Портфоліо Злиденної Наталії Анатоліївни з теми: "Заміни лампи - зміни світ!"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Злиденна Наталія Анатоліївна

Назва проекту

«Заміни лампи – зміни світ!»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет фізика.Розглядається дана тема в економічній і соціальній географії України,економіці.

Вік учнів, клас

9клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Даний навчальний проект призначений для учнів 9 класу. Основні види діяльності учнів: дослідницький,пошуковий, груповий. В ході проекту учні виступають в ролі істориків,економістів, дослідників(експериментаторів). В результаті проекту учні повинні познайомитися з історією та видами енергозберігаючих ламп,порівняти характеристики лапм розжарення та енергоефективних ламп, з'ясувати їх недоліки і переваги,перевірити на практиці економічність енергозберігаючих ламп. Результат роботи над питаннями проекту буде висвітлений в буклеті, презентації та публікації.

Питання проекту

Ключове питання

Чи завжди потрібні зміни?

Тематичні питання

1. Яка еволюція розвитку джерел світла?

2. Які лампочки обрати: світлодіодні, люмінесцентні чи лампи розжарювання?

3. Економія чи "гроші на вітер"?

Змістові питання

1.Які зміни відбуваються з джерелами світла?

2. Чому відмовляються від лампи розжарювання?

3. Що таке:

  • електроди,
  • люмінофор,
  • світлодіод,
  • електролюмінесценція,
  • світловий потік,
  • електрична потужність лампи,
  • ват?

4. Які переваги люмінесцентного освітлення ?

5. Чим корисне світлодіодне освітлення?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

1. Формувати екологічну свідомість учня.

2. Зацікавити учнів проблемою сучасної енергетики.

3. Формувати вміння аналізувати і робити висновки, порівнюючи різні види енергозберігаючих лапм.

4. Формувати вміння отримувати інформацію про типи ламп та їх характеристику з різних джерел: підручника, додаткової літератури, Інтернету, експерименту.

5. Формувати вміння та навички з економного використання енергії.

6. Навчити учнів організовувати екперимент (планування, аналіз результатів) в команді, спілкуватиь та обмінюватись результатами.

7. Навчити учнів вмінню демонструвати цільовій аудиторії результати досліджень.

Діяльність вчителя

Підготовчий етап:

1. Вибір теми відповідно програми та Державного стандарту.

2. Постановка мети та основних питань проекту.

3. Розробка завдань проекту.

4. Підготовка документації для виявлення потреб учнів.

5. Створення вчительської презентації.

6. Підготовка плану впровадження проекту.

7. Підготовка обладнання для реалізації проекту.

8. Розробка критеріїв оцінювання.

9. Підготовка лічильників балів оцінювання презентації, буклетів.

10. Підготовка документів для диференціації.

Етап реалізації:

1. Знайомство з вчительською презентацією.

2. Постановка завдання учасникам проекту.

3. Об’єднання учасників в групи.

4. Розподілення обов’язків між учасниками в групах.

5. Обговорення та постановка задач перед групами.

6. Створення графіку виконання проекту.

7. Планування представлення результатів роботи групами.

8. Використання документів для диференціації допомоги учням з різними потребами.

9. Консультування учнів та спостереження за тим, як вони проводять дослідження.

Підсумковий етап:

1. Оцінювання учнівської роботи.

2. Обговорення результатів проекту.

3. Проведення конференції з презентації роботи над проектом.

Буклет про метод проектів для учнів

Стартова презентація проекту

Список рекомендованої літератури

Способи роботи над проектом

Завдання для учнів з особливими потребами

Завдання для учнів з високим рівнем знань

Діяльність учнів

Підготовчий етап:

1. Отримання теми дослідження.

2. Допомога керівнику в підготовці обладнання.

Етап реалізації:

1. Об’єдналися в групи, обрали назву.

2. Обрали ролі в групі.

3. Поставили та розподілили між собою завдання.

4. Спланували роботу з виконання завдання.

5. Познайомилися з графіком виконання проекту.

6. Провели дослідження.

7. Створили презентацію, публікацію, розробили поради.

Підсумковий етап:

1. Провели самооцінку виконаної роботи.

2. Запросили адміністрацію та вчителів школи на конференцію.

3. Виступили на конференції з результатами проекту.

Учнівська презентація

Оцінювання

Перед початком роботи над проектом проводиться опитування учнів з використанням тестів,З-Х-Д-Я таблиці, організаційної діаграми. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання. Вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорення їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Це дало можливість відслідковувати прогрес у їх навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати мислення. Для цього використовувалися: комп’ютери,плакати, маркери. Учні знайомляться з інструкцією проведення експерименту для здійснення самооцінки свого власного прогресу у навчанні. Опитування проводиться упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати проекти. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів. Учні використовують форму оцінювання презентації для здійснення самооцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації проектів. Впродовж роботи над проектом було використано диференційовану оцінку обдарованих учнів та учнів, що мають проблеми в навчанні; оцінка спостережень відбувалася завдяки спискам запитань для самоконтролю. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, буклету і учнівських письмових відповідей на конференції.

З-Х-Д-Я таблиця

Організаційна діаграма

Оцінювання 3-2-1

Контрольний список

Саморефлексія

Анкета знань

Критерії оцінюнювання презентації

Корисні ресурси

Програма розвитку ООН в Україні Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення

Компактні люмінесцентні лампи

Характеристика енергозберігаючих люмінесцентних ламп

Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Лампи розжарювання

Які лампочки обрати: галогенні, флуоресцентні чи лампи розжарювання?

Види ламп - чим відрізняються, їх переваги та недоліки

Переваги й недоліки енергозберігаючих ламп: Види ламп

Як правильно обрати енергозберігаючі лампи

Енергозберігаючі лампи - реальна економія!

Енергозберігаючі лампи: панацея чи екологічна бомба?

Інші документи