і фізична культура (теоретичні відомості) / Н. Андрощук, М. Андрощук, — Т. : Підруч. і посіб., 2006. — 160 с.
2. Всесвітній день здоров'я — 7 квітня // Здоров'я та фізич. культура. — 2007. — № 9. — С. 19-20.
3. Теоретичні підходи до формування культури здоров'я школярів / В. Горащук // Безпека життєдіяльності. — 2005. — № 5. — С. 58-61.
4. Концепція навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок : інформ. зб. з життєвих навичок / авт.-упоряд. М. Бело. — К. : Генеза, 2005. — 77 с.
5. Формула здоров'я : сторінка методиста / Є. Неведомська // Основи здоров'я та фізич. культура. — 2007. — № 5. — С. 20-23.
6. Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД) : навч.-метод. посіб. / В. Сорочинська [та ін.] . — К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. - 168 с.
7. Формування здорового способу життя молоді : підлітковий вік / І. Рудніцька // Психолог. — 2004. — № 13. — С. 15-25.
8. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра : навч.-метод. посіб. / О. Ващенко [та ін.]. - Кам'янець-Поділ. : Абетка, 2003. — 191 с. : (Здоров'ятко).
Електронні ресурси:
9. Блог вчителя з освнов здоров'я Коршунової Н.І. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zdoroviesuper.blogspot.com, вільний. – Назва з екрану.
10. Спортивна секція СК “Jaguar”[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sc-jaguar.zp.ua/home, вільний. – Назва з екрану.
11. Ресурсний центр “Молодь за здоров’я” [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.mzz.com.ua, вільний. – Назва з екрану.

Інші документи

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура”
знати складові здоров’я, їх ознаки і показники, фактори здоров’я, складові здорового способу життя, види і фактори безпеки і небезпеки, принципи та умови безпечної життєдіяльності, розуміти сутність здоров’я;
знати основні фактори і правила збереження та зміцнення фізичної складової здоров’я;
знати ознаки соціальної зрілості, основні фактори, що впливають на репродуктивне здоров’я, основи законодавства щодо безпеки і здоров’я людини, основні види небезпеки, правила безпеки у щоденному житті, правила дорожнього руху, безпечної поведінки у сучасному суспільстві;
знати ознаки психічної і духовної складових здоров’я, фактори, що впливають на психологічне благополуччя, фактори, що впливають на духовний розвиток підлітків, юнаків і дівчат, естетичні і моральні засади здоров’я та умови формування особистості.