Портфоліо Легка Ю.М. з теми "Дивовижний світ чисел"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Легка Юлія Миколаївна

Назва проекту

Дивовижний світ чисел

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний: інформатика; другорядні: математика

Вік учнів, клас

15-16 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Даний навчальний проект призначений для учнів 11 класу. Основні види діяльності учнів: дослідницький,пошуковий, груповий. В ході проекту учні виступають в ролі математиків, програмістів, дизайнерів. В результаті проекту учні повинні познайомитися з різними числовими послідовностями, розробити алгоритм для обчислення елементів обраної послідовності. Результат роботи над питаннями проекту буде висвітлений в буклеті, презентації та публікації.

Питання проекту

Ключове питання

Чи можуть числа бути цікавими?

Тематичні питання

  • Чи є історія у числових послідовностей?
  • Як знайти елементи числової послідовності?

Змістові питання

  • Які числові послідовності існують?
  • Які основні алгоритмічні структури існують?
  • Який порядок роботи для розв'язання задачі за допомогою ПК?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

  • повторити основні алгоритмічні структури, етапи розв'язання задачі за допомогою ПК;
  • сформувати практичні навики розробки програмного продукта;
  • формувати навички з побудови блок - схем та їх реалізації за допомогою мови програмування, з налагодження й тестування програми;
  • організувати сумісну роботу для розвитку комунікативних навичок.

Діяльність вчителя

буклет про проект

Стартова презентація проекту

Способи роботи над проектом

Для учнів з особливими потребами (середній рівень)

Робота обдарованих учнів (високий рівень)

Діяльність учнів

презентація "Дружні числа"

програмний продукт "Дружні числа"

Оцінювання

ЗХД-таблиця

Організаційна діаграма

Контрольний список

Взаємооціювання 3-2-1

Рефлексія

Визначення рівня здобутих знань

Оцінювання програмного продукту

Оцінювання презентації

На початку проекту вчитель пропонує учням заповнити схему "Знаю-Цікавлюся-Хочу дізнатися", що дозволить визначити потреби учнів, їх початковий рівень знань, зацікавленість тими чи іншими підтемами проекту, дозволить об'єднати дітей в групи за інтересами. Для визначення початкових умов проекту (рівень знання тем Алгоритми, Етапи розв’язанн задач на ПК, уміння створювати проекти у середовищі Delphi ) використовується анкетування учнів. Для розвитку самостійності та взаємодії в проекті використовується листок аналізу роботи групи (оцінювання учнями), самооцінювання роботи в групі. Для спостереження за процесом роботи груп використовується Гугл-документ "Рух груп за проектом". Тестування перевіряє рівень засвоєних знань учнів під час роботи за проектом. Оцінювання кінцевих результатів роботи в проекті проводиться за допомогою оцінювання програмного продукту, презентації, публікації.

Корисні ресурси

Арбуз. Занимательный мир чисел, слов, пикселей и заблуждений

Специальные числа

Энциклопедия для школьников среднего и старшего возраста

Школа программиста

Інші документи

Список рекомендованої літератури