Портфоліо Кадігроб Альони Леонідівни з теми "ВІЛ СНІД - чума XXI століття"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Кадігроб Альона Леонідівна - вчитель інформатики Новопетрівського НВК

Назва проекту

ВІЛ СНІД - чума ХХІ століття

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи здоров'я, другорядні - БЖД, біологія, етика

Вік учнів, клас

14 - 15 років 9 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект призначений для учнів 9 класу. Тривалість пректу - 4 тижні. На початку учні знайомляться з темою проекту "ВІЛ СНІД - чума ХХІ століття", головними питаннями, планом роботи та оцінюванням. Учні формуються у групи "Дослідники", "Юристи", "Соціологи" та розділяють обов'язки. На другому етапі роботи шукають необхідну інформацію за допомогою різних інформаційних джерел, опрацьовують її. Результати своєї роботи оформлюють у вигляді презентації, публікації або Вікі-статті. Робота у проекті завершується уроком-конференцією, де учні захищають свої проекти.

Питання проекту

Чому ВІЛ/СНІД є чумою ХХІ століття?

Ключове питання

А ти обираєш життя?

Тематичні питання

 1. Що треба знати про ВІЛ та СНІД?
 2. Які існують шляхи передачі ВІЛ?
 3. Як ВІЛ руйнує інумітет?
 4. Як захистити себе від інфікування ВІЛ?
 5. Яка існує терапія для ВІЛ-інфікованих людей?

Змістові питання

 1. Що таке ВІЛ та СНІД?
 2. Як ВІЛ передається через кров?
 3. Як ВІЛ передається черес статеві контакти?
 4. Як ВІЛ передається від інфікованої матері дитині?
 5. Якими способами ВІЛ-інфекція не передається?
 6. Які є стадії ВІЛ-інфекції?
 7. Які є професійні ризики ВІЛ-інфікування?
 8. Як зменшити ризик інфікування?
 9. Що таке АРВ-терапія?
 10. Куди звернутися за консультацією і по допомогу?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми
План впровадження

Навчальні цілі

 • Вдосконалити навички роботи за комп'ютером, зокрема в програмах Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, в мережі Інтернет
 • Здійснювати пошук, опрацювання та використання інформації
 • Розвивати вміння аналізувати та систематизувати інформацію
 • Розвивати творчу уяву
 • Сформувати знання по даній темі

Діяльність вчителя

Буклет про метод проектів
Стартова презентація проекту
Список рекомендованої літератури
Презентація про способи роботи над проектом
Документ для дітей з особливими потребами
Робота обдарованих учнів

Діяльність учнів

Учнівська презентація

Оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всіх етапів проектної діяльності за даною темою. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що вони вже знають відбувається при обговорені Ключового питання після показу Стартової презентації та при заповненні таблиці ЗХД. Поточне оцінювання грунтується на відповідях на запитання, які попередньо записані вчителем для учнів до контрольних списків з усіх видів діяльності, що передбачена у завданнях, які надаються групам учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу дослідження, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання - оформленні продукту для представлення результатів учнівських проектів: контрольний список для відслідковування прогресу учнів, інструкція-завдання щодо оцінювання власної роботи в проекті, інструкція-шаблон для проведення взаємооцінювання роботи учнів в групі. Учні використовують надані вчителем форми оцінювання з балами з кожного виду діяльності (відповідно до контрольного списку) для самооцінювання свого проекту. Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки кінцевих презентацій, публікацій. Контрольний список питань до проекту допомагають учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання завдань. Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його (її) вклад був цінним відповідно до контрольного списку для оцінювання внеску учасника до роботи групи та форми для оцінювання. Також наприкінці проекту проводиться тестування за допомогою Google форми для визначення рівня здобутих учнями знань. Впродовж всієї роботи над проектом, якщо в учнів виникають якісь питання, вчителем проводяться індивідуальні та групові консультації.Обов’язковим є заповнення учнями щоденника для рефлексії. По завершенні проекту виставляється комплексна оцінка (враховуються всі роботи портфоліо, також захист проекту).
Таблиця ЗХД
Організаційна діаграма
Інструкція-шаблон для проведення взаємооцінювання роботи учнів в групі
Контрольний список для відслідковування прогресу в навчанні учнів
Щоденник для рефлексії
Google-опитувальник
Критерії оцінювання учнівської роботи

Корисні ресурси

Документальний фільм "СНІД"
Документальний фільм "СНІД - 2"
Життя на повну силу
ВІЛ/СНІД повинен знати кожен
Фільми з профілактики ВІЛ СНІД

Інші документи

[Обговорення]