Портфоліо Левади Олени з теми " Україна енергетична "

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Левада Олена Олександрівна

Назва проекту

Україна енергетична

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Вік учнів, клас

9 клас 15 років

Стислий опис проекту

Це урок – захист учнівських проектів. Учні попередньо збирають матеріали до своєї теми, готують презентації, створюють блог, оцінюють роботу своїх товарищів

Питання проекту

Ключове питання

Чи є енергетика прогресом?

Тематичні питання

  • Чи вплинула електроенергетика на розвиток господарства України?

Змістові питання

  • Познайомитися з історією розвитку свого типу електростанцій.
  • Коротко охарактеризувати галузь. Визначити за статистичними даними виробництво електроенергії різними типами електростанцій в Україні.
  • Вказати фактори розміщення електростанцій
  • Дослідити, які типи електростанцій працюють в Запорізькій області та які принципи їх розташування
  • Назвати переваги та недоліки кожного типу електростанцій. Які шляхи вирішення цих проблем.

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

  • Ознайомитися з особливості сучасної електроенергетики України, з’ясувати особливості розвитку і розміщення галузей промисловості ;
  • розвивати вміння і навички роботи з картами, статистичними матеріалами, електронними джерелами знань;
  • виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища, усувати «шкідливі звички» у користування електроенергією, толерантне ставлення до думки інших. вміння працювати в колективі, взаємодопомогу тощо.

Діяльність вчителя

Діяльність вчителя протягом реалізації проекту можна умовно розділити на 3 етапи:

1 Підготовчий. 2. Основний етап 3. Підсумковий.

1. Підготовчий етап.

Керівник проекту

• Розробляє план вивчення теми: обирає тему проекту, формулює питання, ставить цілі та завдання; створює план реалізації проекту.

• Готує стартову презентацію, за допомогою якої знайомить учнів з ключовим та тематичними запитаннями, завдання для груп.

• Проводить опитування за допомогою онлайн-опитувальника, відповіді опрацьовує за допомогою Excel та результати представляє у вигляді діаграм.

• Знайомить учнів з особливостями та перевагами методу проектів, використовуючи при цьому матеріали інформаційного буклету "Метод проектів"

• Розробляє критерії оцінювання учнівської роботи, матеріали для здійснення формуючого оцінювання.

• Готує добірку тематичних інтернет-ресурсів, які можуть бути використані учнями під час реалізації проекту.

• Готує пам'ятки та рекомендації, які допоможуть учням успішно працювати над реалізацією проекту.

• Створює динамічну сторінку блогу, на якій буде відображатися хід проекту, та сторінку, де буде розміщуватися цікава та необхідна інформація.

• Ознайомлює учнів з планом реалізації проекту, демонстрирует стартовую презентацию.

2. Основний етап.

• Організовує об’єднання учнів у групи.

• Проводить організаційне заняття, на якому ознайомлює учасників проекту із завданнями, алгоритмом роботи, інформаційними ресурсами, видами робіт та критеріями їх оцінювання (хід заняття відображено у презентації).

• З’ясовує навчальні потреби учнів (використання ЗХД, організуючої діаграми).

• Пропонує пам’ятки, які допоможуть учням у пошуках інформації в Інтернеті, роботі у групі та інші матеріали

• Здійснює формуюче оцінювання (до початку, протягом проекту, по завершенню реалізації проекту).

3. Підсумковий етап.

• Розробляє оцінювальні листи.

• Перевіряє роботи учнів.

• Організовує обговорення результатів роботи.

• Організовує захист проекту.

• Проводить рефлексію.

Діяльність учнів

• Ознайомлюються зі змістом буклету, в якому визначені переваги методу проектів.

• Вивчають правила безпечної поведінки в інтернеті та рекомендації для роботи за комп'ютером.

• Об’єднуються у групи, ознайомлюються із запропонованими завданнями, інформаційними джерелами, пам'ятками та рекомендаціями, підготованими вчителем, керівником проекту.

• Відповідають на питання онлайн-опитувальника.

• Визначають цілі та завдання, продумують алгоритм власної діяльності, визначають форму представлення дослідження (кінцевий продукт проекту - блог)

• Ознайомлюються з відеоуроком "Як створити блог" та критеріями оцінювання блогу.

• Здійснюють добір інформації з Інтернет – джерел, попередньо оцінюючи її.

• Виконують завдання, які спрямовані на досягнення навчальних цілей та формування навичок 21 століття.

• Створюють сторінки блогу, на яких будуть розміщувати результати дослідження.

• Здійснюють оцінку власної діяльності та діяльності в групі. Рефлексія.

• Приймають участь у захисті проекту.

Презентація групи "ТЕС"

Презентація групи "ГЕС"

Презентація групи "АЕС"

Презентація групи "Альтернатива"

Диференціація навчання

Перед початком проекту учнів об’єднаємо у різнорідні групи, що сприятиме стимуляції творчого мислення й інтенсивного обміну ідеями. У таких групах будують конструктивніші взаємини між учасниками.Учням, які мають проблеми у навчання, будуть запропоновані завдання на пошук інформації, пошук зображень, які будуть ілюструвати хід дослідження, заповнення шаблону або форми (завдання відповідного рівня складності), підготовка розповіді за організаційною діаграмою або картою знань. Для кожної групи учнів підготовані завдання з урахуванням їх здібностей та можливостей.Обдаровані -складають тексти для захисту проекта, відмічають ключові моменти, складають схеми та картограми на базі статистичних матеріалів. При конструюванні блогу пропонують розділи, визначають їх зміст, оформлення.

Оцінювання

На початку роботи на проектом учні заповнюють ЗХД - таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони знають, а також показують свої попередні знання щодо вивчення теми:«Електроенергетика України».

Вчитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з'ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки.

Учні впродовж всього виконання проекту постійно працють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють ії.

Цей документ допомогає вчителю відслідити, як самє іде процесс навчання учнів.

До того, як учні почнуть працювати над проектом зі створення презентації та публікації вони розроблять план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження.

Впродовж роботи над проектом учні також використовують форму оцінювання, яка допомогає їм виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів.

Коли учні завершать частину дослідження, вчитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з'ясувати, чи потребують учні додаткових інструкцій.

Коли учні працюватимуть у малих группах над створення презентації, публикації для того, щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентацій та публікацій чи Контрольний список для блогів, який допомогає їм створювати таку презентацію та публикацію чи блогу , яка відповідає вимогам.

Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

Корисні ресурси

http://www.mon.gov.ua http://uk.wikipedia.org http://schoollib.com.ua/geografiya

Інші документи