Портфоліо Кондратенка Дениса Петровича з теми "Трикутники і чотирикутники навколо нас"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

DSCN9507.JPG

Кондратенко Денис Петрович

Назва проекту

Трикутники і чотирикутники навколо нас

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика

Вік учнів, клас

8 клас

Стислий опис проекту

Цей навчальний проект з математики(геометрії) для учнів 8 класу, в якому учні працюючи в групах досліджують та вивчають тему «Трикутники і чотирикутники навколо нас». Учні часто вважають, що геометрія – це нудний набір формул і фігур. Вони не здогадуються, що геометричні форми знаходять своє відображення практично у всіх галузях. Учні будуть розробляти публікацію у вигляді збірника завдань з розв’язками. Розв’язувати задачі представлені вчителем. Створювати презентації по темі.

Питання проекту

Ключове питання

Як би виглядав світ без геометрії?

Тематичні питання

 1. Які практичні задачі можна розвязати за допомогою геометрії?
 2. Де зустрічаі чотирикутники і трикутники в мистецтві?
 3. Де ти бачиш трикутник у своєму житті?
 4. Що можеш сказати про дах свого будинку?

Змістові питання

Які види трикутників і чотирикутників ви знаєте? Що називають правильним трикутником? Що назівають правильним чотирикутником?Що назівають вписаними і описаними трикутниками?Які чотирикутники називають вписаними і описаними?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми План впровадження

Навчальні цілі

Розвивати просторову уяву, ділити цілі об’єкти на складові. Навчити учнів ділити оточуючі предмети за певними критеріями Учні вчитимуться встановлювати спільні та відмінні риси фігур, Виробляти навички планувати свою діяльність, розподіляти обов’язки та узгоджувати свою діяльність з іншими, співпрацювати в команді. Учні розвинуть навики використання комп’ютерних технологій. Навчиться представляти результати в графічному режимі.

Діяльність вчителя

Підготовчий етап:

 • вибір теми відповідно програми та Державного стандарту
 • постановка мети та основних ключового, тематичних та змістових питань проекту;
 • підготовка документації для виявлення потреб учнів
 • створення презентації вчителя
 • підготовка планів вивчення та впровадження проекту
 • підготовка обладнання для реалізації проекту
 • розробка критеріїв оцінювання;
 • підготовка інструментарію для формуючого оцінювання

Етап реалізації:

 • знайомство з вчительською презентацією;
 • постановка завдання учасникам проекту;
 • об’єднання учасників в групи;
 • розподілення обов’язків між учасниками в групах або індивідуальна робота;
 • обговорення та постановка задач перед групами;
 • створення графіку виконання проекту;
 • планування представлення результатів роботи групами;
 • використання документів для диференціації допомоги учням з різними потребами;
 • консультування учнів та спостереження за тим, як вони проводять дослідження.

Підсумковий етап:

 • оцінювання учнівської роботи.
 • обговорення результатів проекту;
 • проведення конференції з презентації роботи над проектом.

Діяльність учнів

1. Обговорення ходу проекту.

2. Вивчення теорії та класифікація поннять

3. Досліджують матеріали бібліотек, друковані та електронні публікації, збір інформації в Інтернеті

4. Добір ілюстрації відповідно змісту

5. Розвязання певних практичних задач наданих вчителєм

6. Об’єднання в малі групи та організація розподілу завдань для виконавців.

7. Під керівництвом вчителя розробка презентації.

8. Учні створюють публікацію у вигляді збірника завдань з розязками.

9. Учні створюють блог, на яку розміщують інформацію про свій проект.


Підготовчий етап:

 • отримання завдань з відповідною темою для дослідження;
 • пояснення кінцевого результату дослідження та форми представлення роботи.

Етап реалізації:

 • об’єдналися в групи, обрали завдання до проекту.
 • обрали ролі в групі;
 • поставили та розподілили між собою частини завдання;
 • спланували роботу з виконанням частини завдання;
 • познайомилися з графіком виконання проекту;
 • провели дослідження;
 • оформили результат дослідження, використовуючи ІКТ.


Підсумковий етап:

 • провели самооцінку виконаної роботи;
 • виступили на конференції з результатами проектної діяльності.

Запланований спосіб взаємодії груп учнів: Обмін знайденими матеріалами, та оформленим для подальшої роботи та захисту проекту.

Оцінювання

Таблиця ЗХД використовується на початку проекту, в ході обговорень і в особистих щоденниках, а потім переглядаються наприкінці вивчення теми. Вони дають учням відмічати те, що вони знають, те, що хочуть дізнатися, і те, що вони вже дізналися. Під час проекту буде проводитися поточне оцінювання Результати учні представляють у вигляді презентації, блогу чи публікації, які оцінюються за певними критеріями форма оцінювання блогу оцінювання презентації оцінювання публікації

Корисні ресурси

Література

Інші документи